Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Ježek

Schůze: 7, 15, 32, 39, 45, 48, 56, 62

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 109 (5. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 152 (6. 12. 2006)

45. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/
část č. 65 (30. 11. 2006)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

18. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení
části č. 22-23 (5. 6. 2007)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 5 (3. 6. 2008), část č. 16 (4. 6. 2008), část č. 156 (11. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
část č. 87 (5. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 168 (30. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 12 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

29. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení
část č. 205 (12. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 71 (5. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

20. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení  
části č. 35-36 (29. 4. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

7. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení
část č. 33 (30. 9. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP