Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Koudelka)

Když potom Ústavní soud zrušil jak volební dělitel, tak i ten velký počet malých volebních krajů, zavedly se znovu větší volební kraje, ale již se nezavedl zpět systém čtyř preferenčních hlasů. To vede k tomu, že jednak lidé byli naučeni na čtyři preferenční hlasy, a jednak také k tomu, že čtyři preferenční hlasy nadále platí ve stejných volbách do zastupitelstev krajů. Je stejný volební systém a stejná velikost volebního obvodu nebo volebního kraje. Proto dochází k tomu, že ve volbách často kroužkují lidé i do Poslanecké sněmovny nadále čtyřmi preferenčními hlasy a pak takový lístek z hlediska preferenčního hlasování je neplatný.

Takže právě proto, abychom vyhověli panu místopředsedovi Kasalovi, tak jsme zrušili toto dědictví opoziční smlouvy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Mám zde další dvě přihlášky. První z nich od pana poslance Kubinyiho, poté bude mluvit paní kolegyně Hamplová. Prosím, nejprve pan poslanec Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji za slovo. Zdá se, že když přijde na volební zákon nebo na nějaké volby, tak jsem v rozporu se Sněmovnou nebo s její větší částí.

Bohužel já se skutečně domnívám, tak jak tomu bylo i u volby prezidenta republiky, že přímá demokracie by měla mít zastoupení větší. V podstatě to, o čem tady diskutujeme, jaký má být počet preferencí, jaká má být hranice pro tyto preference a kolik jich má volič mít, tak to je právě o tom, jaké má být procento přímé demokracie vůči té zastupitelské. Já se domnívám, že právě proto, že politické strany v České republice mají poměrně malou členskou základnu, a právě proto, že asi všichni víme, že ne vždy mechanismy primárních voleb jsou skutečně natolik kvalitní, aby vybraly ty nejkvalitnější možné lidi, tak se domnívám, že vpustit do toho trochu více přímé demokracie nemůže být na škodu, a vždy jsem tento názor zastával.

A teď bych chtěl prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Doktorovi sdělit následující: Myslím si, že srovnávat volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu České republiky s reality show je dosti nešťastné, protože jestliže byste myslel vážně to, co jste říkal, pane kolego, tak se domnívám, že bychom jako stát na tom byli velmi špatně, pokud by ti občané vycházeli při volbách z nějakých negativních pudů.

Ten můj návrh nesměřoval k tomu, aby vybudil nějaké negativní pudy, ale spíš šlo o to, že tak jak máme postavený volební systém podle krajů a máme čtrnáct volebních okrsků, tak si myslím, že ti lidé v krajích se poněkud znají. Není pravda podle mne, že projdou jenom šedé myši, i když to se netýká vás, ale jiného kolegy, ale domnívám se, že přece jenom o těch kandidátech na těch kandidátkách to nejbližší okolí něco ví. A mnohokrát se skutečně stává, že občan nejde k volbám právě proto, že v té straně, kterou si vybral, bude jeden nebo dva lidi, které dobře zná, a prostě volit je ochoten není. A proto nejde k volbám a nevolí třeba celou tu politickou stranu.

To byl můj úmysl. Možná máte pravdu, že je to dobrý úmysl, který vede do pekel. Já si to nemyslím. Já ten návrh předložím a nakonec Poslanecká sněmovna rozhodne hlasováním ve třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byl pan kolega Kubinyi. Nyní má slovo paní kolegyně Hamplová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hamplová: Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, je to moje první vystoupení ve Sněmovně, takže omlouvám jemnou nervozitu.

Já chci říct k té pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny asi tolik, že svého času jsem shodou okolností se tomuto tématu věnovala, neboť jsem sama jako kandidát podávala ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, kdy jsem díky tomu, že mě voliči poctili, tuším, 5,5% preferencí, tak jsme si s kolegy dali tu práci, že jsme to spočítali, zda je vůbec možné u úspěšné volební strany, kterou tehdy sociální demokracie byla, to početně překročit. A zjistili jsme, že to opravdu možné není.

Pokud přeskakují kandidáty u KDU-ČSL, tak je to proto, že ta má stabilně určitý nižší počet voličů, volebních procent. Potom tam samozřejmě to možné překročit je. Kdežto u strany, která přesáhne přibližně 25 % přízně voličů, v podstatě ti lidé nemají šanci, aby to pořadí změnili.

Chci říct jednu věc. Už víme, že ani spousta plakátů po celé zemi nemění názor lidí. Já se domnívám, že v krajích, pokud se budou preferenční hlasy přidělovat, tak to budou osobnosti obecně v tom kraji známé. A nebojíme se této politické konkurence ani v těch velkých stranách. Já sama jsem to kdysi zažila. Nebylo to příjemné, říkat lidem: "Víte, vy jste mi sice ty hlasy dávali, ale vono je to houby platný."

Takže já jsem ráda za hranici pět procent, budu pro ni hlasovat. A osobně se domnívám, že měla být tři, ale zaplať pánbůh za těch pět.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní kolegyně. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikdo - ale vidím, že ještě se přece jenom zvedá ruka pana místopředsedy Jana Kasala. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, paní místopředsedkyně, já jenom v reakci na pana zpravodaje Koudelku.

D´Hondtův systém aplikovaný pro volby do Poslanecké sněmovny je výplodkem opoziční smlouvy. Pravdou je, že v opoziční smlouvě původně byl zakomponován jiný systém, který Ústavní soud řekněme ne zcela opravil. A neopravil ho zcela, a to bych podtrhl, právě proto, co už tady opakuji potřetí. Dámy a pánové, buďme si vědomi toho, že strana na kterémkoliv místě, to není první, druhá, třetí nebo čtvrtá nebo pátá, která získá více hlasů, může získat méně mandátů než strana, která získá méně hlasů. To je prostě systémové nebezpečí tohoto d´Hondtova aplikátoru, které neodpářeme.

Diskuse na téma kroužky a procenta je určitě zajímavá, především pro některé. Když se podíváte na procenta získaných hlasů řady mých kolegů, víte, že to není problém řady těch, kteří k tomu vystupují v tuto chvíli, ale spravedlnost nenajdeme. Prostě tady jsou kraje, které jsou pětinásobkem krajů nejmenších, jsou tady výsledky volební, které jsou čtyřnásobkem, a když to porovnáme, no tak potom se nedobereme spravedlnosti.

Byl nějaký kompromis nastaven před třemi lety. Jsou-li vážné důvody, pak to změňme. Já se tomu nebráním, když to Sněmovna potvrdí svým hlasováním. Ale pokud jsou ty důvody jenom takové, jak tady slyším, to znamená dát voličům větší možnost té přímé demokracie, tak já vám, dámy a pánové, řeknu, po čem voliči volají. A vy mi dáte za pravdu. Oni volají po tom, aby poslanci byli odvolatelní. Vždycky se nás ptají: "Co máme dělat pro to, aby tenhleten člověk už v té Poslanecké sněmovně nebyl?" A to by se voličům líbilo, to připouštím, že se stává často námětem pro diskusi. Počet kroužků - přiznám se, možná v předvolebním období, ale jinak jsem to na svých setkáních s občany nezaregistroval, že by to někoho trápilo.

Takže to je poslední mé vystoupení v obecné rozpravě, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám, pane místopředsedo. Nemám žádnou další přihlášku - ale pan kolega Koudelka a pan kolega Jičínský poté.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já si musím dovolit reagovat. D´Hondtův systém není z dílny opoziční smlouvy, d´Hondtův systém byl zaveden do zákona o volbách do Parlamentu poté, co Ústavní soud zrušil takzvaný upravený d´Hondt. A byl zaveden v podstatě v době, kdy již Vladimír Špidla jako tehdejší předseda sociální demokracie domlouval budoucí možnou koalici s KDU-ČSL a Unií svobody. Také důvodem toho bylo, že tehdy zvýšených preferencí nebo možnosti voličů, aby měli preference větší a aby tyto preference měly vliv na vytvoření kandidátní listiny z toho menšího procenta, velice podporovala ODS jako takovou určitou jízlivou věc proti čtyřkoalici, kdy naopak čtyřkoalice se snížení preferenční hranice velmi bránila, protože Unii svobody bylo jasné, kdo na preferenčních hlasech vydělá a kdo ne.

Takže přijímána tento zákon byl v době, kdy již bylo poměrně blízko k volbám v roce 2002 a kdy se rýsovala koalice, která potom vznikla, a kdy tento volební zákon vyšel z principů domluvených mimo takzvanou opoziční smlouvu.

Navíc to potvrzuje i to, že v podstatě obdobně jsou organizovány volby do zastupitelstev krajů, kde dokonce zůstal zachován upravený d´Hondt. A tento zákon o volbách do zastupitelstev krajů - dobře víme, jak se chovala ODS k zavedení krajské samosprávy, která to odmítala a byla velmi domluvena s tehdejší opozicí KDU-ČSL a Unií svobody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP