Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Kolegyně a kolegové, máme nyní před polední přestávkou pevně zařazený bod, 40. bod, kterým je

 

40.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, podle toho, jak probíhá většina zasedání Sněmovny, zřejmě budu muset navrhovat pevné stanovení času ke konání voleb, protože se dostáváme potom do určitého časového presu a potom i volební komise má trošku problémy s vyhodnocováním.

Dovolte mi, abych vás seznámil s předmětem dnešní volby. Jedná se o návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů tyto návrhy: na pana Miroslava Beneše a na pana Františka Dohnala.

Jedná se o volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh Poslanecké sněmovny bude navržen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se pak prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ujme své funkce na devět let.

Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 17. srpna tohoto roku. Volba je jednokolová. Zvláštní zákon způsob hlasování nestanoví. Navrhuji po projednání ve volební komisi volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Nyní bych poprosil, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Otvírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a nikdo se také do ní nehlásí. Rozpravu tedy končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože nebyly předneseny žádné návrhy, ale byl přednesen návrh na volbu tajnou, tak nechce hlasovat, paní předsedající, o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Předtím než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni zase znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Ještě jednou opakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana předsedy, a to o návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 114 poslanců pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji a nyní prosím, paní předsedající, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a vyhlásila konání tajných voleb. Navrhuji na vydávání hlasovacích lístků termín do 13.05 hodin podle mých hodinek s tím, že zpracování výsledků bude minimálně 30 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Prosím, abyste mi ještě neodcházeli, budou další informace. Vyhlašuji tedy volby. Podle pana předsedy volební lístky budou vydávány do 13.05 hodin. Polední přestávka bude samozřejmě společně v tuto dobu.

Odpoledne budeme pokračovat ve 14.30 hodin a pro členy organizačního výboru připomínám, že organizační výbor bude zahájen za 10 minut, a všechny ostatní kolegyně a kolegy prosím, aby členy organizačního výboru nechali přednostně účastnit se tajných voleb.

Děkuji a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP