Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Říman)

Tyto možnosti jsou od sebe diametrálně odlišné. Zdůrazňuji znovu, že vláda nerozhodla o tom, kterou z těchto možností považuje za ideální. Pokud jsme mohli zaznamenat z tisku, tak předseda vlády Paroubek se vyjádřil, že on by preferoval variantu co možná tržně nejkonformnější, za což mu tleskám, nicméně toto jeho stanovisko je v příkrém rozporu jak s dosavadním postupem v této věci, tedy s oněmi výběrovými řízeními, ale také s tím, co navrhuje novela zákona, která je teď tady ve druhém čtení.

Proto se domnívám, že pokud nechceme vnést zmatek do tohoto programu, tak bychom měli vyčkat, až vláda definitivně rozhodne, jakým postupem by se tento proces měl odehrávat, a až schválí definitivně svým usnesením program podpory výroby bioetanolu pro jeho přimíchávání do pohonných hmot. Od toho se pak může teprve odrazit další legislativní proces.

Převedeno do praktické řeči: navrhuji, aby na konci obecné rozpravy bylo hlasováno o přerušení tohoto bodu do doby schválení programu atd. vládou České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Nyní se o slovo hlásí pan kolega Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážení páni zpravodajové, přicházím, abych předložil na jednání Poslanecké sněmovny již dlouho avizovaný návrh, a sice novelu zákona o dani spotřební, návrh Občanské demokratické strany na snížení spotřební daně benzinu a nafty. Jelikož už ve vystoupení pana předkladatele zaznělo, že tento sněmovní tisk je přímou novelou zákona o dani spotřební, není to tedy návrh tzv. nečisté novely a nijak nerozšiřuje původní záměr předkladatele. Myslím si, že bylo zcela zřetelně zhruba před třemi týdny řečeno, že Občanská demokratická strana předloží tento návrh za předpokladu splnění několika podmínek. Sama si jako některá nepřekročitelná kritéria stanovila také několik bodů, které zmíním.

Prvním kritériem pro předložení vlastního návrhu byl fakt, že jsme vyčkávali, pokud vláda České republiky tak neučiní sama. Přestože je dostatek relevantních představitelů vlády, zatím ještě pana předsedu vlády i ministra financí za relevantní představitele této vládní koalice bohužel považuji, sama tak neučinila. Do dnešního dne vláda nejenže nepředložila návrh na snížení spotřební daně v oblasti pohonných hmot, respektive benzinu a nafty, ale také si myslím, že zcela, velmi zřetelně a demonstrativně, tento návrh odmítla. Je splněn první předpoklad pro to, aby Občanská demokratická strana podala návrh svůj.

Druhým základním atributem pro podání tohoto návrhu byl fakt, že se musí prokázat dlouhodobý trend cenového vývoje. Chtěl bych vám, vážené kolegyně a kolegové, připomenout základní fakt spočívající v již překonaném povědomí toho, že byla-li schválena v současné době platná daňová zátěž v oblasti spotřebních daních k účinnosti k 1. 1. 2004, tak v té době činila cenová hladina benzinu 24 korun. Současná cena je myslím každému z nás známá. Přestože je překonán výkyv, který tlačil cenu benzinu až do pásma 35 až 36 korun, je definitivně zřejmé, že cena benzinu, ale bohužel i cena nafty opustila navždy koridor 30 korun. Nechtěl bych být špatným prorokem. Spíše se obávám toho, že v období stejném v příštím roce se přiblíží 37 korunám. Dlouhodobý trend se tedy potvrdil. Přibyl motiv druhý. Těm, kteří sledovali včerejší sdělení, respektive informaci o rozhodnutí zemí OPEC, kdy je zcela evidentní, že nebude zvýšena těžební kvóta, myslím si, že dochází, že je zde další impuls, který udrží stávající cenu pohonných hmot na současné úrovni.

Třetím zásadním limitem, a teď už zásadním limitem pro koncepci návrhu Občanské demokratické strany, byl fakt, že námi podaný návrh na snížení spotřební daně benzinu a nafty musí být daňově neutrální. Nechtěli jsme podat a nepodáme takový pozměňovací návrh, který by svými účinky, a sice snížením výše spotřební daně, daňové zátěže, ohrozil plánované inkaso státního rozpočtu po zbytek roku 2005, a nechceme ani ohrozit plánované inkaso pro rok 2006. Protože se však vyskytly ve vyjádřeních jak ministra financí, tak předsedy vlády naprosto irelevantní a prázdné argumenty, že návrh Občanské demokratické strany ohrožuje finanční stabilitu veřejných rozpočtů, dokáži vám na několika číslech, že pravý opak je pravdou. Dokáži vám také, že z rostoucí ceny pohonných hmot stát inkasuje na daních stále více peněz, daleko více, než plánoval, a daleko více, než očekával.

Čtvrtým zásadním argumentem a zásadním faktem pro podání našeho návrhu je pobídkový trend. Náš návrh je koncipován tak, aby vstoupil v platnost dne 1. 1. 2006. Je jakýmsi protinávrhem, protichůdnou tendencí, pobídkou ekonomiky proti avizovanému růstu cen některých energií. Je tedy velmi důležitým impulsem jak protiinflačním, tak velmi důležitou pobídkou pro ekonomiku.

Dovolte uvést několik čísel. Vyrovnám se nejdříve s argumentací pana ministra financí, který označil návrh Občanské demokratické strany za povrchní populismus. Dopustil se i takového tvrzení, kdy veřejně prohlásil, že s rostoucí cennou pohonných hmot nestoupá daňové inkaso státu, respektive uvedl, že stát nijak neprofituje na rostoucí ceně pohonných hmot. Plánovaný rozpočet na rok 2005 počítal s příjmem v oblasti spotřebních daní v celkovém úhrnu 94,9 miliardy korun. Ze skutečností výběru k 8. měsíci roku 2005 je zřejmé, že je vybráno již 76,76 miliardy korun. Plánovaná alikvóta příslušející výběru 8 měsíců je překračována o 13 procentních bodů. Nad výběr daně oproti roku 2004 a stejnému fiskálnímu období, tedy 8. měsíci, je plus 15,6 miliardy, tedy 137,2 % oproti roku 2004.

Myslím si, že si můžeme v rámci rozpravy nad naším návrhem na snížení daní položit několik základních otázek, základních rovin diskuse.

Za prvé, jestli spotřební daně snížit můžeme. Důležitým limitem v této oblasti je legislativa Evropských společenství a jednoznačná odpověď na tuto otázku zní: ano. Již k 1. 1. 2004 přijala Česká republika, respektive vláda v České republice, tato vládní koalice, daňovou zátěž vyšší, než nám ukládá právo Evropských společenství. Všichni jsme si vědomi toho, že opozice upozorňovala na fakt, že daňová zátěž v oblasti pohonných hmot je zbytečně vysoká, je nastavena výše, než to po nás žádá právo Evropských společenství. Považovali jsme to od počátku za neoprávněné zdražení, respektive neoprávněnou daňovou zátěž. Odpověď tedy zní: můžeme.

Dalším významným faktorem, který svědčí a podporuje návrh na snížení daní, je fakt, že česká koruna prošla výrazným zhodnocením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP