Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. srpna 2005 v 9.02 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, zahajuji druhý jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám všechny, kteří jsou zde přítomni, zdravím ty, kteří hodlají být přítomni, a všichni pozdravme ty, kteří nehodlají být přítomni.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi tak jako pan kolega Kalousek oznámili, kdo požádal o vydání náhradní karty. V jeho případě se jedná o náhradní kartu číslo 9. Pan kolega Říman má náhradní kartu číslo 8. Další informaci v tuto chvíli nemám.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto kolegyně a kolegové: Eva Nováková - hospitalizace s následnou domácí léčbou, paní kolegyně Marie Rusová z důvodu lázeňského pobytu, paní kolegyně Michaela Šojdrová z rodinných důvodů a pan poslanec Jan Kavan z důvodu zahraniční cesty.

Dnes budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů v prvním čtení, a to nejprve bodem 5 a poté body v následujícím pořadí.

V tuto chvíli je doba, která je určena pro případné podávání procedurálních návrhů na změnu pořadu schůze. Hlásí se pan kolega Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařazení dvou bodů na pevný termín. Včera jsme schválili, že zákony vrácené Senátem budeme projednávat na svém pátečním zasedání. Navrhuji, aby body 31 a 32 schváleného programu, což jsou sněmovní tisky 811/4 a 812/4 vrácené Senátem, jsou to návrhy zastupitelstva hlavního města Prahy, byly zařazeny na pátek jako první dva body našeho jednání, to znamená jako body 1 a 2 pátečního jednání. Je to z toho důvodu, aby byla umožněna účast zástupců hlavního města Prahy na tomto projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, myslím si, že teď je na vás, abyste přesvědčil většinu Poslanecké sněmovny, že se jedná o zvlášť odůvodněný případ, který by umožňoval takovéto pevné zařazení, respektive výjimku z možnosti určovat pevné zařazení. Prosím, zkuste to.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Byl jsem požádán náměstkem primátora panem Blažkem z důvodu přípravy rady v příštím týdnu, kdy mají v pátek operativní poradu, aby tyto body mohly být projednány Sněmovnou v 9 hodin ráno a všichni se mohli zúčastnit jednání orgánu hlavního města Prahy. Myslím si, že je to zásadní důvod. Vycházíme tak vstříc i zástupcům ostatních krajů, i když nejsou přímo v Praze. Děkuji za pochopení mého návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to nepochybně zásadní důvod. Vyslechli jste návrh a jeho odůvodnění. Kdo se další hlásí s procedurálním návrhem? Z výrazu vašich tváří vidím, že považujete návrh pana kolegy Kladívka za hlasovatelný. Nechám o něm hlasovat s tím, že sami rozhodnete o tom, zda dva jím navrhované body zařadíme jako první dva body našeho pátečního jednání, neboť se jedná o zvlášť odůvodněný případ, na který se nevztahuje naše usnesení, které něčemu takovému brání.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21. Kdo souhlasí? Kdo je proti?

Z přítomných 110 kolegyň a kolegů pro návrh hlasovalo 52, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Pokud se nikdo nehlásí s dalším procedurálním návrhem, zahajuji projednávání bodu

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1060/ - první čtení

 

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedl ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, dovolil bych si vaši pozornost soustředit na otázku nájemného z bydlení, otázku, která je velmi frekventovaná a která je velmi citlivá pro řadu lidí, protože otázky, o nichž budeme dnes rozhodovat, se týkají zhruba asi 700 tisíc bytů v České republice. Mám trochu ztíženou úlohu v tom smyslu, že správné pořadí projednávání těchto zákonů by mělo být nejdříve zákon o jednostranném zvýšení nájemného, a teprve potom občanský zákoník, který logicky vyplývá z prvního zákona. Původně jsem se zabýval myšlenkou, že by bylo možné navrhnout společné projednávání těchto dvou návrhů, protože původní vládní návrh obsahoval jeden zákon, který až při projednávání v Legislativní radě vlády byl takto rozdělen. Vzhledem k tomu, že mě řada z vás upozornila, že by se takovýto druh projednávání vám nezamlouval, tak si myslím, že je třeba přistoupit k projednávání tak, jak je naplánováno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP