Stenografický zápis 54. schůze, 17. března 2006


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Beneš
Poslanec Michal Hašek


188. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Pavel Hojda


125. Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1055/ - třetí čtení

Poslanec Jaromír Talíř


126. Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Mencl
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Rudolf Tomíček


84. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Býček


85. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 1207/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Walter Bartoš


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1250/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.42 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Klas
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Petr Ibl


91. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1225/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Miroslav Kapoun
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Jiří Václavek


60. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková


68. Návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí některá opatření v soudnictví /sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení

Poslanec Karel Vymětal


77. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1130/ - prvé čtení

Senátor Tomáš Julínek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Vlasta Parkanová


144. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů do konce volebního období

Poslankyně Hana Orgoníková


145. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny ve 4. volebním období

Poslanec Milan Ekert
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Šulák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloš Titz
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vladimír Koníček


146. Zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2004 /sněmovní tisk 1212/

Poslanec Michal Doktor


147. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2005 /sněmovní tisk 1257/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Miloš Titz


148. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 /sněmovní tisk 1260/

Poslankyně Zuzka Rujbrová


152. Návrh na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Vlček


154. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2004 /sněmovní tisk 903/

Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Pleva


155. Zpráva o činnosti Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 929/

Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


156. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004 /sněmovní tisk 938/

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Kateřina Dostálová


157. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004 /sněmovní tisk 943/

Poslanec Karel Kratochvíle
Poslankyně Kateřina Dostálová
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Vymětal


162. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2004 /sněmovní tisk 994/

Poslanec Ivo Vykydal


164. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2004 /sněmovní tisk 1037/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Urban


165. Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický vývoj v letech 2005 až 2007 /sněmovní tisk 1038/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Ladislav Urban


166. Výroční zpráva a Roční účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1039/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol


168. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 1064/

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Ibl


174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2004 (ve srovnání s rokem 2003) /sněmovní tisk 1100/

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP