Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milada Halíková

Schůze: 7, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 38, 39, 45, 48, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 75

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 161 (6. 12. 2006)

10. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 37 (29. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 210 (8. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 6, část č. 10 (24. 4. 2007)

72. Informace vlády o postupu čerpání fondů EU
části č. 185-187 (3. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 123 (26. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 4 (5. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 234 (14. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 4 (16. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 97, části č. 107-108 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 39 (28. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 171 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

48. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - prvé čtení
část č. 148 (1. 2. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
části č. 98-99 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 171 (30. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

5. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 623/
část č. 47, část č. 50 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 7 (4. 2. 2009)

71. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
část č. 342 (19. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 327 (19. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 6 (17. 3. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
část č. 217, část č. 220 (1. 4. 2009)

29. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 52 (18. 3. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 67 (19. 3. 2009), část č. 151 (26. 3. 2009)

151. Ústní interpelace
část č. 86, část č. 92 (19. 3. 2009)

153. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení  
část č. 178 (27. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - druhé čtení  
část č. 59 (29. 4. 2009)

151. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - třetí čtení
část č. 148 (6. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 4 (9. 6. 2009)

22. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - druhé čtení
část č. 175 (17. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

22. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 76 (9. 9. 2009)

45. Ústní interpelace
část č. 103 (10. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - třetí čtení
část č. 35 (30. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 8 (20. 10. 2009), část č. 29 (21. 10. 2009)

79. Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004
část č. 212 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 163 (8. 12. 2009), část č. 239 (10. 12. 2009)

10. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - druhé čtení
část č. 25 (1. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 9 (26. 1. 2010)

165. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010 /sněmovní tisk 923/
části č. 250-251 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 130 (16. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP