Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)
(pokračuje Paukrtová)

Potom je tam pozměňovací návrh týkající se provozu historických vozidel, dále zmírnění postihu řidičů taxislužby za spáchané přestupky a ta již panem ministrem zmiňovaná posunutá účinnost 1. července 2006 na 1. leden 2007.

Samozřejmě vím, že Senát v některých věcných ustanoveních měl jiný názor než Poslanecká sněmovna, přesto mi dovolte říci, že osobně se domnívám, že senátní verze odstraňuje řadu nedostatků. Z mého pohledu je lepším řešením než verze schválená Poslaneckou sněmovnou. Proto vám doporučuji schválení návrhu zákona ve znění schváleném Senátem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec František Vnouček. Jako další pak pan poslanec Josef Janeček, zatím jako posledně přihlášená do rozpravy paní poslankyně Alena Páralová.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, z pověření petičního výboru bych vás chtěl seznámit s peticí, kterou petiční výbor obdržel od společnosti AAA Radiotaxi, s.r.o., kterou jste všichni v kopii dopisu obdrželi. Jednatel společnosti pan Jiří Kvasnička se na nás obrací s žádostí, abychom v souvislosti s projednáváním zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podpořili schválení výše uvedeného zákona ve znění schváleném Senátem a přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, stav návrhu zákona, jak se vrátil ze Senátu, má nejen rozměr řekl bych technicko-dopravní, ale odkázal bych na větu, kterou zde zmínil pan navrhovatel a místopředseda vlády Šimonovský, týkající se výhod pro osoby zdravotně postižené. To je problém lidský, možná je to problém kulturní vyspělosti, možná problém civilizační. Národy se nerozlišují jenom podle toho, jaký mají HDP na hlavu, ale také podle toho, jak jsou civilizované, tj. jak se umějí postarat o své spoluobčany, kteří jsou nějakým způsobem hendikepovaní, kteří jsou nenarození, kteří nějakým způsobem trpí nějakými problémy. A právě schopnost společnosti postarat se o tyto občany, schopnost integrovat tyto spoluobčany, je velmi významným civilizačním kritériem.

A právě proto, že Senát velmi nešťastným způsobem zasáhl do práv občanů zdravotně postižených, stal se pro mne tento návrh zákona v této podobě naprosto nepřijatelný, a v žádném případě nemůžeme takový návrh podpořit, neboť by byl v oblasti lidskosti, v oblasti určitého civilizačního vývoje výrazným krokem zpátky. Proto bych prosil i ostatní kolegy, aby se k tomuto mému mementu připojili a vrátili se k oné poslanecké verzi, a to i s připomínkami, které zde možná správně pojmenovala paní senátorka. Pokud tam jsou nějaké technické chyby, jistě není problém takové chyby v rámci novely opravit, neboť tady určitá legisvakance jest tedy, je tady prostor pro to, aby takové chyby odstraněny byly. Kulturní a civilizační rozměr je zde velmi zásadní. Své stanovisko bych v tomto případě velmi podtrhl.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi vyjádřit se ke stejnému problému jako můj předřečník, to znamená ke změnám režimu vyhrazených parkovacích míst pro občany se zdravotním postižením, které do § 67 vládního návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích zapracoval Senát.

Navrhované zúžení okruhu občanů s těžkým zdravotním postižením, kteří mohou využívat vyhrazená parkovací místa, nevychází z reálné situace a potřeb lidí s nejtěžším zdravotním postižením. Problémy s mobilitou neřeší pouze vozíčkáři. Například člověk v pokročilém stadiu roztroušené sklerózy má problém ujít i několik desítek metrů. Problémy s mobilitou má i maminka s těžce mentálně a zdravotně postiženým dítětem nebo člověk s protézami dolních končetin. Naproti tomu zdatný vozíčkář je někdy bez problémů schopen ujet i stovky metrů.

Pokud by nové znění § 67 odstavec 2 vstoupilo v platnost, museli by všichni zdravotně postižení držitelé mimořádných výhod absolvovat v krátké době vyšetření u odborných lékařů, kteří by posoudili, zda se jedná o pohybové, či jiné zdravotní postižení. Dle navrhovaných přechodných ustanovení by v průběhu šesti měsíců museli být držitelé mimořádných výhod posouzeni neurology a ortopedy. Odborné vyšetření desítek tisíc zdravotně postižených občanů je ve stanoveném termínu do šesti měsíců nereálné. Navržená úprava by výrazně zvýšila výdaje státního rozpočtu, které by však zdravotně postiženým občanům nepřinesly nic.

Organizace zdravotně postižených občanů včetně Národní rady zdravotně postižených by velmi uvítaly, kdyby senátoři napříště podobné změny zákonů, které velmi zasahují do života zdravotně postižených občanů, se zdravotně postiženými lidmi skutečně konzultovali, že by Senátu v tomto případě slušelo více pokory. V mém mailu se objevilo minimálně dvě stě poukázek na toto usnesení Senátu. Proto v této formě nemůžeme zákon podpořit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Paní poslankyně Páralová zatím byla poslední, ale vidím další dva přihlášené - pana poslance Pavla Hojdu a pana poslance Karla Vymětala. Nejdříve pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, protože předpokládám, že můj kolega Karel Vymětal bude reagovat na část týkající se právě tělesně postižených, jen bych řekl, že pro mě osobně, a předpokládám, že i pro náš klub, je rovněž senátní návrh z tohoto důvodu nepřijatelný. Jsou tam samozřejmě i některé pozměňovací návrhy, zejména zásahy do přílohy, které nejsou podle mne citlivé, protože dokument jako takový byl vyvážený.

Co bych ale chtěl říci. Jsou tam samozřejmě i návrhy dobré. Bylo to zde řečeno. Například návrh, který bohužel schválila Poslanecká sněmovna, a to je otázka zákazu předjíždění nákladních vozidel nad 3,5 tuny na silnicích s více jak dvěma pruhy v jednom směru nebo i se dvěma pruhy v jednom směru, způsobí za současné situace na našich silnicích veliké problémy. Musím říci, že jsem osobně samozřejmě nehlasoval pro tento pozměňovací návrh, ale Sněmovna jej schválila. Předpokládám a doporučuji, abychom v otevřeném zákonu, který umožní tuto změnu zrušit, tak provedli. Praxe nám ukáže, jakmile vstoupí v platnost tento návrh, že se za současného stavu našich dálnic dostaneme do situace, kdy budou ještě více neprůjezdné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, u zákonů, které nám vrací Senát s pozměňovacími návrhy, se velmi často dostáváme do potíží v tom, že máme jenom dvě možné varianty. Buď přijmeme všechny pozměňovací návrhy Senátu, nebo žádný. Bohužel si to Senát podle mého názoru často neuvědomuje.

Tady bych chtěl říci vazbu na hrubý a podle mého názoru nelidský zásah do § 67, který se týká právě těžce zdravotně postižených občanů, kdy jsme ve Sněmovně vedli o tom velmi široké debaty a diskuse. Nakonec jsme pozměňovacími návrhy dosáhli stavu, kdy podle mého názoru, protože jsem se na tom dost podílel, jsme zajistili zákonem, že výhody, výhody v uvozovkách, potřebnou pomoc pro podmínky práce těchto těžce zdravotně postižených jsme nasměrovali tak, aby je dostali skutečně ti potřební.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP