Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pořadové číslo 122, přítomno 184, pro hlasovalo 125, proti 5. Návrh byl přijat, všichni senátoři jsou zváni do Poslanecké sněmovny.

 

Nyní máme před sebou bod číslo 52 jako první bod dnešní schůze. Je to

 

52.
Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona
o krajském referendu a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1166/ - druhé čtení

 

Prosím, aby z pověření zastupitelstva hejtman Jihomoravského kraje pan Juránek - už tady pana Juránka vidím, vítám tu pana hejtmana a prosím ho rovnou, aby tento návrh uvedl. Jenom bych se přimlouval, aby bylo vytvořeno lepší prostředí. (Předsedající zvoní.) Začínáme projednávat první bod, takže vás prosím o klid k tomuto bodu. Prosím, pane hejtmane, máte slovo.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolím si využít § 86 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a jménem zastupitelstva, tedy navrhovatele tohoto zákona, beru zpět tento návrh zákona. Důvod je jednoduchý a prostý - proto, že v rámci politických jednání, která proběhla mezi kluby, nemohu v tuto chvíli zabezpečit, že ve třetím čtení projde materiál v té podobě, v jaké byl schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že tento zákon v příznivější době bude přijat, a to v podobě, jak ho navrhoval Jihomoravský kraj. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu hejtmanovi. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu. Prosím vás, kolegové, o pauzu. Budeme pokračovat přesně v 15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP