Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Čepelka

Schůze: 7, 11, 28, 48, 56, 62, 64, 67, 68, 75, 77, 78, 79

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 157 (6. 12. 2006)

34. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 /sněmovní tisk 54/
části č. 184-185 (12. 12. 2006)

47. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/
část č. 68 (30. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

68. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007 /sněmovní tisk 129/
část č. 174 (8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 77 (1. 2. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

68. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2008 /sněmovní tisk 394/
část č. 65 (12. 3. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení
část č. 100 (6. 2. 2009)

175. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 494/
část č. 87 (5. 2. 2009)

196. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2007 (ve srovnání s rokem 2006) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 a o úkolech na rok 2008 /sněmovní tisk 536/
část č. 244 (12. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 134 (6. 5. 2009)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - druhé čtení  
část č. 77 (29. 4. 2009)

148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - třetí čtení
část č. 186 (13. 5. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

89. Ústní interpelace
část č. 102, část č. 104 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

23. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení
část č. 221 (5. 11. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 180 (3. 2. 2010), část č. 285 (5. 2. 2010)

86. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení
část č. 192 (3. 2. 2010)

185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (28. 1. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 105 (28. 1. 2010)

68. schůze (9. - 12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 12 (9. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

27. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - druhé čtení
části č. 89-90 (11. 3. 2010)

185. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení
části č. 209-210 (19. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

část č. 36 (15. 4. 2010)

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů
části č. 24-25 (18. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení
část č. 57 (14. 4. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/7/- vrácený Senátem
část č. 14 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP