Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rád bych reagoval na to, co zde řekl pan kolega Janeček. Chtěl bych potvrdit jeho slova, že se skutečně jedná o Velkou cenu Brna. Chtěl bych vám připomenout jednu skutečnost.

Není to tak dávno, co jsme se dověděli, že Ministerstvo pro místní rozvoj udělalo v zahraničních sdělovacích prostředcích kampaň, která nás stála mnoho milionů. Tato kampaň měla zviditelnit Českou republiku. Probíhala na CNN, Discovery a v jiných televizích, které mají celosvětovou působnost. Byla to kampaň velmi drahá. Jednalo se o velmi krátké šoty. Je to chvályhodné, protože skutečně je třeba zviditelňovat Českou republiku, učinit ji přitažlivou pro turisty a vůbec zajistit, aby se lidé dověděli, že existuje nějaká Česká republika.

A teď si vezměte, že Velká cena České republiky v Brně v motocyklech je přenášena obrovským množstvím televizí. Tato kampaň, která je velmi masivní kampaní pro Českou republiku, nás nestojí ani korunu.

Mohu zde prohlásit, poté co jsem měl jednání se zástupci Velké ceny, tu skutečnost, že pokud nebude u nás tato výjimka na tabákovou reklamu povolena, tak Velká cena motocyklů České republiky v Brně nebude. Bude někde jinde, kde ta tabáková reklama je povolena.

Samozřejmě, pan kolega Janeček se ptal zcela řečnicky, zdali by tento výpadek nemohly nahradit jiné firmy. Mohu ho ujistit, že Mezinárodní motocyklová federace vede jednání s jinými firmami, které by nahradily tento výpadek, protože tento výpadek bude celoevropský, i když pořád ještě Evropský soudní dvůr nevydal konečné rozhodnutí, zdali je toto nařízení Evropské komise v souladu s evropským právem, či nikoli. Nicméně toto jednání bude ukončeno asi v roce 2009. Jestliže tedy u nás bude zákaz tabákové reklamy při pořádání motoristických sportů dřív, již v příštím roce se nebude konat Velká cena Brna. Kdo se v tom trochu vyznáte, tak víte, že jakmile jednou od nás Velká cena přejde jinam, již se k nám nikdy nevrátí. Ztráta, která bude pro Českou republiku, bude veliká.

Myslím, že skutečně ta tabáková reklama nemá tak obrovský vliv, že naprosto zlikviduje a zničí veškerou českou mládež. Škody, které způsobíme tím, že tuto výjimku neudělíme, budou daleko větší.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se přihlásil ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban. V případě, že by pan poslanec Janeček chtěl vystoupit s faktickou poznámkou, měl by přednost. Takže prosím pana ministra.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil ke dvěma věcem.

Za prvé k regulaci reklamy při výprodeji v supermarketech. Novela, která je obsažena v tomto zákoně, novela toho paragrafu, vychází z reálného života a z reálných zkušeností v České republice, kdy určité dominantní postavení supermarketů je v neprospěch zákazníků v České republice. Ta úprava v podstatě říká to, že supermarkety by měly mít nabízené zboží ve výprodeji po určitou dobu, či měly by mít dopředu uvedeno, kolik zboží je na skladě, a to je ku prospěchu českých zákazníků. Neděláme to kvůli evropskému komisaři nebo kvůli Evropské komisi, děláme to pro zákazníky v České republice. Až se budou supermarkety v České republice chovat stejně, jako se chovají ve Francii, v Německu nebo kdekoli jinde, pak ani v České republice nebude taková úprava potřebná. Tato úprava není v rozporu s evropským právem, a já si myslím, že bychom měli umožnit zákazníkům alespoň trochu rovnovážné postavení, tedy aby kultura prodeje při výprodejích odpovídala třetímu tisíciletí. To je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě se týká reklamy na tabák, která je využívána pro financování motoristického sportu. Chci vás ubezpečit, že jsem velmi podrobně seznámen s touto problematikou. V současné době probíhá na úrovni Evropské komise možnost změkčit závěry, které byly přijaty, a Španělsko i Itálie debatují velmi intenzivně na toto téma, to znamená, že není jisté, zda bude v Evropské unii definitivně platit absolutní zákaz tabákové reklamy, která je využívána při motoristických sportech.

Motoristický sport je sportem, který je v České republice tradiční. Dovolím si tvrdit v této chvíli, že jednorázový a absolutní krok, který by vyřadil společnosti, které vyrábějí cigarety a podporují tento motoristický sport, by znamenal v konečném důsledku zánik Velké ceny v Brně a zánik podobných akcí. Myslím, že bychom neměli nést prapor Evropské unie, že bychom se měli chovat umírněně, sledovat také to, co dělají Španělé, co dělají Italové, a v tomto duchu bychom měli umožnit, aby Brno jakožto velká mezinárodní akce, která je jednou z mála akcí, kdy se o České republice ví na celé zeměkouli, bylo zachováno. Neznamená to, že bychom měli být extrémní na druhou stranu, to znamená trvat na tom, když v celé Evropě bude tento proces rozhodnut, tzn. že se nepojede v Evropské unii žádný závod, ani motocyklový, ani formule 1. Na druhou stranu si myslím, že dnes ten protitabákový prapor v neprospěch motoristického sportu je přece jen trochu silné gesto.

Podporoval bych tedy závěry, které v tomto směru učinil hospodářský výbor Parlamentu České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Janeček, potom vystoupí ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP