Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

V roce 2000 v rámci záchrany koncernu Aliachem došlo k rozhodnutí, že se Unipetrol stal nabyvatelem části aktiv koncernu Aliachem a nabyvatelem jiné části aktiv tohoto koncernu Aliachem byl Agrofert. Čili rozhodnutími, která se odehrávala v letech 1999 až 2000, byla založena určitá vazba a smluvní vztahy, popřípadě majetkové vztahy mezi společností Unipetrol a společností Agrofert. Je tedy logické, že ať už by nabyvatelem byla kterákoliv společnost, musela by vycházet ze vztahů, které byly založeny v letech 1999 až 2000. Proto tedy poskytnutí informace o tom, že společnost PKN jedná s Agrofertem a jedná se společností Conoco, které bylo součástí informací ze strany potenciálního nabyvatele, nevyvolalo v té době vůbec žádnou diskusi, protože to žádné téma pro diskusi nebylo.

Platí tedy, že informace, které se objevují na polské straně, které hovoří o tom, že výsledek privatizace byl podmíněn nějakými jinými kontrakty, jsou informace lživé. Jsou to informace nepravdivé a nemají žádnou oporu v podmínkách privatizace, tak jak byly nastaveny. Pokud se někdo domnívá o opaku, ať ukáže konkrétní znění podmínek privatizace, které něco takového říkají. Nic takového není. Žádná vazba mezi těmito smlouvami a privatizačními podmínkami neexistuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Benda. Připraví se pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, musím zareagovat na vystoupení předsedy vlády pana Paroubka ze včerejšího dne, což samozřejmě po proběhlé noci je trošku obtížnější, ale myslím, že se pan předseda vlády naučil, že tady na nás velmi silným hlasem křičí svá demagogická vystoupení a že je třeba je občas korigovat a vyjasnit.

Pan předseda vlády tady včera řekl během svého projevu, že protože měl mnoho práce, tak si nemohl dovolit vyčistit své okolí od všech lidí. Myslím, že tohle je terminologie, která nepatří do Poslanecké sněmovny. Čištění svého okolí od lidí je termín tak z Brutální Nikity, ale nemyslím si, že ze státního úřadu. To je první poznámka.

Druhá poznámka, která mě také překvapuje. Tento státní úřad je sedm let obsazen premiéry sociální demokracie. Čtvrtý premiér, který tam přijde, zjistí, že je tam tak nekonečný nepořádek, že potřebuje své okolí vyčistit. Jsem překvapen. To je jedna věc, kterou bych chtěl říci.

Druhá věc. Pan premiér stále zdůvodňuje, že odstoupení pana Doležela, kterému zřejmě nedůvěřoval natolik, že ho předtím posílal na velmi delikátní jednání do Polska, bylo způsobeno hovory, které vedl. Doslova tady včera řekl: "Jestli někdo připustí takové hovory, jaké vedl pan Spyra, ve vztahu k vysokým státním činitelům, nemá co dělat ve státní správě." Opravdu se ptám: Bavit se o vysokých státních činitelích a pochybovat o jejich morálce, případně o tom, jestli navštěvují veřejné domy, jak jsme se dočetli v novinách, je důvodem k vyhazovu ze státní správy? Takhle si pan předseda vlády představuje fungování státní správy? Stejně tak další věta: "Jestli někdo připustí hovory typu páté cenové skupiny a je to vysoký státní úředník, nemá na svém místě co dělat." Opravdu vysocí státní úředníci musí vždy a všude mluvit tak slušně, jak si představuje zřejmě pan premiér? Nesmí připustit hovory typu páté cenové skupiny? Když je náhodou doma ve svém soukromí se svými přáteli připustí, pan premiér je půjde vyhazovat? Jsem poměrně překvapen z tohoto postoje. Nebo se ptám, jestli to bylo oficiální jednání? Pak samozřejmě asi nelze připustit, aby na takovém oficiálním jednání vůbec něco takového zaznívalo, ale pak má být přiznáno, že to bylo oficiální jednání předsedy kabinetu, pana premiéra, s nějakými lobbisty, kteří mu zřejmě něco nabízeli.

Tolik k vystoupení samotnému pana předsedy vlády, které samo o sobě pokládám za nesmírně problematické.

Nyní k tomu, na co jsem se ptal v předchozí otázce. Jak je to tedy s tím, že jeho šéf kabinetu před zraky televizních kamer si s největší pravděpodobností řekl o úplatek? "Pět na stole v českých" mi připadá věta, která je čitelná skoro každému. Možná někomu čitelná není. Pan premiér nás tady ujistí, že řešením je výpověď dohodou. Zřejmě by to nemohl dokázat. Zřejmě by výpověď z pracovního procesu byla problém, tak zajdu za takovým státním úředníkem a řeknu: "Promiňte, pane kolego, zrovna vás tedy chytila televize, tak je nezbytně nutné, abyste odešel. Dohodneme se na tří-, pětiměsíčním odstupném, a hlavně že se nic neděje. Pak podáme několik trestních oznámení, ale oba dva dobře víme o tom, že tato tvrzení v televizi jsou zcela neprůkazná." Takhle se hodlá postupovat s korupcí v této zemi? Tohle je opravdu řešení podezření z korupce? To já jsem tedy překvapen a opravdu se ptám pana premiéra, jestli podezření z korupce je důvodem k výpovědi dohodou.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Petr Nečas. - Omlouvám se. S faktickou poznámkou ještě před vámi, pane kolego, pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, to, co říkal pan poslanec Benda, mě zaujalo. Samozřejmě lze říkat leccos, ale to, co říkal pan poslanec Benda, svědčí o tom, že skutečně nestál v čele žádné instituce, kterou by měl řídit, kde je velký aparát, s nímž ten, kdo stojí v jeho čele, se seznamuje postupně a postupně má možnost ověřovat si jeho kvality.

Jsem člen sociální demokracie. Uznávám, že utváření aparátu Úřadu vlády, jak probíhalo za Vladimíra Špidly po změně v předchozí osobě předsedy vlády, nebylo optimální. K těmto chybám se nepochybně musíme hlásit. Ale tyto kritiky na současného premiéra se mi jeví příliš laciné a prázdné, protože skutečně nic neříkají. I pochybnosti o důvodech, proč Zdeněk Doležel byl propuštěn, z úst Marka Bendy nechápu. Když jsem si sám přečetl v Mladé frontě podrobný záznam tohoto rozhovoru, pak skutečně je to pro mě nepochybný důkaz, že tento člověk nemá na místě vysokého státního úředníka co dělat pro způsob vyjadřování i pro způsob chování, protože to je způsob chování podsvětí. Podsvětí do této ústavní instituce nepatří.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem se bavil o obecných vyjádřeních pana premiéra, která pokládám za strašně nebezpečná. Jestli má být základním znakem státního úředníka loajalita k této sociálně demokratické vládě a pokud se náhodou o ní pochybuje, pak úředník bude vyhozen, toto pokládám za nebezpečné. To je poznámka číslo jedna.

Poznámka číslo dvě. Pana Doležela, pokud já vím, si na Úřad vlády nepřivedl pan Špidla, od kterého se už distancujete, ale pan Gross, váš stávající předseda.

Poznámka číslo tři. Pokud je mi známo, tak pan Doležel byl členem ústředního výboru sociální demokracie, čili zřejmě vás vysoký funkcionář. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. V tuto chvíli má slovo s faktickou poznámkou pan ministr Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, častokrát a tady mnohdy i právníci z řad poslanců diskutují o způsobu ukončení pracovního poměru s panem Doleželem. Myslím, že problém by měli znát a určitě jej znají, ale účelově používají argumenty, které jsou nepřiměřené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP