Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloš Melčák

Schůze: 6, 7, 9, 15, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 39, 42, 52, 56, 59, 60, 64, 66, 75, 78

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

53. Informace o podpořeném financování za rok 2005 /sněmovní tisk 2/
část č. 52 (25. 10. 2006)

54. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005) /sněmovní tisk 3/
část č. 52 (25. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 158 (6. 12. 2006)

48. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/
část č. 68 (30. 11. 2006)

49. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/
část č. 69 (30. 11. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 48 (19. 1. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

57. Informace o podpořeném financování za rok 2006 /sněmovní tisk 197/
část č. 198 (13. 6. 2007)

58. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2006) /sněmovní tisk 215/
část č. 199 (13. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - druhé čtení
část č. 121 (19. 10. 2007)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - třetí čtení
část č. 335 (31. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 37 (28. 11. 2007)

69. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2007) /sněmovní tisk 302/
části č. 140-141 (30. 11. 2007)

70. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2007 /sněmovní tisk 303/
části č. 141-142 (30. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 209, část č. 211 (6. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

12. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) /sněmovní tisk 358/ - druhé čtení
část č. 18 (29. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

14. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 214 (25. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení
část č. 131 (25. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 204-205 (12. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení
část č. 7 (18. 6. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení
část č. 86 (25. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení
část č. 208 (31. 10. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - druhé čtení
část č. 70, část č. 72 (24. 10. 2008)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
části č. 76-77 (24. 10. 2008)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - třetí čtení
část č. 192 (31. 10. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - třetí čtení  
část č. 20 (11. 11. 2008)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

126. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007) /sněmovní tisk 501/
část č. 102 (20. 3. 2009)

127. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2008) /sněmovní tisk 619/
část č. 103 (20. 3. 2009)

128. Informace o podpořeném financování za rok 2007 /sněmovní tisk 502/
část č. 103 (20. 3. 2009)

129. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 597/
část č. 103 (20. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení
část č. 147 (6. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení
část č. 70 (10. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

47. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení
část č. 123 (11. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 9 (20. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 132 (4. 12. 2009)

20. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 65-66, části č. 70-71 (2. 12. 2009)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 81 (2. 12. 2009)

45. Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 815/ - prvé čtení
část č. 173 (8. 12. 2009)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 103 (12. 3. 2010), část č. 130 (16. 3. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení
část č. 40 (10. 3. 2010)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení
části č. 46-47 (10. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 7 (13. 4. 2010)

13. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 26 (13. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP