Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: V pořadí je s řádnou přihláškou přihlášen pan kolega Šulák, nicméně s přednostním právem vystoupit předseda poslaneckého klubu ODS. - Pane kolego Šuláku, pan poslanec Tlustý vám dává přednost. Jste řádně přihlášen. Prosím, můžete vystoupit.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, dovolte mi, abych reagoval na diskusi, která zde zazněla ze strany poslanců ODS. Především průběh diskuse mě utvrdil v přesvědčení, že celá kauza privatizace Unipetrolu i humbuk kolem ní je účelový a slouží k diskreditaci vlády a především představitelů sociální demokracie před nadcházejícími volbami. Politici ODS, kteří kauzu roztáčejí, se řídí heslem: podle sebe soudím tebe.

Myslím, že většina z nás má v živé paměti průběh kuponové privatizace a to, co po ní následovalo. Byl ve velké míře rozkraden nebo znehodnocen státní majetek. Podniky a hospodářské subjekty, které nás mohly přivést k prosperitě, které měly dlouhodobou tradici a věhlasné značky, byly zničeny nebo významně poškozeny. Kdybychom chtěli zpětně šetřit a vyvodit důsledky ze zmíněného procesu, museli bychom ustavit nejspíše desítky vyšetřovacích komisí parlamentu, případně ustavit také tribunály. Pánové Klaus, Ježek, Češka, Dlouhý a další by se velmi zapotili a možná že by byli odloženi někam jinam, než v současné době se nacházejí.

Sanace privatizace v režii ODS a dalších pravicových stran stála státní pokladu stovky miliard korun. Kdyby nebyla vládami ČSSD provedena, nutně by došlo ke státnímu bankrotu jako například v Argentině.

Takže, páni kolegové z ODS, zachovejte prosím chladnou hlavu, zpytujte své svědomí a nepodkládejte sociální demokracii to, co jste sami hojně činili. Děkuji. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Po skvělém vystoupení pana kolegy Šuláka musím jen konstatovat, že po všech větách o teplácích a akci čisté ruce jediný bývalý ministr, který šel slovy Miloše Zemana do tepláků, byl váš ministr Svoboda. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli má slovo předseda poslaneckého klubu ODS pan Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi přispět do této diskuse. Budu se snažit držet faktů, byť přiznávám, že mi to činí určité problémy, protože míra drzosti vystupování vládních představitelů v kauze, ve které mají na hlavách tuny másla, v tuto chvíli intenzivně tajícího, je naprosto neuvěřitelná. Dovolte mi začít fakty.

Požádali jsme předsedu Poslanecké sněmovny oficiálním dopisem podepsaným místopředsedkyní Sněmovny - pane ministře, nepokřikujte zde na mne - aby využil svých kompetencí a požádal polské orgány o předání a české straně zpřístupnění - opakuji - oficiálních dokumentů oficiálních polských vyšetřovacích orgánů, polské prokuratury a polské parlamentní vyšetřovací komise. Byli jsme odmítnuti. Předseda ODS Mirek Topolánek požádal předsedu vlády o totéž. Byl odmítnut. Včera jsme požádali o zřízení vyšetřovací komise, aby byl prostor pro nalezení faktů v této kauze. Byli jsme sociálními demokraty a komunisty přehlasováni.

To jsou procedurální fakta, pane premiére, která dokazují, že vy v této kauze nespolupracujete, že vy v této kauze blokujete nalezení faktů. A nám vyčítáte, že s nimi neoperujeme. Jak bychom s nimi mohli operovat, když nám nedovolíte je nalézt! To je přece velmi jednoduchá logika. Dovolte vyšetření těchto událostí, a pak tady říkejte, co zde říkáte. Ale ne v obráceném pořadí.

Někdo zde zmiňoval období let 1997 a 1998. Já si je docela pamatuji. Tehdy jenom spekulace o určitých sponzorských potížích politické strany, které se - opakuji - nikdy neprokázaly, nikdy se pro ně neobjevily žádné důkazy, natož nějaké videonahrávky odvysílané v České televizi, vedly v roce 1997 k pádu vlády a k jejímu odstoupení.

Tato vláda v situaci, kdy jsou na stole fakta, nahrávka televize, ve které vystupuje - a opakuji, zaregistrujte to - ředitel Úřadu předsedy vlády a žádá si pětimilionový úplatek - protože myslím, že v Čechách nežije normální člověk, který by si jinak vysvětloval větu "pět na stole v českých", byla to žádost o úplatek - přímý nejbližší spolupracovník předsedy vlády si řekne o pětimilionový úplatek evidentně v souvislosti s jednou z velkých privatizačních kauz, a tato vláda vesele funguje dál. Ano, vyměnila koaličního partnera. Už to nejsou lidovci a unionisté, ale komunisté. (Potlesk z řad ODS.) Nicméně předstírá, že se nestalo vůbec nic. Přitom v oné privatizační kauze všechny indicie dosud známé naznačují, že pátrání je na místě.

Dovolte mi říci ty indicie. Předseda vlády a ministr financí - řeknu to hodně něžně - matou veřejnost slovy o transparentním výběrovém řízení nakupujícího Unipetrolu. Vždyť přece ve finále byla jedna jediná nabídka. Jinými slovy: nejvyšší dosažená cena byla dosažena předem vybraným a celým procesem předurčeným nabyvatelem - a nikdo zde ještě neřekl, jednoznačně proto, že tento nabyvatel se zavázal, že část nabytých aktiv evidentně pod cenou prodá českému podnikatelskému subjektu. A zákon zachování peněz říká, že jestli soukromý subjekt je ochoten prodat něco pod cenou, sám to musel ještě víc pod cenou koupit. A co je profit kupujícího, je ztráta prodávajícího. A kdo je prodávající? Český stát.

Jinými slovy, v transakci těmi, kdo vydělávali, byly soukromé subjekty, a evidentně prodělával český stát. Dá se odvodit, kolik prodělal. Prodělal nejméně pět, možná dokonce patnáct miliard. A čísla jsou neúprosná. Český stát prodal za 99 korun akcii - zdůrazňuji majoritní akcii s ovládnutím podniku - přičemž dnešní cena trhu je 200 korun. Dvojnásobná! A to jsou akcie obchodované na kapitálovém trhu, které nemají majoritní charakteristiku. Ty by byly samozřejmě ještě dražší.

Mimochodem - Komise pro cenné papíry schválila za velmi podezřelých okolností výkup akcií od minoritních akcionářů za 139 korun. Všimněte si, o kolik je to více než sto a o kolik je to méně než dvě stě.

Pane premiére, já se vás ptám: Volal jste předsedovi Komise pro cenné papíry? Diskutoval jste s ním otázku? Tak odpovězte!

(Předseda vlády mimo mikrofon: Já jsem odpověděl.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pánové. Prosím pana předsedu vlády, aby se řádně přihlásil do rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nebyl náhodou tématem mise vašeho šéfa úřadu u předsedy polské vlády čistokrevný výměnný - a zdůrazňuji nezákonný - obchod, ve kterém schválení výkupní ceny 139 korun bylo protihodnotou za nějaký ústupek z polské strany, například ve vyšetřování této kauzy?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP