Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Poslanec Rudolf Tomíček: Přistoupíme k dalšímu hlasování. Návrh pod písmenem C. Samozřejmě, protože se jedná o můj návrh, ho vřele doporučuji. (Navrhovatelka souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 380. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 380. Přítomno 153, pro 78, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: A teď poslední věcné hlasování o návrhu kolegy Mencla pod písmenem D. Mé stanovisko je neutrální. (Upozornění ze sálu, že probíhá kontrola hlasování.) Ah, pardon.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě počkáme na kontrolu předchozího hlasování. Zdá se, že bude námitka proti tomuto hlasování. Pan kolega Kladívko má slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Velmi se, kolegyně, kolegové, omlouvám. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji tímto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 381. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 381. Přítomno 153, pro 120, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o písmenu C.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Jak jsem již říkal, hlasujeme o bodu C. Já doporučuji. (Navrhovatelka souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 382. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 382. Přítomno 152, pro 70, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Přistoupíme k hlasování o návrhu kolegy Mencla pod písmenem D. Jak jsem říkal, moje stanovisko je neutrální v tomto případě. (Navrhovatelka: Mírný souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 383. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 383. Přítomno 152, pro 87, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní místopředsedkyně, podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které byly obsaženy v tisku 1087/3, a je možno hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1087, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 384. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 384. Přítomno 153, pro 102, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu 126, sněmovního tisku 1087, a já děkuji jak navrhovatelům, tak panu zpravodaji.

 

Kolegyně a kolegové, je před námi, tak jak jsem avizovala, blok prvních čtení. Pro jednotlivé zpravodaje klubů uvedu, že se bude jednat o body schůze 84, 85, 87, 91, 60, 68 a 77. To jsou zatím tisky, které mám připraveny. Opakuji, že se jedná ve všech případech o zákony v prvém čtení.

 

Prvním z těchto zákonů, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

84.
Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1202/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1202/1. A já nyní požádám o slovo zástupce navrhovatelů pana poslance Jiřího Pospíšila.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně uvedl tento návrh novely již zmíněných zákonů. V zásadě upravuje podobnou materii, kterou Sněmovna schválila tento týden v rámci vládního návrhu novely živnostenského zákona a zákonů s touto otázkou souvisejících. Navrhnu tedy také procedurální postup, jak ve věci tohoto návrhu postupovat. (V sále je rušno.)

Nyní však dovolte pro formu, abych několika větami uvedl základní teze obsahu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon, pane kolego. Opět vám patří omluva za to, že vás přerušuji ve vašem úvodním slově. Všem ostatním kolegům patří má výzva, aby pokud se nechtějí věnovat tomuto bodu, neprodleně opustili jednací síň, a všichni ostatní, kteří se chtějí věnovat tomuto bodu, aby poslouchali úvodní slovo, kterým projednávání tohoto bodu začíná. Děkuji vám všem za pochopení a pana poslance Jiřího Pospíšila prosím o slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Skupina poslanců, která předložila tento návrh zákona, byla vedena snahou zjednodušit živnostenské právo a zjednodušit zakládání a zánik živností. V zásadě tak navázala na některé jiné poslanecké iniciativy, jako byla například reforma řízení u obchodních rejstříků či návrhy, které se týkaly zmodernizování a zjednodušení našeho konkursního práva.

Nechci o tom dlouze hovořit, pouze řeknu asi tolik, že první část novely se týká zjednodušení vzniku živností. Filozofie je obdobná jako u vládního návrhu. V zásadě nabídnout žadateli o živnostenské oprávnění možnost vyřídit veškeré administrativní náležitosti u jednoho úřadu, v tomto případě u živnostenského úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP