Stenografický zápis 54. schůze, 16. března 2006


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády ČR Jiří Havel
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Beneš
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Ladislav Býček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Radim Chytka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 923/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Pavel Kováčik


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků /sněmovní tisk 1096/ - druhé čtení

Místopředseda vlády Jiří Havel
Poslanec Svatomír Recman


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) /sněmovní tisk 1123/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Petr Lachnit


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Sedmý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie /sněmovní tisk 1133/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Břetislav Petr


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení, podepsaná ve Skopji dne 7. října 2005 /sněmovní tisk 1180/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Kateřina Konečná


86. Návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1222/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Kováčik


92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1262/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Marek Benda


183. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2006 /sněmovní tisk 1227/

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Karel Kühnl


83. Návrh poslanců Ladislava Býčka, Ludvíka Hovorky, Miroslava Kapouna, Miroslava Svobody, Antonína Sýkory a Ladislava Urbana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., a zákona č. 39/2004 Sb. /sněmovní tisk 1183/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Pavel Hojda


142. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


187. Ústní interpelace

Poslanec Michal Doktor
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jan Schwippel
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslankyně Jiřina Fialová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslankyně Jiřina Fialová
Ministr zdravotnictví ČR David Rath
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


188. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 16.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP