Neautorizováno !


 

(11.00 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Kdybyste se chtěli opravdu zasmát nad svou jasnozřivostí, tak dodávám, že ty tři byly ty vyšší nabídky, nikoli ty nižší.

29. 1. 2004. Další dopis generálního ředitele ministru financí, že při privatizaci společnosti Unipetrol by mohlo být hodnoceno jako operace v rozporu s pravidly obezřetného podnikání. Ta slova slyšíte podruhé, ještě je uslyšíte několikrát.

28. 4. 2004 - vládou schválen vítěz. Opakuji: vládou schválen vítěz.

A hned nato dne 3. 5. 2004 dopis ministra financí, kterým - cituji: "ukládá České konsolidační agentuře zajistit usnesení vlády". Mohl bych z něho citovat, ale to už by bylo zbytečné hnidopišství.

10. 5. 2004 - nebudete tomu věřit, opět dopis ČKA, opět ministru financí, opět na konci slova "hodnoceno jako operace v rozporu s pravidly obezřetného podnikání".

14. 7. 2004 - ukládací dopis, kterým dokonce ministr financí na ČKA uvaluje povinnost uhradit náklady s procesem, který se odehrával někde jinde. Nějaký hnidopich by mohl říkat, že zde jsou odděleny řídicí pravomoci od hrazení nákladů, ale tak to v socialismu chodí, že jedni rozhodují a druzí to platí. (Potlesk poslanců ODS.)

2. 6. 2005. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o postoupení pohledávek.

Tím ty citáty končí, jsou to čtyři stránky čtení. Vím, že je to těžké čtení i pro redaktory jednoho nezávislého deníku, ve kterém čirou náhodou sociální demokracie publikuje za velké peníze své inzeráty, a že příslušné redaktorky si nedají tu práci, aby to našly. Vznikne-li vyšetřovací komise, tak dokážeme, kdo rozhodoval. Byli jste to vy, páni ministři, byla to vláda, a všichni ostatní byli z rozhodování vaším rozhodnutím na začátku vyloučeni.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Tlustý byl posledním přihlášeným do rozpravy. Vidím ministra financí a místopředsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, kterému dávám slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji panu předsedovi dozorčí rady České konsolidační agentury za jeho předchozí vyjádření, které zde uvedl.

Chtěl bych jasně říci, že Česká konsolidační agentura je hybridem mezi institucí státní a institucí, která je podřízena do značné míry rozhodování Poslanecké sněmovny. Právě proto, že tato agentura byla od začátku koncipována jako hybrid, a ti členové Poslanecké sněmovny, kteří se podíleli na vzniku příslušného zákona o České konsolidační agentuře, to jistě potvrdí, byla koncipována tak, aby vláda nemohla bez informací zástupců Poslanecké sněmovny a bez souhlasu zástupců Poslanecké sněmovny v dozorčí radě České konsolidační agentury realizovat určité typy operací. Proto byl v době, kdy v této zemi byla menšinová vláda, která neměla většinovou podporu v Poslanecké sněmovně, schválen zákon, který definoval Českou konsolidační agenturu jako určitý hybrid mezi státní institucí a institucí, do které ingeruje Poslanecká sněmovna.

Poslanecká sněmovna ingeruje do činnosti České konsolidační agentury tím, že má výhradní právo volit a odvolávat členy dozorčí rady České konsolidační agentury. Dozorčí rada České konsolidační agentury je vybavena zákonnými pravomocemi, mimo jiné také tím, že bez souhlasu dozorčí rady České konsolidační agentury nelze zcizit z České konsolidační agentury pohledávky v hodnotě vyšší než 500 milionů Kč. Toto pravidlo bylo zcela logicky uplatněno i při transakci Unipetrol, kdy vláda nejprve rozhodla o tom, že se budou společně prodávat majetkové účasti, ale také pohledávky, které drží stát ve společnosti Unipetrol.

Majetkové pohledávky a podíly držel ve společnosti Unipetrol Fond národního majetku, ale také Česká konsolidační agentura, a pohledávky za společnostmi ze skupiny Unipetrol držela Česká konsolidační agentura. Proto prodej těchto pohledávek musel ze zákona procházet schvalovacími procedurami v dozorčí radě České konsolidační agentury a členové dozorčí rady České konsolidační agentury pro ně většinově hlasovali. To je proces, ke kterému došlo v rámci České konsolidační agentury.

Jestliže zde pan předseda dozorčí rady České konsolidační agentury citoval z dopisu, kde představenstvo České konsolidační agentury upozorňuje na možný rozpor s pravidly obezřetného podnikání, chtěl bych vás ujistit, že toto je standardní doložka, která je součástí každého dopisu, kterým reaguje vedení České konsolidační agentury na úkoly, které Česká konsolidační agentura dostává od vlády. S tímto mechanismem bylo počítáno v zákoně o České konsolidační agentuře a vláda má právo uložit České konsolidační agentuře realizovat i takové operace, které mohou být v rozporu s pravidly obezřetného podnikání. Proto zde má česká vláda takovýto speciální institut, kterým je Česká konsolidační agentura. Vždy, jestliže vláda uloží České konsolidační agentuře provést transakci, kterou představenstvo České konsolidační agentury vyhodnotí jako transakci, která by mohla být v rozporu s pravidly obezřetného podnikání, představenstvo upozorní dopisem ministra financí na tuto věc. To je standardní postup, takovýchto dopisů jsou desítky, možná stovky, které jsou v archivech Ministerstva financí za posledních pět let, kdy k takovýmto procesům dochází. Vždy to je ovšem na základě usnesení vlády. Jestliže zde byly citovány ukládací dopisy ministra financí, vždy byly zaslány na základě zmocnění vládou v rámci mechanismů, které jsou zde realizovány. Myslím, že je třeba, aby tyto věci zde přesně a jasně zazněly.

Možná ještě jedna věc, která je spíše příspěvkem, a neodvažuji se to Poslanecké sněmovně navrhnout. Myslím, že by možná stálo za to, kdyby Poslanecká sněmovna, jestliže má právo ze zákona delegovat své zástupce do dozorčí rady České konsolidační agentury, také jednou za čas projednávala činnost těchto zástupců v dozorčí radě České konsolidační agentury. Možná by více informací o roli dozorčí rady v těchto procesech nebylo v Poslanecké sněmovně na škodu, tak abychom se o těchto běžných mechanismech nemuseli bavit při projednávání tohoto bodu. Čili domnívám se, že by jistě bylo vhodné, ale záleží to na uvážení Poslanecké sněmovny, aby jednou za čas vyslechla zprávu svých zástupců v dozorčí radě České konsolidační agentury o činnosti dozorčí rady.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ptám se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Martina Římana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dříve než řeknu to, co mám na srdci po těch s včerejškem zhruba 4,5 hodinách debaty, kterou, přiznávám, svým prvním vystoupením jsem rozpoutal asi já, bych chtěl panu předsedovi vlády Paroubkovi odpovědět na jeho, jak sám říkal, už sedmkrát položenou otázku: Dejte jména na stůl.

Já dost dobře nerozumím, co tou otázkou pan předseda vlády sleduje, protože ta jména jsme mohli opakovaně slyšet ve veřejnoprávních médiích. Předpokládám, že pokud se nedívá na Českou televizi, tak alespoň čte svodky z politických pořadů. Protože nepředpokládám, že by žil v tak uzavřené kouli a nevěděl, o která jména jde, nezbývá mi nic jiného, než se domnívat, že by byl rád, kdyby vyřčením jednoho z těch dvou jmen celá Sněmovna najednou viděla a slyšela, kdo je vítěz ve vnitrostranickém souboji, který probíhá v České straně sociálně demokratické. (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP