Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlasta Parkanová

Schůze: 5, 6, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 60, 79

5. schůze (3. 10. 2006)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 3 (3. 10. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení
část č. 37, část č. 45 (25. 10. 2006)

86. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení
část č. 140 (27. 10. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

64. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 109/
část č. 110 (2. 2. 2007)

65. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006 /sněmovní tisk 112/
část č. 111 (2. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
části č. 116-117, části č. 121-122 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 262 (10. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
část č. 268 (19. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
části č. 112-113, části č. 118-120 (7. 6. 2007)

70. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 284 (20. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

61. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 128 (19. 10. 2007)

100. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 249/
část č. 122 (19. 10. 2007)

102. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem příslušníků ozbrojených sil cizích států za účelem jejich účasti ve výcvikových kurzech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice /sněmovní tisk 270/
část č. 122, část č. 124 (19. 10. 2007)

107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/
část č. 125 (19. 10. 2007)

108. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 290/
část č. 128 (19. 10. 2007)

111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 298 (30. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 33 (28. 11. 2007)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/ - druhé čtení
část č. 16 (27. 11. 2007)

29. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
části č. 67-68 (28. 11. 2007)

32. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 94 (29. 11. 2007)

77. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/
část č. 150 (5. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 110-111, část č. 117 (29. 11. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 20 (4. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

63. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 138 (1. 2. 2008)

110. Rozhodnutí vlády o přeletu a přistání letadla ozbrojených sil Bangladéšské lidové republiky na území České republiky /sněmovní tisk 369/
část č. 139 (1. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 121 (18. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

část č. 203 (6. 5. 2008)

75. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu /sněmovní tisk 492/
části č. 184-185, část č. 192 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 18 (4. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 90-91, části č. 99-100 (5. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 529/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 38-39 (18. 6. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení
část č. 85 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
části č. 106-107, části č. 109-111 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008 /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
část č. 100 (29. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 175 (30. 10. 2008)

43. schůze (25. 11. 2008)

část č. 11 (25. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
části č. 83-85, část č. 101 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 16 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

1. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 709/
část č. 28, části č. 38-39 (4. 2. 2009)

62. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení
část č. 276 (17. 2. 2009)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008 /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
část č. 238 (12. 2. 2009)

116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení
část č. 241 (12. 2. 2009)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 241 (12. 2. 2009)

160. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2007 /sněmovní tisk 469/
část č. 86 (5. 2. 2009)

161. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2007 /sněmovní tisk 491/
část č. 86 (5. 2. 2009)

162. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 701/
část č. 87 (5. 2. 2009)

175. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 494/
část č. 87 (5. 2. 2009)

176. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 540/
část č. 87 (5. 2. 2009)

177. 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 651/
část č. 87 (5. 2. 2009)

178. 4. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 687/
část č. 88 (5. 2. 2009)

179. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 541/
část č. 88 (5. 2. 2009)

180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 667/
část č. 88 (5. 2. 2009)

181. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2008 /sněmovní tisk 668/
části č. 88-89 (5. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 46 (5. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
části č. 82-83 (5. 2. 2009), část č. 235 (12. 2. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

47. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
část č. 113 (11. 9. 2009)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 /sněmovní tisk 1093/ - zkrácené jednání  
část č. 32 (27. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP