Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Marta Bayerová

Schůze: 9, 11, 15, 18, 23, 27, 28, 32, 79

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 44 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

26. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení
část č. 120 (6. 2. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 128 (8. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 80 (7. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 116 (7. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 29 (15. 8. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 39 (28. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 171 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 239 (13. 2. 2008)

51. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
část č. 195 (6. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

41. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení
část č. 186 (20. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006
části č. 53-54 (4. 6. 2008)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

3. Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/5/- zamítnutý Senátem
část č. 12 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP