Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Čerňanský

Schůze: 13, 21, 22, 23, 27, 32, 39, 45, 48, 59, 66, 75

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

27. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení
část č. 181 (21. 3. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

10. Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 27 (25. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
část č. 112, část č. 114 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 98 (18. 10. 2007), část č. 251 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 111 (29. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - druhé čtení
část č. 143 (1. 2. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 519/ - druhé čtení
část č. 233 (19. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení
část č. 151 (30. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 7 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení
část č. 63 (5. 2. 2009)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - třetí čtení
část č. 258 (13. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 82 (5. 2. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 68 (10. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 109 (11. 6. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 30 (2. 12. 2009)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 30 (10. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP