(10.20 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, schvalujeme jednoduchý návrh zákona, kterým se novelizuje občanský soudní řád tak, aby exekuční tituly Evropské unie byly použitelné i u nás. Máme dva pozměňovací návrhy, a to komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru a potom můj pozměňovací návrh, který s tím souvisí a upravuje poměry v radě Justiční akademie. Navrhuji hlasovat o obou postupně, nejprve o A, ústavněprávní výbor, potom komplexně o mém pozměňovacím návrhu, protože spolu souvisí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: První návrh prosím?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pozměňovací návrh A, usnesení ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tam nic není.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobře. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Proto se ujišťuji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano, takže potom hlasujeme jenom o pozměňovacím návrhu B.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Budeme hlasovat jenom o vás.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Jenom o mém pozměňovacím návrhu. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: B1 i B2 dohromady?

 

Poslanec Stanislav Křeček: B1 i B2 dohromady, protože spolu souvisí. Doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200. Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu B? Kdo je proti?

Ze 178 pro návrh 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1104, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 178 přítomných pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

140.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1107/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1107/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a ptám se pana ministra, zda chce vystoupit. Ne. Pan zpravodaj také ne, takže ho prosím o přednesení procedury.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh procedury hlasování k tisku 1107.

Nejprve bychom se vypořádali s návrhem obsaženým v bodě C20. Pokud tento návrh projde, stane se nehlasovatelným bod A. Pak bychom hlasovali o návrzích, jak jsou předloženy ve sněmovním tisku 1107/2, to znamená, že za druhé bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem C, a to v několika blocích, které spolu souvisejí, to znamená o návrzích C1 až C4 najednou, C5 až C7 najednou, C8 až C11 najednou, C12 a C13 najednou, pak samostatně o C14, C15, C16 a C17 a společně o návrzích C18 a C19. Poté bychom hlasovali o návrzích D1 a D2 společně, pak E1 a E2 společně a na konec o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem F.

Toto je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Chci se zeptat, zda je nějaká námitka. Námitku nevidím. Myslím, že procedura je relativně jasná, takže o ní nemusím nechat hlasovat. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C20. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 202. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh uvedený pod písmenem A. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Neutrální stanovisko, mírně doporučující. (Ministr rovněž neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 203. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 63, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem C1 až C4 společně. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 204. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C5 až C7 společně. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 205. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C8 až C11 společně. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 206. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 176 přítomných pro návrh 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C12 a C13. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 207. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 přítomných pro návrh 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C14. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 208. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 přítomných pro návrh 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C15. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 209. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 přítomných pro návrh 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP