Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiřina Fialová

Schůze: 11, 13, 15, 18, 22, 23, 27, 28, 32, 39, 48, 52, 56, 59, 60, 64, 77

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 95 (1. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

část č. 15 (13. 3. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 123 (7. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 3 (14. 8. 2007), část č. 26 (15. 8. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 97, část č. 106 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 1 (27. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 210 (6. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 243, část č. 247 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 124, část č. 128, část č. 132, část č. 136 (18. 3. 2008)

66. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2006 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 324/
část č. 63 (12. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 118 (6. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
část č. 207 (12. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 140, část č. 142 (30. 10. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

201. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/
část č. 246 (12. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 160 (11. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

63. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení
část č. 46 (18. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

27. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení
část č. 79, část č. 81 (29. 4. 2009), části č. 94-95 (30. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 81 (11. 6. 2009)

152. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - třetí čtení
části č. 41-42 (10. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/4/- vrácený Senátem
část č. 128 (11. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

111. Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven
část č. 216 (5. 11. 2009)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno
část č. 44 (15. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP