Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lubomír Zaorálek

Schůze: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79

1. schůze (27. 6. - 15. 8. 2006)

část č. 1 (27. 6. 2006), část č. 7, část č. 9, část č. 21, části č. 23-24 (29. 6. 2006), části č. 25-27 (7. 7. 2006), část č. 28 (14. 7. 2006), části č. 31-33 (21. 7. 2006), část č. 34, části č. 43-44, část č. 46 (28. 7. 2006), část č. 47 (4. 8. 2006), část č. 48, část č. 50 (14. 8. 2006)

2. Slib poslanců
část č. 5 (27. 6. 2006)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (27. 6. 2006)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (27. 6. 2006)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 8 (29. 6. 2006)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
část č. 9 (29. 6. 2006)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 9-10, části č. 12-24 (29. 6. 2006), části č. 25-27 (7. 7. 2006), části č. 28-30 (14. 7. 2006), část č. 33 (21. 7. 2006), části č. 34-46 (28. 7. 2006), část č. 47 (4. 8. 2006), části č. 48-50 (14. 8. 2006)

4. schůze (29. 9. 2006)

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů
část č. 4, část č. 11, části č. 26-27, část č. 33 (29. 9. 2006)

5. schůze (3. 10. 2006)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 12 (3. 10. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 102 (26. 10. 2006), část č. 195, část č. 198 (8. 11. 2006)

9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 13 (24. 10. 2006)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
části č. 13-14 (24. 10. 2006)

14. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 15-16 (24. 10. 2006)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 17 (24. 10. 2006)

17. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení
část č. 147 (7. 11. 2006)

18. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
část č. 166 (7. 11. 2006), část č. 204 (8. 11. 2006)

19. Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení
části č. 18-19, části č. 21-31 (24. 10. 2006)

21. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
části č. 31-32 (24. 10. 2006)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení
část č. 194 (8. 11. 2006)

38. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury
část č. 197 (8. 11. 2006)

40. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
část č. 195 (8. 11. 2006)

41. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
část č. 196 (8. 11. 2006)

42. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
část č. 196 (8. 11. 2006)

43. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
část č. 196 (8. 11. 2006)

44. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
části č. 196-197 (8. 11. 2006)

45. Návrh na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 198 (8. 11. 2006)

65. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005 /sněmovní tisk 25/
části č. 198-199 (8. 11. 2006)

67. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 30/
části č. 200-201 (8. 11. 2006)

77. Ústní interpelace
části č. 102-112 (26. 10. 2006)

78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 113 (26. 10. 2006)

83. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - třetí čtení
část č. 201 (8. 11. 2006)

87. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - třetí čtení
část č. 202 (8. 11. 2006)

89. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
část č. 203 (8. 11. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 29, část č. 41 (29. 11. 2006), část č. 128 (6. 12. 2006), část č. 187, část č. 193 (13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
části č. 132-139 (6. 12. 2006)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 29-35 (29. 11. 2006)

10. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 35-42 (29. 11. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
části č. 188-197 (13. 12. 2006)

33. Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009 /sněmovní tisk 53/
části č. 130-131 (6. 12. 2006)

40. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 187 (13. 12. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
část č. 104 (1. 12. 2006)

60. Ústní interpelace
části č. 73-74 (30. 11. 2006)

69. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy
části č. 128-129 (6. 12. 2006)

70. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny
část č. 129 (6. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 8, část č. 33 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

část č. 2, část č. 4, část č. 8 (30. 1. 2007), část č. 28 (31. 1. 2007), část č. 76 (1. 2. 2007), část č. 192 (8. 2. 2007)

10. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 29-33 (31. 1. 2007)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 33-34 (31. 1. 2007)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení
části č. 35-39 (31. 1. 2007)

66. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 117/
část č. 173 (8. 2. 2007)

69. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu /sněmovní tisk 133/
část č. 175 (8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
části č. 76-87, část č. 91 (1. 2. 2007), části č. 192-200 (8. 2. 2007)

12. schůze (7. 2. 2007)

část č. 2, část č. 5 (7. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

část č. 3 (13. 3. 2007), části č. 29-33 (14. 3. 2007), část č. 102 (15. 3. 2007), část č. 177, část č. 180 (21. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
část č. 126, část č. 135 (16. 3. 2007)

17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
části č. 34-39, část č. 43 (14. 3. 2007)

27. Vládní návrh zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 92/ - třetí čtení
části č. 178-181 (21. 3. 2007)

30. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - třetí čtení
část č. 182 (21. 3. 2007)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - třetí čtení
části č. 183-187 (21. 3. 2007)

34. Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007
část č. 188, části č. 190-192 (21. 3. 2007)

35. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 178 (21. 3. 2007)

46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 82, části č. 88-90, část č. 93 (15. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
části č. 102-115 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

části č. 29-31 (25. 4. 2007), část č. 103 (26. 4. 2007), část č. 168 (3. 5. 2007)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
části č. 33-36 (25. 4. 2007)

22. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 36-37 (25. 4. 2007)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38 (25. 4. 2007)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 39-41 (25. 4. 2007)

34. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
část č. 214 (4. 5. 2007)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě /sněmovní tisk 138/ - druhé čtení
části č. 31-32 (25. 4. 2007)

48. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení
části č. 157-158, část č. 165 (2. 5. 2007)

70. Informace vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě EU
část č. 270, části č. 277-279 (10. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 228, část č. 232 (4. 5. 2007), části č. 257-258 (9. 5. 2007), část č. 262, části č. 264-265 (10. 5. 2007)

72. Informace vlády o postupu čerpání fondů EU
část č. 176, části č. 178-180 (3. 5. 2007)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 168-172 (3. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
části č. 103-115 (26. 4. 2007), části č. 197-198 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 3, část č. 7 (5. 6. 2007), část č. 27 (6. 6. 2007), část č. 103 (7. 6. 2007), části č. 156-158 (13. 6. 2007), část č. 225 (14. 6. 2007), část č. 248 (19. 6. 2007), část č. 275 (20. 6. 2007)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
část č. 185 (13. 6. 2007)

17. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
části č. 163-169 (13. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 29, část č. 31, část č. 33, části č. 35-38 (6. 6. 2007)

23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
část č. 270 (19. 6. 2007)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - třetí čtení
části č. 158-159 (13. 6. 2007)

34. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - třetí čtení
části č. 160-161 (13. 6. 2007)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení
část č. 278 (20. 6. 2007)

42. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře
část č. 275 (20. 6. 2007)

47. Informace vlády o situaci ve vládní agentuře CzechInvest
část č. 134, část č. 137 (12. 6. 2007)

51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/
části č. 275-277 (20. 6. 2007)

64. Seznámení s textem písně ministryně obrany Vlasty Parkanové věnované prezidentu Georgu Bushovi
část č. 219 (14. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
části č. 103-114 (7. 6. 2007), části č. 225-233, části č. 236-237 (14. 6. 2007)

70. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
části č. 222-223 (14. 6. 2007), části č. 279-288 (20. 6. 2007)

16. schůze (15. 6. 2007)

část č. 2 (15. 6. 2007)

17. schůze (20. 6. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 4 (20. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

části č. 21-22, část č. 31 (15. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 7 (14. 8. 2007), části č. 21-24, části č. 26-30 (15. 8. 2007)

20. schůze (21. 8. 2007)

část č. 2 (21. 8. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

části č. 31-32 (26. 9. 2007), část č. 98 (27. 9. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
části č. 36-41 (26. 9. 2007)

15. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení
části č. 42-43, části č. 46-47, část č. 49 (26. 9. 2007)

22. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 73, části č. 76-78 (26. 9. 2007)

24. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Vondrušky
části č. 33-35 (26. 9. 2007)

25. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Ondřeje Plašila
části č. 35-36 (26. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
části č. 98-112 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 5, část č. 11 (16. 10. 2007), části č. 35-37 (17. 10. 2007), části č. 112-114 (19. 10. 2007), část č. 139 (23. 10. 2007), části č. 168-169 (24. 10. 2007), část č. 288 (30. 10. 2007), části č. 313-314, část č. 323 (31. 10. 2007)

17. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení
části č. 115-116 (19. 10. 2007)

18. Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 164/ - druhé čtení
část č. 117 (19. 10. 2007)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení
část č. 118 (19. 10. 2007)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
části č. 38-46 (17. 10. 2007)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - třetí čtení
části č. 169-175 (24. 10. 2007)

68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 182/ - třetí čtení
části č. 175-176 (24. 10. 2007)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - třetí čtení
část č. 176 (24. 10. 2007)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 191/ - třetí čtení
části č. 317-328 (31. 10. 2007)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
části č. 176-179 (24. 10. 2007)

75. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
části č. 179-180 (24. 10. 2007)

81. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 192/ - třetí čtení
části č. 265-266, část č. 268, část č. 272 (26. 10. 2007)

107. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2007 /sněmovní tisk 285/
části č. 125-126 (19. 10. 2007)

111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 299, část č. 301 (30. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 244-245, části č. 253-258 (25. 10. 2007)

118. Zpráva předsedy vlády o průběhu lisabonského summitu EU
část č. 232, část č. 236 (25. 10. 2007), část č. 291, části č. 295-296 (30. 10. 2007)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení
části č. 314-316 (31. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

části č. 30-31 (28. 11. 2007), část č. 145 (5. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
části č. 31-39 (28. 11. 2007)

11. Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení
části č. 145-146 (5. 12. 2007)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
části č. 131-132 (30. 11. 2007)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
část č. 132 (30. 11. 2007)

77. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 /sněmovní tisk 347/
části č. 150-156 (5. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 99-111 (29. 11. 2007), části č. 199-212 (6. 12. 2007)

89. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 296/ - druhé čtení
část č. 131 (30. 11. 2007)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení
části č. 146-147 (5. 12. 2007)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - druhé čtení
části č. 147-149 (5. 12. 2007)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení
část č. 150 (5. 12. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 4-7, část č. 15 (4. 12. 2007), část č. 37 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

část č. 2 (29. 1. 2008), část č. 30, část č. 42 (30. 1. 2008), část č. 107 (31. 1. 2008), části č. 174-177 (6. 2. 2008), část č. 218, část č. 223 (13. 2. 2008)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení
část č. 35 (30. 1. 2008)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - druhé čtení
část č. 36 (30. 1. 2008)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení
části č. 36-39 (30. 1. 2008)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení
části č. 40-41 (30. 1. 2008)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 41 (30. 1. 2008)

50. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
část č. 76 (30. 1. 2008)

51. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení
část č. 78 (30. 1. 2008)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení
část č. 31 (30. 1. 2008)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení
část č. 32 (30. 1. 2008)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení
části č. 32-33 (30. 1. 2008)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 12. června 2006 v Lucemburku /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení
části č. 33-34 (30. 1. 2008)

80. Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - třetí čtení
části č. 177-178 (6. 2. 2008)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení
část č. 178 (6. 2. 2008)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - třetí čtení
části č. 224-225 (13. 2. 2008)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
část č. 178 (6. 2. 2008)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
část č. 179 (6. 2. 2008)

86. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - třetí čtení
části č. 226-228 (13. 2. 2008)

87. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) /sněmovní tisk 358/ - třetí čtení
část č. 179 (6. 2. 2008)

88. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení
část č. 180 (6. 2. 2008)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení
části č. 180-181 (6. 2. 2008)

91. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení
část č. 228 (13. 2. 2008)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - třetí čtení
část č. 219 (13. 2. 2008)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
část č. 223 (13. 2. 2008)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - třetí čtení
části č. 223-224 (13. 2. 2008)

103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - třetí čtení
části č. 220-222 (13. 2. 2008)

121. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1 ze dne 27. června 2006 k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 34 (30. 1. 2008)

122. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 92 (31. 1. 2008)

123. Ústní interpelace
části č. 107-116 (31. 1. 2008)

125. Informace ministra zahraničních věcí o budoucím statutu Kosova
část č. 202 (6. 2. 2008)

127. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení
část č. 219 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 69, část č. 80 (13. 3. 2008), části č. 148-149, část č. 152 (19. 3. 2008), část č. 205 (20. 3. 2008), část č. 257, část č. 259 (1. 4. 2008)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
část č. 232 (25. 3. 2008)

35. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
část č. 232 (25. 3. 2008)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení
části č. 235-236, části č. 238-243 (25. 3. 2008)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
část č. 194, část č. 198, části č. 201-202 (20. 3. 2008)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
části č. 155-156 (19. 3. 2008)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - třetí čtení
části č. 149-153 (19. 3. 2008)

60. Návrh poslance Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb. /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení
části č. 153-155 (19. 3. 2008)

82. Návrhy usnesení Poslanecké sněmovny k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny
část č. 79 (13. 3. 2008)

83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu
části č. 269-270 (1. 4. 2008)

84. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 71-78 (13. 3. 2008)

85. Ústní interpelace
části č. 80-89 (13. 3. 2008), části č. 205-207 (20. 3. 2008)

29. schůze (1. 4. 2008)

části č. 1-2 (1. 4. 2008)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 2-4, část č. 6, části č. 8-10, část č. 12 (1. 4. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

část č. 30 (23. 4. 2008), část č. 80, část č. 90 (24. 4. 2008), část č. 203, části č. 205-206 (6. 5. 2008), část č. 223, část č. 234 (7. 5. 2008)

19. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 35-36 (23. 4. 2008)

20. Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb. /sněmovní tisk 454/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 36-39 (23. 4. 2008)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 40-42 (23. 4. 2008)

37. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 482/ - prvé čtení
část č. 157, část č. 181 (29. 4. 2008)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 398/ - třetí čtení
části č. 30-34 (23. 4. 2008)

55. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení
části č. 229-231 (7. 5. 2008)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení
části č. 231-232 (7. 5. 2008)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 400/ - třetí čtení
části č. 232-234 (7. 5. 2008)

62. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
části č. 225-229 (7. 5. 2008)

75. Vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil rezortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu /sněmovní tisk 492/
části č. 190-191 (30. 4. 2008)

87. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (březen 2008)
část č. 243, část č. 245 (7. 5. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 261 (7. 5. 2008)

96. Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie
část č. 200 (30. 4. 2008)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 82-84, části č. 86-89, části č. 91-92 (24. 4. 2008)

98. Ústní interpelace
části č. 107-108 (24. 4. 2008)

104. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/3/ - vrácený Senátem
část č. 224 (7. 5. 2008)

31. schůze (30. 4. 2008)

část č. 1 (30. 4. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 2-7, části č. 9-10 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 3, část č. 5 (3. 6. 2008), části č. 16-20 (4. 6. 2008), část č. 81 (5. 6. 2008), části č. 103-104 (6. 6. 2008), část č. 122 (10. 6. 2008), části č. 145-147, část č. 153 (11. 6. 2008), části č. 226-227 (18. 6. 2008)

21. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
část č. 25 (4. 6. 2008)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
části č. 26-28 (4. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
části č. 114-115, část č. 118 (6. 6. 2008)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
části č. 20-25 (4. 6. 2008)

107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006
části č. 49-50 (4. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
části č. 148-149, část č. 158, část č. 172 (11. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 81-90 (5. 6. 2008), části č. 207-214 (12. 6. 2008)

33. schůze (13. 6. 2008)

část č. 5, část č. 9 (13. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

část č. 2 (18. 6. 2008)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení
části č. 14-16 (18. 6. 2008)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony /sněmovní tisk 471/ - druhé čtení
část č. 17 (18. 6. 2008)

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
části č. 17-19, části č. 21-22 (18. 6. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení
části č. 22-25 (18. 6. 2008)

36. schůze (25. 6. 2008)

část č. 2 (25. 6. 2008)

37. schůze (19. - 22. 8. 2008)

část č. 3 (19. 8. 2008)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - druhé čtení  
část č. 7 (19. 8. 2008)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - třetí čtení
část č. 28, část č. 32 (22. 8. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

část č. 3 (21. 10. 2008), část č. 91, část č. 115, část č. 124 (29. 10. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení  
část č. 33 (22. 10. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení
části č. 116-117 (29. 10. 2008)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení
části č. 123-127 (29. 10. 2008)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
části č. 117-119 (29. 10. 2008)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení
části č. 98-99 (29. 10. 2008)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008 /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
části č. 104-106, část č. 110 (29. 10. 2008)

99. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008 /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení
části č. 119-122 (29. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
části č. 162-163, části č. 173-175 (30. 10. 2008)

40. schůze (22. 10. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 8, část č. 30 (22. 10. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

část č. 15 (11. 11. 2008)

3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení  
části č. 13-19 (11. 11. 2008)

43. schůze (25. 11. 2008)

část č. 2, část č. 9 (25. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

část č. 1 (2. 12. 2008), část č. 78 (17. 12. 2008)

2. Informace předsedy vlády o dopadech světové finanční krize na Českou republiku
část č. 19 (2. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
část č. 92 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

části č. 1-2 (3. 12. 2008), části č. 18-20 (10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
části č. 3-11 (3. 12. 2008)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení
části č. 20-29 (10. 12. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

část č. 38 (4. 2. 2009), část č. 58 (18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 2, část č. 4, část č. 10, část č. 13 (9. 12. 2008), část č. 17, části č. 26-27, část č. 30 (3. 2. 2009), části č. 38-40 (4. 2. 2009), část č. 46, část č. 52 (17. 2. 2009), části č. 61-63 (18. 2. 2009)

47. schůze (17. - 19. 12. 2008)

část č. 15, část č. 22 (17. 12. 2008), části č. 28-31 (19. 12. 2008)

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
části č. 16-22 (17. 12. 2008)

2. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008 /sněmovní tisk 628/ - druhé čtení
části č. 23-24 (17. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 1, části č. 3-9, části č. 13-17, části č. 19-23 (4. 2. 2009), část č. 65 (5. 2. 2009), části č. 147-149, část č. 151, část č. 155 (11. 2. 2009), část č. 217, část č. 219 (12. 2. 2009), části č. 282-283, část č. 287 (18. 2. 2009)

1. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 709/
část č. 31 (4. 2. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
části č. 339-342 (19. 2. 2009)

40. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 336 (19. 2. 2009)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení
části č. 336-337 (19. 2. 2009)

56. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení
části č. 106-107 (6. 2. 2009)

71. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
části č. 343-345, část č. 347 (19. 2. 2009)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základním registru obyvatel, zákona o základním registru osob, zákona o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákona o základním registru práv a povinností /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení
část č. 338 (19. 2. 2009)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - třetí čtení
části č. 282-287 (18. 2. 2009)

140. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 303 (18. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
části č. 309-310 (18. 2. 2009), části č. 374-375 (20. 2. 2009)

211. Informace ministra vnitra a ministra práce a sociálních věcí k situaci a řešení problematiky pracovníků ze států mimo Evropskou unii, přicházejících v České republice o zaměstnání v důsledku finanční krize
část č. 183 (11. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 330, část č. 334 (19. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
části č. 65-79 (5. 2. 2009), části č. 217-218, části č. 220-230 (12. 2. 2009), části č. 354-355 (19. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 143 (10. 2. 2009), části č. 153-155, část č. 159, část č. 164 (11. 2. 2009)

51. schůze (3. 3. 2009)

část č. 4 (3. 3. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 9 (17. 3. 2009), části č. 20-24, část č. 31 (18. 3. 2009), část č. 112 (25. 3. 2009), část č. 167 (26. 3. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
část č. 34, část č. 39, část č. 41 (18. 3. 2009), části č. 111-113, část č. 115 (25. 3. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
část č. 212, části č. 215-217 (1. 4. 2009)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci
části č. 212-215 (1. 4. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
část č. 218 (1. 4. 2009)

89. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení
části č. 25-33 (18. 3. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 68, části č. 71-73 (19. 3. 2009), část č. 147, části č. 149-151 (26. 3. 2009)

151. Ústní interpelace
části č. 91-96 (19. 3. 2009), části č. 167-170 (26. 3. 2009)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení
části č. 222-223 (1. 4. 2009)

53. schůze (24. 3. 2009)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 6-7, část č. 9 (24. 3. 2009)

54. schůze (31. 3. 2009)

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 19 (31. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 31 (29. 4. 2009), části č. 132-135, část č. 138 (6. 5. 2009), části č. 171-175, část č. 179 (13. 5. 2009)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení
části č. 135-137 (6. 5. 2009)

17. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení  
části č. 37-38 (29. 4. 2009)

20. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení  
části č. 35-36 (29. 4. 2009)

25. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení  
část č. 38 (29. 4. 2009)

46. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 41-43 (29. 4. 2009)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb. /sněmovní tisk 799/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 32-35 (29. 4. 2009)

131. Vládní návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení
část č. 137 (6. 5. 2009)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení
části č. 141-145 (6. 5. 2009)

193. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84, části č. 88-89 (30. 4. 2009)

197. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - třetí čtení
části č. 176-180 (13. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

části č. 157-158, část č. 165 (17. 6. 2009), část č. 225 (18. 6. 2009)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 662 ve výborech Poslanecké sněmovny
části č. 15-16 (9. 6. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
části č. 16-17 (9. 6. 2009)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - druhé čtení
část č. 17 (9. 6. 2009)

4. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/5/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 18-19 (9. 6. 2009)

5. Návrh zákona, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik /sněmovní tisk 453/4/ - vrácený Senátem
části č. 19-20 (9. 6. 2009)

6. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení
část č. 21 (9. 6. 2009)

7. Vládní návrh zákona o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení  
část č. 22 (9. 6. 2009)

8. Vládní návrh zákona daňový řád /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení
část č. 126 (12. 6. 2009)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - druhé čtení
části č. 22-24 (9. 6. 2009)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - druhé čtení
část č. 24 (9. 6. 2009)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
části č. 25-28 (9. 6. 2009)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - druhé čtení
část č. 29 (9. 6. 2009)

17. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení
části č. 29-30 (9. 6. 2009)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení
části č. 124-125 (12. 6. 2009)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení
části č. 123-124 (12. 6. 2009)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení
části č. 126-127 (12. 6. 2009)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení
části č. 160-162 (17. 6. 2009)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - třetí čtení
části č. 162-164 (17. 6. 2009)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - třetí čtení
části č. 165-169 (17. 6. 2009)

221. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 /sněmovní tisk 869/
část č. 146 (16. 6. 2009)

222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 88-92 (11. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
části č. 225-228 (18. 6. 2009)

224. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 765 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 92 (11. 6. 2009)

225. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 763 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 92 (11. 6. 2009)

228. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení
části č. 159-160 (17. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

části č. 2-3 (8. 9. 2009), části č. 29-31 (9. 9. 2009)

3. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 33-34 (9. 9. 2009)

5. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 43 (9. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

část č. 4 (29. 9. 2009), části č. 31-33, část č. 38 (30. 9. 2009), část č. 88, část č. 91 (1. 10. 2009)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 42 (30. 9. 2009)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení
část č. 33 (30. 9. 2009)

7. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení
část č. 34 (30. 9. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - třetí čtení
část č. 35 (30. 9. 2009)

10. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení
část č. 36 (30. 9. 2009)

11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení
části č. 37-40 (30. 9. 2009)

12. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/ - třetí čtení
část č. 41 (30. 9. 2009)

38. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
část č. 88, části č. 90-91 (1. 10. 2009)

39. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
části č. 91-92 (1. 10. 2009)

40. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Václava Exnera, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení
části č. 93-96 (1. 10. 2009)

89. Ústní interpelace
části č. 101-102, část č. 107 (1. 10. 2009)

63. schůze (24. - 25. 9. 2009)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 917/ - zkrácené jednání  
část č. 25, části č. 27-38 (24. 9. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/ - zkrácené jednání  
části č. 39-41 (24. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

části č. 28-29 (21. 10. 2009), část č. 93 (22. 10. 2009), části č. 161-164 (4. 11. 2009)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 920/3/- vrácený Senátem
části č. 166-167 (4. 11. 2009)

58. Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení
části č. 164-165 (4. 11. 2009)

77. Zpráva předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb
část č. 31, části č. 33-38 (21. 10. 2009)

79. Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004
část č. 206, části č. 210-211 (5. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
části č. 93-105 (22. 10. 2009)

117. Návrh zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury /sněmovní tisk 549/3/- vrácený Senátem
části č. 168-171 (4. 11. 2009)

65. schůze (13. 11. 2009)

část č. 19, část č. 21 (13. 11. 2009)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení  
část č. 8, část č. 12, část č. 20 (13. 11. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 937/ - druhé čtení  
části č. 21-22 (13. 11. 2009)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 937/ - třetí čtení  
část č. 22 (13. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

části č. 30-33 (2. 12. 2009), část č. 110 (3. 12. 2009), části č. 191-193 (9. 12. 2009), část č. 256 (10. 12. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení
části č. 34-36, části č. 38-41 (2. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
části č. 195-196, část č. 199, části č. 203-207, část č. 219 (9. 12. 2009)

156. Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD
část č. 101, části č. 103-109 (3. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
části č. 110-112, části č. 116-122 (3. 12. 2009), části č. 256-262 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

části č. 178-190 (3. 2. 2010), části č. 329-330 (12. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
části č. 89-109 (28. 1. 2010)

194. Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení
část č. 127, část č. 129, část č. 132 (29. 1. 2010)

68. schůze (9. - 12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 13 (9. 2. 2010)

71. schůze (11. - 12. 2. 2010)

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení
části č. 14-25 (11. 2. 2010)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

části č. 1-6 (25. 2. 2010)

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení
části č. 7-10, část č. 12 (25. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 92, část č. 98 (11. 3. 2010), části č. 159-162 (17. 3. 2010)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/2/- zamítnutý Senátem
část č. 12, část č. 14 (9. 3. 2010)

145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/ - třetí čtení
část č. 169 (17. 3. 2010)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení
část č. 162, část č. 165, části č. 167-168 (17. 3. 2010)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení
část č. 170 (17. 3. 2010)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení
části č. 170-171 (17. 3. 2010)

215. Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010 /sněmovní tisk 1042/
část č. 198 (17. 3. 2010)

277. Ústní interpelace
části č. 92-101 (11. 3. 2010)

278. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/
části č. 122-123 (12. 3. 2010)

76. schůze (2. 3. 2010)

část č. 6 (2. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno
části č. 47-48 (15. 4. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

části č. 3-4 (13. 4. 2010), části č. 28-30, části č. 34-35 (14. 4. 2010), část č. 74 (15. 4. 2010)

74. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/ - třetí čtení
části č. 36-37 (14. 4. 2010)

80. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - třetí čtení
části č. 37-38 (14. 4. 2010)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - třetí čtení
části č. 31-32 (14. 4. 2010)

88. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - třetí čtení
část č. 47 (14. 4. 2010)

89. Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - třetí čtení
část č. 33, části č. 35-36 (14. 4. 2010)

194. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/
část č. 66 (14. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 88 (16. 4. 2010)

214. Ústní interpelace
části č. 74-76 (15. 4. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

část č. 19 (18. 5. 2010)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/3/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 9 (18. 5. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení
části č. 19-22 (18. 5. 2010)

9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení
část č. 23 (18. 5. 2010)

10. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - třetí čtení
části č. 24-25 (18. 5. 2010), části č. 40-42 (27. 5. 2010)

14. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/4/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 36-40 (27. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP