Neautorizováno !


 

(10.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlásí se pan kolega Kováčik, poté pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, už druhý den si tady připadám jako v té pohádce o vojákovi, co vařil polévku ze sekerky. Nestačím zírat a s námi nestačí zírat ani občané, kteří od nás možná očekávají, že přece jenom ještě, byť je doba předvolební, odvedeme nějaký kousek práce, tedy to, za co jsme tady placeni a kvůli čemu jsme sem zvoleni.

To ovšem neznamená, že když přijde podezření, že se děje něco nepravého, že bychom měli zavřít oči a nekonat. KSČM vždycky požadovala, požaduje a i nadále bude požadovat, aby různé mory, které doprovázejí popřevratové období, byly - a teď podtrhuji to slovo řádně - vyšetřeny; aby věci, které se dějí kolem nejrůznějších privatizací - a tady zase podtrhuji, privatizace Unipetrolu přece není první privatizací, která se tady dělá nebo děje v této zemi - byly vyšetřeny. Konstatuji, že v letech devadesátých probíhaly desítky a možná stovky takto zásadních privatizačních kroků, a to, co proskakovalo tehdy sdělovacími prostředky, rovněž dávalo určité podněty nebo myšlenky na to, že se to také neděje úplně čistě. Pan kolega Šulák tady o tom hovořil - stálo nás to ze státní pokladny stovky miliard korun. Možná jsme jako parlament tehdy byli ještě příliš nezralí na to, abychom se dokázali zabývat těmi věcmi zcela otevřeně. Možná tehdy, v době vlád, kde nejsilnějším koaličním partnerem byla ODS, nebyl až tak velký zájem na tom, aby se ty věci konaly úplně čistě, aby se korupce odhalovala, protože hlavním směrem úderu bylo přeci za každou cenu privatizovat, a dokonce se mluvilo o zhasnutí a pak o znovurozsvícení - však si to všichni pamatujeme, jak to bylo.

KSČM včera mými ústy i večer ve sdělovacích prostředcích dala jasně najevo, že jsme pro to, aby mor korupce v České republice byl vymýcen. Jsme ale také pro to, aby se tak dělo podle zákona, zákonnými prostředky, podle procedur, které Česká republika má k dispozici, orgány, které Česká republika má k dispozici. A jestli tady byla podána trestní oznámení, žádáme a také budeme sledovat, aby policie činila, jak má činit, aby policie nezametala problémy pod koberec, a buďte si jisti, že v nejbližších týdnech a měsících tak jako vaší pozornosti, tak i naší pozornosti činnost policie v této kauze bude velmi bedlivě podrobena. Pokud se nestane (stane?), že budou nějaké relevantní výstupy, jestliže v oficiální závěrečné zprávě polského parlamentu, resp. jeho příslušné komise, budou obsaženy skutečnosti, které povedou k podezření, že tady skutečně ta korupce v rámci privatizace Unipetrolu, v rámci českých fyzických či právnických osob byla, tak samozřejmě budou tyto skutečnosti přičleněny formou trestního oznámení k těm dosavadním trestním oznámením. Budeme chtít, aby se tím policie zabývala, a pokud policie nebude činit, a další orgány, pak bude vyšetřovací komise, budeme ji požadovat. A v tom okamžiku budeme my první, kteří tu vyšetřovací komisi budou chtít, aby byla okamžitě ustavena, protože policie nekoná, protože orgány, které jsou za to odpovědny, konají slabě, nebo nekonají vůbec. Teď mi ale připadá, že bychom tou vyšetřovací komisí jen dublovali, možná ztěžovali, možná v rámci té vyšetřovací komise třeba i zamlžovali či zastiňovali některé skutečnosti, které má jasně a zřetelně policie vyšetřit a na kterých má pracovat.

Já žádám, abychom teď nechali za prvé pracovat policii, a za druhé - abychom my tady už ukončili to přetahování a abychom začali dělat na tom, na čem tady dělat společně máme.

Omlouvám, že jsem mluvil poněkud déle, než je mým zvykem, a děkuji vám za pozornost, se kterou jste mě sledovali. (Potlesk poslanců klubu KSČM a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, přihlásil jsem se okamžitě po vystoupení pana premiéra, ve kterém prohlásil - doufám, že to budu citovat přesně - že k privatizaci Unipetrolu v době, kdy probíhala, se vyjadřovali a mohli vyjadřovat zástupci ODS zastoupení v dozorčí radě Konsolidační agentury a že tak neučinili.

Za prvé mi dovolte prohlásit, že tu je hezký terminologický posun, protože předseda ČSSD Gross v televizním rozhovoru, který se mnou vedl, použil razantnější slovo: řekl, že dokonce rozhodovali a že této své rozhodovací kompetence nevyužili.

Pane premiére, mýlí se nejenom váš předseda Stanislav Gross, mýlíte se i vy. Slovo "rozhodovali" a slovo "vyjadřovali" je prokazatelně nepravdivé. Bude to dlouhé dokazování, ale já vám to předvedu, že když se chce vyšetřovat, tak se vyšetřit dá a dá se dokázat, kdo lže a kdo má pravdu. Takže cituji z podkladového materiálu konsolidační agentury; je určitě k dispozici, jmenuje se Chronologický postup obchodního případu, a já vám z něj budu citovat jednotlivé body a jednotlivá klíčová slova.

13. 1. 2003 vláda rozhodla o ustavení poradní komise vlády, která bude při realizaci veřejného výběrového řízení koordinovat činnost poradenské instituce, hodnotit předložené privatizační nabídky s cílem doporučit vládě vítěze veřejného výběrového řízení.

29. září 2003 představenstvo konsolidační agentury schválilo - dobře poslouchejte - jmenování zástupce ČKA, Ing. Radku Kafkovou, se statutem, a to třikrát podtrhuji, stálého hosta v tomto tělese bez možnosti hlasovat v poradní komisi vlády pro privatizaci Unipetrolu. Jinými slovy, při vyslání zástupce ČKA do řídící komise privatizace Unipetrolu byl jmenován zástupce ČKA bez hlasovacího práva.

30. 10. 2003 dozorčí rada - všimněte si formulace - vzala na vědomí informaci o záměru zahrnout pohledávky ČKA do této privatizační kauzy.

12. 11. 2003 ČKA obdržela dopis ministra financí - opět cituji - kterým uložila ČKA zajistit realizaci usnesení vlády. Uložila! Všimněte si, že o rozhodování a vyjadřování není ani zmínka.

31. 12. 2003 ČKA dopisem ministru financí - zaslala tedy dopis, ve kterém upozorňuje, že uplatňovaný postup, konkrétně uplatnění opce na pohledávky atd., je v rozporu s pravidly obezřetného podnikání.

15. 1. 2004 - opět zaregistrujte - poradní komise projednala doporučení poradců, kteří navrhovali do užšího výběru všech šest registrovaných uchazečů. Opakuji: Externí najmutí poradci za peníze poradili vládě šest. Vámi speciálně ustavený řídící výbor, ve kterém za ČKA bez hlasovacího práva byla paní Kafková, doporučil všech šest. A teď hleďte: Jasnozřivá vláda - usnesení vlády č. 87 - schválila tři! Jasnozřivá vláda si myslí, že tři je lepší než šest, myslí si, že menší konkurence je lepší pro dobrou cenu. Co se s tím dá dělat! Takhle se to u nás děje často. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP