Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím vzkázal panu předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky: Dostali jsme se do situace, kdy před veřejností hrajeme divadlo. Dostali jsme se do situace, kdy vymýšlíte kodexy a vyhýbáte se prokázat korupci, ke které došlo u vašich vrcholných vládních úředníků.

Děkuji za pozornost. (Výkřiky poslanců ČSSD, potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S druhou faktickou poznámkou paní místopředsedkyně Sněmovny Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě jednou bych ráda uvedla na pravou míro to, oč se opravdu jedná.

Já jsem zde citovala z výsledků vyšetřovací komise polského Sejmu, které jsou veřejně přístupné. Tato komise má poněkud jiný charakter, než jaký mají vyšetřovací komise našeho parlamentu, které jednají v tajném režimu, to znamená bez přítomnosti sdělovacích prostředků a bez přítomnosti veřejnosti. Polské vyšetřovací parlamentní komise jednaly, speciálně tato komise, ve dvojím režimu - v režimu veřejném a v režimu tajném. I o tom jsem včera zde vystupovala a říkala jsem, že uvádím pouze to, co zaznělo na veřejném jednání této komise. Tyto dokumenty jsou k dispozici nám všem, nemusíme je oficiálně vyžadovat. Já jsem chtěla, abychom dostali k dispozici ony tajné dokumenty. Tyto jsou k dispozici, byly u nich všechny sdělovací prostředky a není problém, abychom se bavili my o nich. Není to nic nenormálního a naopak si myslím, že toto je podstatou naší práce, nikoliv to, co zde říkal pan předseda Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan předseda Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom stručně. Prosím vás, vážení kolegové, když cokoliv kdy zaznělo na vyšetřovací komisi, nemůžeme vědět, jestli to byl pravdivý výrok. Je absurdní, abychom proto o tom jednali. To je přece jasné.

A ještě jedna věc. Tady bylo zmíněno panem poslancem Benešem, že tady hrajeme divadlo, nebo já že tady hraji divadlo, a měl na mysli asi ten etický kodex, který jsem klubům předložil. To se mě dotklo, protože etický kodex není můj nápad. To byl nápad pěti předsedů politických stran, kteří se u mě sešli, a byla to jejich iniciativa, že něco podobného sestaví. A kdo hraje divadlo a kdo je pokrytec? Předseda vaší strany Mirek Topolánek řekl, že s takovýmto ustanovením, ve kterém se bude evidovat lobbismus a ve kterém uděláme pořádek v parlamentu, on bude vždycky souhlasit. Na základě také názoru a vystoupení vašeho předsedy strany jsem v podstatě podle regulí, jak jsme se dohodli, ten kodex vypracoval.

Takže kdo tady hraje divadlo? Kdo je pokrytec?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže ještě jedna faktická poznámka paní místopředsedkyně Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Aby nebylo pochybností o tom, zda ve zprávě mohou být zavádějící či méně zavádějící informace, které nás mají vést k tomu, zda se jimi máme zabývat či nemáme zabývat, je potřeba ocitovat dvě sdělení.

První: Roman Giertych, člen vyšetřovací komise polského Sejmu - cituji: Pravděpodobnost, že jde o korupci, je velmi vysoká.

Druhé sdělení: Antoni Macierewicz, člen vyšetřovací komise polského Sejmu: Ve zprávě jsou v souvislosti s privatizací Unipetrolu uvedena jména osob z veřejného života v Čechách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli žádnou přihlášku nemám. - Předseda vlády Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já chápu, o co tady jde. (Smích a výkřiky z lavic ODS.) Chápu to velmi dobře. Do voleb je devět měsíců. Tato země se vyvíjí hospodářsky velmi dobře, velmi dobře se vyvíjí životní úroveň, Občanská demokratická strana dlouho čeká na moc, je pro ni zcela nepřipravena. To je vidět i z úrovně této diskuse. Jediné, co může hrát, je karta špíny. Jediné, co může dělat, je rozvíjet podobné pseudokauzy, jako je tato. Nic víc a nic míň. Já myslím, že lidé si budou umět tyhle věci správně rozebrat.

Já bych se nicméně vrátil k některým věcem, o kterých tady byla řeč nebo které byly naznačovány. Já jsem řekl šestkrát, říkám to posedmé: Dejte ta česká jména na stůl. Dejte je na stůl, pokud je znáte! A prostřednictvím pana předsedajícího žádám pana poslance Beneše: Dejte důkazy o korupci na stůl. Důkazy, které obstojí v tom procesu policie - státní zastupitelství - soudy. Dejte je na stůl, jinak je to stejný blábol, jako když jste o nadaci paní Grossové řekl, že z ní čerpala peníze paní Barková. Dodneška jste se za to neomluvil!

Já se vrátím k vystoupení pana předsedy Tlustého. No, my samozřejmě můžeme tu debatu ze včerejška tady opakovat. Já jsem pro. A pak to můžeme přerušit a pokračovat zítra v tomtéž, zejména tehdy, když tady zase přijdou lidé, kteří tady včera nebyli, jako pan předseda. To, co tady řekl, je samozřejmě čirá demagogie, ale já se pokusím prostřednictvím pana předsedajícího na to reagovat.

Vy jste tu včera nebyl, zpráva parlamentu z Polska zatím není hotová. Hovořil o tom předseda naší Sněmovny. Není hotová. Jakmile bude hotová, vyvěsíme ji na webových stránkách. Klidně, nemám s tím žádný problém.

Pokud jde o tu údajnou korupci ve výši 42 milionů eur, opakuji to, co jsem řekl včera. Objevilo se to ve vystoupení pana Kluzka před vyšetřovací komisí, pracuje s tím jako s jediným důkazem krakovská prokuratura a jediné, o co se opírá pan Kluzek, je jakási nahrávka jakéhosi pana Spyry, který hovoří o údajném úplatku 42 milionů eur. To je jediný informační zdroj o celé věci. Opakuji, co jsem řekl včera, kdy tady pan předseda Tlustý nebyl. Krakovský prokurátor prostě nic jiného než toto svědectví nemá. Vyjádřil se také pro český tisk, tak jak to bylo zveřejněno v minulém týdnu, že má nějaké ještě anglické a české materiály, které ještě nemá přeložené. Jinak řečeno - nic nemá.

Opakuju to, co jsem řekl včera: Nehovořil jsem s panem Hollmannem, ale jsem rád, že Komise pro cenné papíry rozhodla tak, jak rozhodla, protože jinak jsme měli jako stát na krku velmi pravděpodobně možná nějaký soudní proces. (Hlasy z pléna.) Arbitráž, děkuju pěkně. Já myslím, že tedy vystoupení opozice je někdy rozum zadarmo. Děkuju. (Smích.)

Pokud vím, tak dozorčí rada České konsolidační agentury, aspoň já jsem to viděl na vlastní oči, kde pan Tlustý je také zastoupen, pan předseda Tlustý je také zastoupen, se vyjadřovala k prodeji a neřekla jediné slovo záporně v tom čase, kdy k tomu prodeji docházelo. Pane předsedo, já si myslím, že pokud jde o pana Doležela, jestli to byl ten blábol, co tam ti dva pánové vedli, jestli to byla žádost o úplatek, tak já bych to bral v tom směru jako relevantní, kdyby to bylo před rokem a půl, když probíhala celá ta kauza. Ale rok a půl po prodeji, půl roku poté, co byla celá věc notifikovaná Evropskou unií, to přece nedává žádný smysl, to přece musíte vědět - o vaší kvalifikaci jsem nikdy nepochyboval - že to tak je.

Takže znova: dejte jména na stůl, dejte na stůl důkazy o korupci, jak jste se vyjádřili, nejvyšších státních úředníků a já v rámci pravomocí, které mi byly svěřeny, samozřejmě zasáhnu. (Potlesk z lavic ČSSD.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP