Stenografický zápis 54. schůze, 21. března 2006


(Jednání zahájeno v 14.04 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Pleva


143. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hojda


4. Návrh trestního zákoníku /sněmovní tisk 744/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Vlastimil Ostrý


5. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 746/4/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


185. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za rok 2005 - červenec 2005

Poslanec Martin Kocourek
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek


149. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji - leden 2006

Poslanec Martin Kocourek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


175. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2005 /sněmovní tisk 1101/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz
Místopředseda PSP Jan Kasal


176. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1122/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


177. Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2004 a výroční zprávy a účetní závěrky zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2004 spolu s Vyjádřením vlády /sněmovní tisk 1147/

Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jozef Kochan


180. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005 /sněmovní tisk 1175/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


182. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1213/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


184. Podpora investičního záměru na stavbu nové budovy Národní knihovny České republiky

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Ivan Langer


159. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk 962/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


160. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2004 /sněmovní tisk 978/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


161. Rozhodnutí vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky nad územím České republiky dne 18. dubna 2005 /sněmovní tisk 979/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig


163. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2005 /sněmovní tisk 1011/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


167. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1043/

Ministr zemědělství Jan Mládek
Poslanec Josef Šenfeld


169. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk 1084/

Ministr národní obrany Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


170. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1091/

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Pavel Kováčik


171. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004 /sněmovní tisk 1092/

Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Josef Mikuta


172. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 1093/

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Pleva


173. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 1094/

Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP