(10.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Ano, všichni zde víme o mimořádném zájmu Spojených států udržet a rozšiřovat mimo rámec Charty OSN a mimo kontrolu OSN tzv. koalici ochotných. Víme také o tom, že ministr obrany Karel Kühnl se chtěl svévolně zavděčit svému protějšku Donaldu Rumsfeldovi, když mu loni na podzim slíbil za našimi zády české vojáky pro takovou koalici. Ministr Kühnl ví o neprávnosti akce Trvalá svoboda, do které nabídl speciální jednotku. Vyvíjel značné úsilí na nedávné schůzce ministrů zemí Severoatlantické aliance ve francouzském Nice, aby vládě Spojených států pomohl spojit tuto nezákonnou akci s legitimním a mandátem OSN pokrytým působením Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil.

V té souvislosti připomínám, že neodpovídá skutečnosti, jako by americká akce měla podporu všech členů Severoatlantické aliance. Ministr Kühnl musel médiím přiznat, že jeho osobní pokus a záměr vlády Spojených států amerických uměle legitimizovat akci Trvalá svoboda formálním spojením s ISAF neuspěl. Cituji z ministrova vyjádření: "Tento názor nezastávají všichni." A dovolím si dodat, jsou dosud členské země Severoatlantické aliance, které odmítají podílet se na přímém porušování norem mezinárodního práva a kladou odpor pokusům vlády Spojených států zatáhnout je do nelegitimní války a do spoluodpovědnosti za válečné zločiny.

Troufám si s plnou odpovědností prohlásit, že česká vláda nemá právo žádat souhlas Sněmovny s nasazením jednotky do americké akce Trvalá svoboda. Vláda nemá nejmenší právo zatahovat republiku do něčeho, co je v tak flagrantním rozporu s mezinárodními konvencemi a v tomto kontextu i s naším domácím, stále platným zákonem na ochranu míru, z něhož si dovolím citovat:

Článek jedna. Kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje anebo válečnou propagandu jinak podporuje, dopouští se trestného činu proti míru.

Článek dvě. Pachatel bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až deset let. Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci jedna: a) jako člen spolčený, b) ve značném rozsahu, nebo c) je-li tu jiná přitěžující okolnost.

Dámy a pánové, ne, nehodlám se dopouštět trestného činu, proto budu hlasovat proti vyslání jednotky české armády do Afghánistánu. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nemám zde žádnou další přihlášku, ale vidím, že se o slovo hlásí nyní pan poslanec Vilém Holáň. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, já bych snad vzal slova pana kolegy Grebeníčka vážně, kdyby se týkala třeba jenom této mise, ale nebyla jediná mise ze všech misí, kterou jsme vysílali, kterou by byli kolegové z KSČM podpořili, a používali pro to různou argumentaci.

Mám k tomu několik poznámek. Ta první spočívá v tom, že svět, ve kterém žijeme, ta kulatá planeta, která nás všechny nese, není příliš velká a všechny body, které jsou neuralgické, kde je nějaká válka, nějaké napětí, jsou prostě zdrojem infekce, jsou zdrojem rakoviny a jsou zdrojem rakoviny pro celý svět - přes spojení obchodní, přes spojení bezpečnostní, politická a další. Z toho prostě vyplývá, že mezinárodní společenství má povinnost takovéto věci řešit, pokud jenom na to má síly.

Druhá poznámka se týká toho, že je zapotřebí asi trošku strukturovat situaci v Afghánistánu. Vy víte, že po bonnské konferenci k Afghánistánu se až po volby, které proběhly v loňském roce, upravovala situace právě podle toho strategického plánu, který výsledky bonnské konference obsahoval. A že dneska v Kábulu a v okolí Kábulu vidíme, že se zvyšuje bezpečí, že se zakládají, byť v drobném, ekonomické podniky, že se opět stavějí domy, že děti chodí do školy a především že ženy opět využívají důstojného způsobu života, na rozdíl od dřívější doby; prostě je ten plán plněn a je třeba na něj navázat dalším, připravovanou afghánskou národní strategií rozvoje.

Za třetí. Taková země si prostě nepomůže sama. Víme, že kolem Kábulu velmi dobře pomáhala i mise ISAF, tedy bezpečnostní asistence, která také se rozvětvovala do provinčních regionálních týmů, a že ten výsledek prostě je vidět. A chci vám připomenout dvě věci z naší historie. Také byla situace, kdy sem přišla sovětská vojska. Také byla situace, kdy do Evropy se vylodili v Normandii spojenci. Takové situace se v dějinách stávají a ukazují se být velmi důležitými.

Konečně čtvrtá poznámka se týká drog. Ano, je to velmi zlé, skutečně přes 80 % produkce se produkuje v této zemi a proudí v podstatě především do Evropy. Jestliže ale chceme nahradit tuto ubohou nebo špatnou ekonomickou situaci, potom musí ekonomická pomoc, event. investování jít ruku v ruce s bezpečnostními opatřeními. Protože kdo bude investovat do země, která je nestabilní, která není bezpečná? To jsou věci, které spolu souvisí a musí probíhat současně. A toto je důvod, pro který považuji za nutné přihlásit se k té zodpovědnosti, kterou máme jako stát, a jestliže můžeme v této věci pomoci i v otázce vojenské, tak v ní tedy pomoci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí ještě jednou pan kolega Alexander Černý. Prosím.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych vaším prostřednictvím panu Holáňovi jen vzkázat, že není pravda, co tady tvrdil. Dovolím si citovat ze stenozáznamu mého vystoupení v prosinci: "Důsledně rozlišujeme mezi jednotlivými misemi. Kategoricky odmítáme účast našich lidí kdekoliv ve vojenských konfliktech typu Afghánistán nebo Irák. V ostatních operacích, v těch, které jsou pod hlavičkou OSN, případně Evropské unie, ale dokonce i Severoatlantické aliance jsme připraveni přistupovat k tomu velmi diferencovaně. Uvědomujeme si, že i operace, které jsou vedeny pod hlavičkou Evropské unie, jsou plánovány ve štábu v centrále Severoatlantické aliance. Přesto bychom byli velmi rádi, kdyby nám charakter těchto operací umožnil podílet se na jejich schválení."

Chci dál upozornit, že jsme byli pro, když se například jednalo o vyslání našich chemiků na olympiádu. Měli jsme zásadně odlišné stanovisko od vyslání misí do Afghánistánu nebo do Iráku, například operace ALTHEA apod. Takže není pravda, že by klub komunistických poslanců apriorně odmítal všechny zahraniční mise armády České republiky. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. O slovo se hlásí - nejprve jsem viděla pana kolegu Exnera, poté pan poslanec Grebeníček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP