Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Koníček

Schůze: 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 38, 39, 45, 48, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 75, 78, 79

4. schůze (29. 9. 2006)

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů
část č. 6 (29. 9. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
část č. 14 (24. 10. 2006)

52. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/
část č. 65 (25. 10. 2006)

55. Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 4/
část č. 52 (25. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 157 (6. 12. 2006)

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 86-87 (1. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

část č. 3 (30. 1. 2007)

3. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - druhé čtení
část č. 139 (6. 2. 2007)

70. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1347 ze dne 14. listopadu 2004
části č. 112-113 (2. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

2. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 119/ - druhé čtení
část č. 96 (15. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
část č. 108 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 29 (25. 4. 2007)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 33, část č. 35 (25. 4. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení  
části č. 23-24 (24. 4. 2007)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - třetí čtení
část č. 240 (9. 5. 2007)

77. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006
část č. 130 (27. 4. 2007)

78. Doplnění výročních finančníchzpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005
část č. 131 (27. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 130 (12. 6. 2007), část č. 204 (14. 6. 2007)

11. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 17 (5. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 52 (6. 6. 2007), část č. 95 (7. 6. 2007)

59. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/
část č. 259, části č. 263-264 (19. 6. 2007)

69. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006
část č. 132 (12. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

2. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení
část č. 36 (21. 8. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 262 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 5 (25. 9. 2007)

4. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - druhé čtení
část č. 15 (25. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

16. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - druhé čtení
část č. 24 (16. 10. 2007)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
část č. 304 (30. 10. 2007)

91. Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 211/
část č. 353, část č. 355 (31. 10. 2007)

111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 300 (30. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 249-250 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 42 (28. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 169 (5. 12. 2007)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (29. 11. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 121 (18. 3. 2008), část č. 183 (20. 3. 2008), část č. 259 (1. 4. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

část č. 80 (24. 4. 2008), část č. 183 (30. 4. 2008)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení
část č. 150 (29. 4. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 166 (29. 4. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 254, část č. 265, část č. 268 (7. 5. 2008)

94. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2007
části č. 196-197 (30. 4. 2008)

95. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2002 až 2006
část č. 197 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 2 (3. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 157, část č. 164, část č. 180 (11. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 198-199 (12. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

8. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení
část č. 44 (24. 9. 2008)

9. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení  
část č. 18 (23. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 150 (30. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

část č. 35 (10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 12 (3. 12. 2008)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení
část č. 21 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

5. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení
část č. 61 (5. 2. 2009)

11. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - druhé čtení
části č. 54-55 (5. 2. 2009)

137. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - třetí čtení
část č. 251 (13. 2. 2009)

184. Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 499/
části č. 89-90 (5. 2. 2009)

185. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 500/
části č. 90-92 (5. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 5 (17. 3. 2009), část č. 21 (18. 3. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
část č. 202 (1. 4. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
část č. 210 (1. 4. 2009)

18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
část č. 173 (27. 3. 2009)

139. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice
část č. 102 (20. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 5 (28. 4. 2009), část č. 209 (15. 5. 2009)

18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
část č. 75 (29. 4. 2009)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - druhé čtení  
části č. 56-57 (29. 4. 2009)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení
část č. 167 (12. 5. 2009)

191. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008
část č. 211 (15. 5. 2009)

192. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007
část č. 212 (15. 5. 2009)

195. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 223 (15. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 3 (9. 6. 2009), část č. 80 (11. 6. 2009)

139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 27. dubna 2009 v Praze /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení
část č. 254 (19. 6. 2009)

183. Pověření orgánu Poslanecké sněmovny kontrolou hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad, ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
části č. 117-119 (12. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

1. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení  
část č. 21 (8. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

39. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
části č. 91-92 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 29 (21. 10. 2009), část č. 71 (22. 10. 2009), část č. 162 (4. 11. 2009)

68. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 181 (4. 11. 2009)

77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb
část č. 40 (21. 10. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 235 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 162 (8. 12. 2009), část č. 191 (9. 12. 2009), část č. 263 (11. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
část č. 232 (9. 12. 2009)

165. Současná situace na Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 275, části č. 279-281 (11. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 111 (29. 1. 2010), část č. 293 (5. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
části č. 314-315 (11. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 78 (11. 3. 2010)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení
část č. 45 (10. 3. 2010)

72. Návrh poslanců Libora Ježka, Josefa Čerňanského, Václava Snopka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 141 (16. 3. 2010)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení
část č. 171 (17. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 7 (13. 4. 2010), část č. 29 (14. 4. 2010)

208. Přezkum a rozhodnutí podle § 89 a násl. správního řádu ve věci udělení pořádkové pokuty v rámci probíhající kontroly zahájené na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 1278 ze dne 12. června 2009
část č. 79 (16. 4. 2010)

209. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2009
část č. 95 (16. 4. 2010)

210. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2008
část č. 96 (16. 4. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

část č. 28 (27. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP