Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)
(pokračuje Václavek)

Já proto považuji za nejrozumnější přerušit projednávání tohoto bodu, dokud příslušné výbory tento tisk neprojednají a nepřijmou k němu patřičné usnesení.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Václavkovi. Beru jeho vystoupení jako procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu, a to do doby, než projednají tento návrh zákona výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Jestli jsem dobře poslouchala, ústavněprávní výbor usnesení přijal.

Nechám o tomto vašem návrhu, pane poslanče, hlasovat bez rozpravy.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 184 poslanců pro návrh hlasovalo 139, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme projednávání bodu č. 12 přerušili.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 957/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede pan ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban. Pane ministře, uděluji vám slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, podrobně jsem novelu o regulaci reklamy odůvodnil při prvém čtení, proto nebudu zacházet do detailů o nezbytnosti jejího vypracování. Jen podtrhnu, že je nutno sladit českou právní úpravu regulace reklamy s nově přijatými předpisy Evropských společenství, které se vztahují k této oblasti. Evropská komise věnuje včasné a řádné transpozici svých směrnic velkou pozornost, pročež jsem rád, že novela byla mezi vybranými materiály pro tuto schůzi. To přispělo k tomu, aby návrh byl projednán co nejdříve, neboť nesplnění termínu transpozice by mohlo vyvolat sankční řízení vůči České republice.

V návrhu je mimo jiné zapracována upřesňující úprava reklamy, uvádějící zvláštní nabídku. Účelem je jednoznačně vymezit pravidla pro reklamu na výprodeje a podobné akce, a tím zamezit situaci, která by měla negativní dopad na zákazníky.

Návrh novely byl projednán dne 7. září v hospodářském výboru, který k němu přijal usnesení obsahující několik pozměňovacích návrhů. Za tyto návrhy chci hospodářskému výboru poděkovat, neboť přispějí k lepší kvalitě tohoto zákona.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 957/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, hospodářský výbor na své 46. schůzi 7. září projednal tento návrh, tisk 957, přijal k němu nějaké pozměňovací návrhy a doporučuje ho Poslanecké sněmovně ke schválení.

Ty pozměňovací návrhy jsou takové řekl bych vyvážené. Jedna část návrhů liberalizuje to prostředí reklamy, ta druhá část ho zase určitým způsobem utužuje, takže záleží na tom, jak se kdo k tomu zákonu postaví.

Hospodářský výbor nepřijal návrh, kterým jsme někteří chtěli zrušit zvláštní nabídku, to znamená ty reklamní věci kolem obchodních řetězců. Záleží na Sněmovně, jak se k tomu postaví. Myslím si, že to bude takový předěl, podle kterého budou někteří poslanci hlasovat o celém zákonu. Jinak ale ty návrhy, které v hospodářském výboru prošly, zásadně podporuji.

Jsou tam i některé legislativně technické návrhy, a další legislativně technické návrhy, které jsem obdržel z legislativy Sněmovny, přečtu v podrobné rozpravě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, ptám se tedy, kdo se hlásí z místa. - Vidím pana poslance Plevu.

 

Poslanec Petr Pleva: Dámy a pánové, vážená vládo, chtěl bych předložit jeden pozměňovací návrh, který se týká prostředků, které podporují zdravou výživu. Týká se to § 5 písm. d) -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já si dovoluji vás upozornit - možná že nesprávně, vy to asi víte - že probíhá obecná rozprava.

 

Poslanec Petr Pleva: Já jenom chci zdůvodnit svůj pozměňovací návrh, který potom přednesu samozřejmě v podrobné rozpravě.

V uvedeném paragrafu se říká, že se nemůže takovémuto potravinářskému výrobku přisuzovat vlastnost prevence či léčby atd., což je v pořádku, anebo takové vlastnosti naznačovat. V praxi se ukázalo, že toto slovo je v češtině bohužel velice široké a dělá konkrétní problémy. Proto bych použil přesnější termín "na takové vlastnosti odkazovat", který také je ve směrnici EU, která se týká regulace reklamy.

K tomuto vlastně drobnému legislativně technickému problému předložím konkrétní pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, já bych jen upozornil na jeden kontroverzní návrh, který je obsažen v usnesení hospodářského výboru, a to je prodloužení oné výjimky reklam na tabákové výrobky na motoristické soutěže. Já samozřejmě rozumím tomu, že se fakticky jedná o Velkou cenu Brna. Rozumím všem těm, kteří tyto věci podporují, ale domnívám se, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli by nebylo možné najít financování z jiných zdrojů než z reklam na tabákové výrobky.

Mé přesvědčení je, že prostě spojování alkoholu a tabáku se sportem je klamáním našich dětí. Čili je to věc, která je špatnou zprávou. Vidím v tom i takové velice jednoduché řešení pro organizátory. Rozumím jejich finančním problémům, ale myslím si, že někdy některé peníze za to nestojí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj má přednost, takže hovoří pan zpravodaj Sehoř a pak pan poslanec Martin Říman, pokud bude chtít vystoupit.

 

Poslanec Karel Sehoř: Paní předsedající, dámy a pánové, já jsem se v obecné rozpravě chtěl zmínit o zvláštní nabídce a v podstatě jenom upozornit na jakýsi rozpor mezi důvodovou zprávou a tím, co se skutečně chystá.

Já ocituji z důvodové zprávy, kde je napsáno: "Návrh obsahuje též nové znění paragrafu 2b, které se vztahuje k reklamě uvádějící zvláštní nabídku. Cílem návrhu je zvýšit ochranu spotřebitelů před klamavými informacemi o nabídkách cenově lákavého zboží." Pak to dále pokračuje tak, že "nová úprava tohoto ustanovení vychází z připravované směrnice Evropských společenství k nekalým obchodním praktikám, která by měla nabýt účinnosti v polovině roku 2005".

Já bych chtěl v této souvislosti upozornit na článek v Lidových novinách z 15. 9. 2005, který je nadepsán Barroso ruší absurdní regulace Unie. Dovolím si taktéž citovat: "Téměř 17 návrhů evropských zákonů poputuje ještě tento měsíc do koše. Takový je první výsledek regulační kampaně, kterou už loni při nástupu do funkce vyhlásil šéf Evropské komise José Barroso, do níž se nyní naplno pustil. Na jeho stranu se přidal také český eurokomisař pro sociální věci Vladimír Špidla." Dále to pokračuje: "Některé z vytipovaných zákonů Barroso označil za absurdní a vidí v nich jednu z příčin poklesu respektu Unie mezi lidmi. Přílišnou regulaci a byrokracii navíc mnozí ekonomové považují za jeden z důvodů chabého výkonu ekonomik západoevropských států."

Čili 69 návrhů putuje do koše. Patří mezi ně třeba zákaz nedělního provozu kamionů nebo regulace hromadných slev v obchodech či zmíněná směrnice o ochraně před sluncem atd.

Já bych znovu zdůraznil tu část, která se týká regulace hromadných slev v obchodních domech. Důvodová zpráva se odvolává na něco, co předpokládala, že Evropská unie bude dále rozvíjet, ale sama Evropská unie přišla na to, že tento směr není ani pro Unii, ani pro kohokoli užitečný. Proto si myslím, že by se mělo přistoupit k tomu, aby ani náš zákon tuto problematiku neřešil a abychom byli v souladu se závěry Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se přihlásil do všeobecné rozpravy pan poslanec Petr Pleva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP