Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)
(pokračuje Schling)

Vždyť privatizace Unipetrolu byla ukončena. Vždyť to, co se tam odehrálo, byl možná - možná - pokus o nějaký podvod. To byl možná pokus získat od někoho, od nějaké podnikatelské skupiny peníze za něco, co ve skutečnosti ani jeden, ani druhý, ani třetí z účastníků oné televizní show nemohl tomu podnikatelskému subjektu zajistit. Takže šlo o podvůdek nebo o pokus o podvůdek, ale ne o korupci.

A vy to přeci musíte vědět, vážení kolegové z ODS! A čím déle tato debata pokračuje, tím je z vaší strany odpornější. Už to, co tady předvedla včera kolegyně Němcová s tím, kdy tady citovala z materiálu polského Sejmu, z vyšetřovací komise, která vůbec nebyla zřízena k té věci, o které tady mluvíme. Ale ona o tom mluvila, jako kdyby ta komise byla zřízena k této věci. Vždyť ona přeci musí vědět, že ta komise byla zřízena v jiné záležitosti! Vždyť přeci vy musíte vědět, že i ten krakovský prokurátor, který vede vyšetřování, se vyjádřil pro sdělovací prostředky, že nemají žádné důkazy, že mají jen výpověď onoho vyhozeného člena dozorčí rady, toho uraženého človíčka, myslím, že se jmenuje pan Kluzek, který vypovídá o tom, že se něco mohlo stát, že něco vypadá takto a že kdyby se na to podíval ekonom, že by to mohl považovat za nevýhodné. To je všechno, co má polská prokuratura, a aby měla něco víc, tak bude žádat dokumenty z České republiky, bude žádat ty záznamy od televize Nova.

A na základě takovýchto chatrných indicií tady budeme rozvíjet debatu, která opravdu ohrožuje demokracii v České republice? Ohrožuje ji tím, že znechucuje občany, protože takovéto záležitosti nikdy nemohou skončit jasným výsledkem. Když se prokáže, že nějaký primář ve špitále vzal od pacienta úplatek, tak je odsouzen a záležitost je jasná. Ale když se tady mlátí prázdná sláma, když se tady mluví o nejasných indiciích a říká se tomu korupce a nikdy, nikdy to nemůže skončit jasným závěrem, protože prostě není z čeho ten závěr udělat, tak to jenom veřejnost rozladí, snižuje to autoritu demokratických institucí tohoto státu a ohrožuje to demokracii, protože čím více ji budeme takovýmito pokusy nahlodávat, tím větší je riziko, že za určitých okolností tady může přijít někdo, kdo se pokusí nastolit vládu silné ruky.

Buďte si, vážené kolegyně a kolegové, vědomi, že i tohoto se dopouštíte svým velmi účelovým a nehorázným jednáním.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou nejprve paní kolegyně Němcová a poté pan kolega Kučera.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové. Já jenom pro osvěžení paměti svého ctěného kolegy pana poslance Schlinga musím říci, že jsem zde včera první větou uvedla, že existuje vyšetřovací komise polského Sejmu, tato vyšetřovací komise byla zřízena k vyšetřování událostí v PKN Orlen a že v rámci této vyšetřovací komise bylo zatím zjištěno 10 940 stran záznamů, z nichž nejméně 70 stran se týká osob, a to jak z politického života, tak podnikatelské sféry, tak dalších informací týkajících se České republiky. Myslím, že tohle to bylo velmi korektní sdělení, které pouze doplnilo to, co vy jste nechtěli vědět, a předstírali jste, že žádný materiál, o němž by bylo možno se bavit, na polské straně neexistuje.

Druhá poznámka, kterou mám k vystoupení pana kolegy Schlinga, je ta, že jsem očekávala, když tady tak mluví o podrývání demokracie, tak já vám chci říci, že nám právě jde o demokracii, a proto nechceme, abychom se stali korupční zemí a aby tady vládly praktiky, které vy tolerujete.

Třetí poznámka je, že pokud vám opravdu jde o demokracii, mohl jste vystoupit jako vysoce postavený člen sociální demokracie na Vysočině a spolu se svými kolegy ze sociální demokracie vysvětlit Poslanecké sněmovně, jak to je s členem vašeho ústředního výboru, který je z Vysočiny, s panem Doleželem, jaká byla kauza o tom, když zpronevěřil obecní majetek, když vzal z obecní pokladny 300 000 korun, a když vy s vědomím této skutečnosti jste dovolili, aby bývalý premiér Stanislav Gross jej povýšil na jednoho z nejvýše postavených úředníků na Ministerstvu vnitra, posléze aby se stal ředitelem úřadu premiéra republiky, který byl ředitelem úřadu i následujícího premiéra.

Vy jste opravdu na Vysočině jako poslanci z Vysočiny za sociální demokracii nezaznamenali tyto skutečnosti, vy jste neinformovali své vedení o tom, jaký to je člověk, a vy jste dovolili, aby tenhle ten člověk se stal tím, kdo opravdu poškozuje pověst České republiky a ohrožuje demokratičnost procesu v této zemi. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat na vystoupení kolegy Schlinga, který nám zde barvitě líčil, jak korupce neexistuje. Dovolte mi ocitovat premiéra této země, co zde v Poslanecké sněmovně přednesl v pátek 13. května t. r. v 9.10 hodin. Řekl doslova: "Korupce dnes brzdí rozvoj země a rozvrací morálku."

Tak bychom se, dámy a pánové, neměli tvářit, že tady není, a měli bychom s ní konečně zatočit - že jo, pane premiére? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli s řádnou přihláškou předseda Poslanecké sněmovny Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, je mi líto, že vystupuji ještě jednou k tomu stejnému, co jsem tady, zdálo se mi, řekl jasně včera večer. Změnilo se jenom to, že jsem mezitím znovu mluvil s předsedou polského Sejmu, a mohu jenom zopakovat to, co jsem tady včera řekl a ve světle čeho, přiznám se, úplně nechápu, když tady někdo říká, že je Sněmovně něco odmítáno nebo odpíráno. A nemohu souhlasit ani s tím, když tady bylo řečeno paní kolegyní Němcovou, že je k dispozici nějaká přes 10 000 stránek velká zpráva. Prosím vás, ta zpráva není takto k dispozici. Není k dispozici české Poslanecké sněmovně z důvodů, o kterých jsem mluvil. Ta zpráva prostě nebyla projednána a schválena, je to pracovní text, o kterém se má jednat v pátek v polském Sejmu - pokud se o něm jednat bude. Všichni víte, že v neděli jsou v Polsku volby. Co se stane v pátek, v této chvíli není jednoduché říci.

Mně bylo opakováno ze strany představitelů polského Sejmu, že ta zpráva nemá takový charakter projednaného textu, jsou tam prostě nesouhlasy, jsou tam pozměňovací návrhy, je tam celá řada nejasných věcí, o kterých se má mluvit. Za těchto podmínek nám nemohou naši kolegové v Polsku tuto zprávu předat.

Mám tedy já postupovat tak, že přes naše stranické kolegy v Polsku budu se snažit dostat ty kusité zprávy, abych vám tady dokazoval, že tam není nic, co by poškozovalo český stát nebo českou vládu? Nebo kam se to chceme dostat, nebo toto budeme dělat?

Nezlobte se, ale tady přece je zájem českého státu. Ano, mluvme o korupci, ale nemluvme o ní tímto způsobem. O nějakých 70 stránkách! To je směšné, to je přece nezodpovědné, pokud někdo takto pracuje. Je nezodpovědné, když takovýmto způsobem se o té zprávě mluví.

Nejsou tady žádné důkazy. Polská strana nám žádné není schopna předat, protože zpráva oficiální neexistuje. Proč o tom tady takto mluvíme mlhavě, nejasně? Když se říká korupce, týká se to české vlády a my takto poškozujeme zájem českého státu. Jsem přesvědčen, že takto opozice nepostupuje konstruktivně. To je opravdu totální opozice, která nehledí na to, že je zájem, který by nás měl spojovat.

Já to říkám, doufám, naposled. A apeluji na vás: Nemluvte o dokumentu a materiálu, který není něčím, o čem můžeme regulérně jednat. My tím v podstatě shazujeme český Parlament. Nejenže poškozujeme stát, ale my tím v podstatě snižujeme úroveň této Sněmovny.

Já na vás apeluji: respektujte pravidla! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se panu předsedovi vlády, nicméně v tuto chvíli registruji několik faktických poznámek. S první faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP