Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já musím přece jenom reagovat, protože dialog hluchých mezi námi bohužel pokračuje. Je potřeba argumenty opakovat tak, aby byly slyšeny, a znovu a znovu.

Já znovu konstatuji, že jediný "důkaz", o který se tady opírá ODS ve svých vystoupeních, jsou Spyrovy bláboly. Já znovu opakuji, že s panem Doleželem byl ukončen pracovní poměr ihned poté, co jsem se celou věc dověděl. Já jenom konstatuji, že nebyly předloženy důkazy a nahrávku Novy nepovažuji za důkaz. Obávám se, že je to slabý důkaz, proto také ukončení pracovního poměru pana Doležela nemohlo znít na korupci, ale podezření, pokud tady je, tak bylo řešeno tím, co jsem udělal, to znamená, podal jsem trestní oznámení na pana Spyru, na pana Piksu a policie, poté třeba státní zastupitelství a poté třeba soudy budou konat. Od toho tady není premiér, aby se dohadoval nad tím, co mají nebo nemají konat. To, s kým se schází pan Spyra - samozřejmě věřím tomu, že kdyby někteří funkcionáři sociální demokracie věděli, kdo je pan Spyra, tak by se s ním nescházeli. Někteří se s ním ale scházeli v době, kdy to nemohli vědět prokazatelně. Upřímně řečeno, kdyby to věděla Nova, tak jsem přesvědčen, že by také řekla v zájmu korektnosti, že je to osoba zcela nevěrohodná. Určitě by byla tak objektivní.

Pokud jde o argument o vyšetřovací komisi. Myslím si, že pokud policie na něco přijde, tak je to v nejlepších rukou, aby to dále předala státnímu zastupitelství, aby to konalo, aby konaly soudy. Já mám plnou důvěru v to, že pokud něco bude zjištěno, korupce nebo cokoliv jiného, vydírání, já si umím představit i člověk, jako pan Spyra, může podléhat takovýmto jevům, tak se domnívám, že policie bude konat, a mám plnou důvěru v ni.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Dámy a pánové, jenom faktická. Chtěl bych reagovat na slova svého oblíbeného kolegy, pana kolegy Římana z ODS, a chtěl bych na něj reagovat slovy, která se netýkají sociální demokracie, ale ODS, a jsou to slova Miloše Zemana. Miloš Zeman to tenkrát prohlásil trochu jinak. Prohlásil: Kdo objektivně toleruje podvodníky - a bylo to v souvislosti s Viktorem Koženým - je sám podvodník. Kdo objektivně toleruje tuneláře, je sám tunelář, a kdo objektivně toleruje zloděje, je sám zloděj. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní se přihlásil do rozpravy pan poslanec Hojda, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych reagovat na vystoupení pana Římana, když tady prohlašoval, že klub KSČM zamítl ustavení komise. Chtěl bych mu jenom říci, a bylo by dobré, aby se podíval na sjetinu hlasování, než vyřkne takového soudy, že více než polovina klubu KSČM souhlasila se zřízením vyšetřovací komise.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy.

Ještě předtím, než všeobecnou rozpravu ukončím, tak bych požádala pana poslance Exnera, který přednesl ve všeobecné rozpravě návrh na hlasování před ukončením této rozpravy, pokud se nemýlím. Prosím ho, aby upřesnil svůj návrh, případně ho vzal zpět.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, páni ministři, dámy a pánové, navrhl jsem, aby projednávání bodu bylo přerušeno do té doby, než poslanci budou informováni o té části vyšetřovací komise polského Sejmu, která se týká projednávané problematiky, nejpozději však do 15. října letošního roku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě si upřesním, pane poslanče. Navrhoval jste, abychom o tomto vašem procedurálním návrhu hlasovali před ukončením všeobecné rozpravy? (Poslanec Exner kývá hlavou na souhlas.)

O tomto procedurálním návrhu nechám hlasovat bez rozpravy. Nicméně předtím přivolám všechny naše kolegyně a kolegy, kteří o tomto návrhu budou chtít hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera na přerušení projednávání tohoto bodu. Také vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni znovu svými identifikačními kartami zaregistrovali.

 

Ještě jednou opakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera, o přerušení projednávání tohoto bodu, a to do doby než budeme mít k dispozici výsledky vyšetřovací komise polského Sejmu, nejpozději však do 15. října.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 181 poslanců pro 94, proti 45. Tento návrh byl přijat.

 

Předtím než vyhlásím výsledek, ještě dojde ke kontrole výsledků hlasování. (Probíhá kontrola výsledků hlasování.) Ptám se, zda někdo bude zpochybňovat výsledky hlasování? Není tomu tak. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
/sněmovní tisk 833/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 833/4. Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou a prosím, aby zaujala své místo u stolku zpravodajů.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

****
Přihlásit/registrovat se do ISP