Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Evžen Snítilý

Schůze: 45, 48, 56, 59

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

5. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 623/
část č. 49 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení
část č. 60 (5. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - druhé čtení
část č. 72 (29. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 3 (9. 6. 2009)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - třetí čtení
části č. 165-166, část č. 168 (17. 6. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP