Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Jana Klase, zda se chce vyjádřit jako zpravodaj k pozměňovacím návrhům. Nevidím, že by se hlásil.

Otevírám tedy rozpravu, ve které jako první vystoupí pan senátor Jaroslav Kubera, kterému tímto udílím slovo.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Děkuji. Paní místopředsedkyně, já se opět vyhnu tomu, co máte písemně. Tam jeden z těch bodů se týká pilotů, kde Senát se domnívá, že by neměla být taková přísnost vůči pilotům.

Ale jedním z těch pozměňovacích návrhů je také návrh - protože záměna slůvek "utajované skutečnosti" za slůvko "utajované informace" vyvolala lavinu změn dalších a dalších zákonů, která spočívala v tom, že se slůvko "skutečnosti" nahradilo slůvkem "informace". To vedlo Senát k tomu, že využil toho, že byl otevřen zákon o obcích, a navrhl opakovaně, aby náklady na přenesenou působnost hradil stát, což je logické, protože po skončení činnosti okresních úřadů tady nebyl nikdo jiný a vláda nemá nikoho jiného než obce s rozšířenou působností, kterým přidělila úlohu okresního úřadu. A ten stav už je takový, že tato města se prakticky samosprávou nezabývají a řeší jenom další a další úkoly, které na ně padají. Řeknu jen z poslední doby zajímavosti, které nejsou všeobecně známé.

Ministerstvo vnitra vymyslelo geniální myšlenku, že fotografie na pasy si občan nepřinese, tak jako dosud, sám, ale ve městě bude zřízeno pět fotolaboratoří a budeme fotit všechny občany nad pět let přímo na úřadě, abychom namísto dvou set žádostí denně mohli nabrat jenom patnáct. Logika tomu chybí, protože například na občanské průkazy si občané fotografie přinášejí a nepůsobí to žádné problémy. To by samo o sobě potíž nebyla, byť Ministerstvo financí chce, abychom si to uhradili ze svých prostředků, protože na počátku roku nebude mít peníze na stavební úpravy na radnicích. Ale vy jste před chvílí schválili bodový systém - a kdo myslíte, že bude realizovat ten bodový systém? Nikoliv stát, ale obce s rozšířenou působností, na které jim ministerstvo pravděpodobně půjčí jím vybrané počítače, a ostatní náklady ponesou ony.

Dalším takovým unikátním číslem je takzvané CRM, neboli centrální registrační místo, jak slavnostně pan premiér oznámil, že on pomůže podnikatelům, že přijdou s občankou na úřad a úřad už všechno za ně oběhá, ale už neříká, na který úřad že to přiběhnou. Oni přiběhnou na úřad obce s rozšířenou působností, který má pod sebou živnostenské úřady, a ten jim to všechno oběhá. Že to oběhání nebude tak snadné, to se ukáže potom v praxi.

Kromě toho pan ministr Škromach nám připravuje doplatky na bydlení, které také budou vyplácet úřady obcí s rozšířenou působností. Dále jste schválili zákon o tom, že úředník musí být přítomen po celou dobu sbírání semen v lesních školkách. A tak to dostáváme každý den. A to jenom mluvím o tom, co dostáváme zákonem.

Ministerstva ještě mají k dispozici vyhlášky a vláda vládní nařízení, takže další úkoly jdou na obce pomocí těchto nařízení a vyhlášek, aniž by se kdokoliv staral, z čeho budou ty věci zaplaceny.

Pan ministr financí s oblibou tvrdí, že přece ony mají jednak příspěvek, který je stále stejný, a dále také mají podle rozpočtového určení daní jakýsi výnos na daních. Bohužel ty jsou stabilní, ale od té doby, kdy proběhla reforma, další a další úkoly jsou na obce přenášeny. A připomenu stanovisko Ústavního soudu, že pokud bude stát v této praxi pokračovat, Ústavní soud si vyhrazuje právo zasáhnout. Já si ale nemyslím, že smyslem naší činnosti by mělo být podávat opakovaně desítky a stovky stížností k Ústavnímu soudu.

Říkal jsem ministru financí, že on by ušetřil na tom, kdyby stát tu přenesenou působnost hradil, protože ministerští úředníci by přestali mít neomezené choutky připravovat další a další předpisy, protože velmi dobře se připravují předpisy typu, že kraje zřídí záchytné stanice, a paní ministryně Emmerová stanoví, co budou obsahovat, kolik tam bude lékařů a jaké bude jejich vybavení, a veškeré náklady s tím spojené bude hradit kraj. To se to dobře ty vyhlášky a ta nařízení dělají! Kdyby to ministerstvo muselo platit ze svého, tak by zřejmě zvažovalo, co je nutné a co není nutné.

Prosím vás proto o podporu tohoto návrhu ve znění předaném vám Senátem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a my přistoupíme k hlasování. Nejdříve podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, podle sněmovního tisku 881/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 881/5.

Ještě chvilku počkáme… A teď už si myslím, že jsme v sále přítomni všichni, kdo chceme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 187 pro návrh hlasovalo 54, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 881/4.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 186 pro bylo 139, proti 35. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 881/4.

 

Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod dvanáctý a je jím

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny
pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci
a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu
a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím pana místopředsedu vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Paní předsedající, vážené dámy a pánové, trošku mě překvapilo, že tento bod je zařazen na projednání ve Sněmovně, protože v podstatě, tak jak mám informace z jednotlivých výborů, které se tím zabývají, obzvláště rozpočtový výbor, tak projednávání tohoto návrhu zákona bylo přerušeno a nejsou usnesení k tomu zákonu. Čili je otázkou, jestli je možné pokračovat v projednávání tohoto tisku.

Já myslím, že pan zpravodaj se k tomu vyjádří a navrhne řešení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Přihlásil se zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Václavek, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, projednávání vládního návrhu zákona, kterým se stanoví výše platové základny ústavních činitelů, viz tisk 839, byly pověřeny čtyři výbory. Ústavněprávní výbor k němu přijal usnesení, které máte v tisku 839/2, zatímco výbor pro veřejnou správu, rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku usnesení nepřijal, respektive přerušil projednávání tohoto bodu před prázdninami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP