(18.40 hodin)

Poslanec Michal Kraus: Ano. Vážený pane místopředsedo, musím se přiznat, že mě svrběl jazyk při některých vystoupeních mých kolegů, ale vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl rigorózně držet role zpravodaje, tak předpokládám, že se do diskuse zapojím až při druhém čtení, případně při jiných příležitostech, protože máme-li diskutovat seriózně o tak seriózních věcech, jako jsou daňové zákony, je potřeba používat opravdu seriózní argumenty, a především ekonomicky relevantní. To se bohužel některým mým kolegům z ODS v zásadě nepodařilo.

Musím konstatovat, že přestože diskuse byla relativně obsáhlá, nepadl v ní žádný návrh, který by byl konkurenční nebo pozměňovací vůči mému návrhu postoupit tento návrh zákona do druhého čtení. Předpokládám, že kromě tohoto návrhu také máte ve své prezidiálce návrh na přikázání do výborů. Nepadl ani návrh na změnu lhůty pro projednávání, takže se domnívám, že je možné přistoupit k hlasování o postoupení tohoto tisku do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Tak jak pan zpravodaj správně uvedl, návrh zní na přikázání rozpočtovému výboru. Já se táži, zdali je nějaký jiný návrh.

 

Pokud není, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 20 a táži se, kdo souhlasí s návrhem na přikázání k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasoval 141 poslanec, 138 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Končím první čtení vládního návrhu zákona o daních z příjmů.

 

Dámy a pánové, letmý pohled na hodinky znamená, že nebudu začínat už s projednáváním dalšího bodu. Je to bod vládní návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník, vzápětí zvyšování nájemného z bytů. To budou první dva body, kterým se budeme věnovat zítra dopoledne.

Přeji vám hezký srpnový večer v hlavním městě Praze.

 

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP