Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Otakar Motejl

Schůze: 15, 27, 28, 59, 68

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/
část č. 275 (20. 6. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

109. Zpráva vlády o využití legislativních podnětů ze Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 a Zpráva vlády o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 365/
část č. 190 (6. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

2. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení
část č. 96 (14. 3. 2008)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

192. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007 /sněmovní tisk 466/
část č. 210 (18. 6. 2009)

193. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008 /sněmovní tisk 779/
část č. 211 (18. 6. 2009)

68. schůze (9. - 12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 28 (9. 2. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP