(15.30 hodin)
(pokračuje Bublan)

V Roudnici nad Labem - 10 tisíc lidí. Kromě dvou krádeží mobilních telefonů se tam nic nestalo. Opět všechno zajištěno, řádně ohlášeno, veřejně oznámeno, že se to bude konat. Love Planet - nedávno na letišti u Tábora - 15 tisíc lidí. To samé. Zde problém není. Myslím si, že nikdo z nás a nikdo z policie nebude zpochybňovat jakýkoliv hudební festival nebo nějaké setkání, ať trvá jeden den anebo třeba týden. Na tom skutečně nezáleží, ale vše musí být ohlášeno.

Ale to, co se stalo na tom Tachovsku, to bylo o něčem jiném. To bylo o tom, že policie měla pouze informace, že se něco bude v těch dnech dít, protože sem začala najíždět všelijaká auta, vozy, které by většinou ani neprošly technickou prohlídkou, plné techniky, a bylo jasné, že hodně cizinců k nám směřuje na tzv. CzechTek, který je vyhlášený právě tím, že se veřejně neoznamuje, že se do poslední chvíle neví, kde se bude konat, a většinou že se koná na místě nepovoleném, resp. na místě, které není nikým pronajato a není nijak zajištěno. A o tom to bylo. Bylo to o tom, že ze čtvrtka na pátek v noci kolem jedné hodiny najednou začaly do tohoto místa najíždět tyto vozy, najelo jich tam několik desítek, a policie skutečně v tu chvíli nevěděla - je to pronajato? Není to pronajato? Nikdo tam nebyl - nebyl tam žádný pořadatel, který by ukázal smlouvu a řekl, tak toto jsme si pronajali, je to vykolíkováno, tady budeme a všechno je v pořádku. Tak se nedivme, a je to i v souvislosti s tou interpelací a s tou kampaní, která byla před rokem proti policii, že policie tak zakročila, že to zablokovala, že tam nechtěla nikoho pouštět, protože jakmile tam pustí pět nebo deset tisíc lidí, tak už se neudělá nic. To už je konečná a potom teprve může dojít k něčemu hroznému.

Ta pravda je skutečně někde jinde a já jsem přesvědčen, že jiná cesta, než abychom skutečně našli nějakou legislativní normu, jiná cesta z toho není, a já zde vám mohu slíbit, že už to máme v peru, jak se říká, už na tom pracujeme a nějakou takovou normu předložíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším přihlášeným je pan poslanec Vidím. To je jediná přihláška, kterou mám, a pak se hlásí ještě pan poslanec Votava. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedo, paní a pánové, zhruba před patnácti minutami Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla o tom, že neumožní vystoupit panu Stanislavu Pencovi, aktivistovi v oblasti lidských práv, a já si myslím, že tak rozhodla pod dojmem vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Kováčika i pod dojmem z vystoupení předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana kolegy Krause, kteří argumentovali zhruba v jedné větě takto: V tuto chvíli Poslanecká sněmovna nemá hodnotit, nemá komentovat, má vyčkat stanoviska a výsledků šetření inspekčních a kontrolních orgánů na úrovni policie, na úrovni státního zastupitelství, a teprve poté se má tomuto tématu věnovat.

Ve chvíli však, kdy vystoupil předseda vlády, pan kolega Švarcbek, pan ministr vnitra, já myslím, že zde dochází k hodnocení a ke komentování, a to pouze z jednoho úhlu pohledu. Proto jsem přesvědčen, že je zcela nezbytné, aby Poslanecká sněmovna měla možnost vyslechnout i druhý úhel pohledu, pokud jsme už teď začali hodnotit a komentovat, a proto znovu předkládám procedurální návrh na to, aby mohl vystoupit pan Stanislav Penc.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněl ještě návrh, aby v obecné rozpravě měl možnost vystoupit také pan Stanislav Penc, a já to mohu vyřešit tak, že nechám o tom návrhu hlasovat. Ještě paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych se ještě ráda zeptala vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana kolegy Švarcbeka, v jakéže to funkci působil na konání technoparty CzechTek, neboť z jeho vyjádření se zdálo, jako by tam monitoroval terén v jakési podivné funkci. Pokud tam byl jako poslanec, těžko nám může podávat objektivní stanovisko, ale toliko subjektivní svůj osobní pohled na věc a na vnímání události, ke které tam došlo. Pokud tam snad vystupoval v nějaké jiné funkci, pak se trochu obávám, zda v této funkci nevystupoval ve střetu zájmů a zda nevykonává funkci, o které bychom měli cosi vědět. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Než se shromáždí poslanci, tak bych ještě nechal pana poslance Švarcbeka reagovat, pokud chce reagovat, a pak budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma. Takže ještě pan poslanec Švarcbek.

 

Poslanec Josef Švarcbek: Možná kdybyste mě dobře poslouchali, tak já jsem tady vystoupil, že jsem k dispozici, protože jsem tam byl, jinak jsem tady nic neovlivňoval. Proč jsem tam byl? Možná řada z vás zapomněla na to, že v okrese Tachov jsou tři ústavní činitelé, z toho dva poslanci a jeden senátor. Já jsem byl požádán občany Přimdy, Újezdu pod Přimdou a Mlýnců, včetně pana starosty Sobka, abych se na situaci přijel podívat, čili jsem tam jel. Jinak navíc, abyste také věděli, dělám velitele zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO2 a vzhledem k tomu, že určitá opatření byla vyhlášena i jednotkám sboru dobrovolných hasičů ze strany územního ředitelství odboru Tachov - hasičského záchranného sboru, protože kolegové z povolání byli na místě a museli vyjíždět k řadě požárů, ke kterým tam v lesích docházelo, tak my jsme za ně drželi takovou určitou zálohu. Jenom tolik k tomu.

Já jsem viděl, co jsem viděl, a můžu vám říci, že v případě, že budu dotazován, tak budu odpovídat to, co jsem viděl. Já nemám důvod si něco jiného vymýšlet, ale skutečně vím, jak to tam probíhalo, protože v tom okrese žiji. Tak proč bych se nemohl vyjádřit k tomu, jak to probíhalo? A můžu vám říci, že ty názory mám trošku jiné, než byly prezentovány v médiích.

To je všechno, co jsem chtěl říci. (Potlesk KSČM a ČSSD.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já už jsem řekl, že vyhovím panu poslanci Vidímovi, který chtěl znovu nechat hlasovat o tom, jestli umožníme vystoupit v této Sněmovně také panu Stanislavu Pencovi. Budeme ještě jednou hlasovat o tomtéž. Ale jak vidím, mám vás znovu odhlásit, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby vystoupil ve Sněmovně také pan Stanislav Penc, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 13, přítomno 178 poslanců, pro hlasovalo 56, proti 32. Tento návrh nebyl přijat.

 

Obecná rozprava pokračuje vystoupením pana poslance Votavy, pak pana poslance Křečka. Nyní prosím pana poslance Votavu, který je přihlášen do obecné rozpravy, pak je tady přihlášen pan poslanec Křeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem nechtěl diskutovat, protože si opravdu myslím, že bychom měli diskutovat až po zprávě, kterou připraví vláda. Já tedy na rozdíl od většiny z vás znám to místo velice dobře, protože žiji v tachovském okrese, prohlédl jsem si jej, hovořil jsem se starosty, hovořil jsem s občany, kterých se to týkalo, takže já si myslím, že ty informace mám, ale troufám si říci, že většina z vás má informace kusé, zkreslené, anebo nemá vůbec žádné, nebo je má pouze jednostranné.

Já si myslím, že by neměla tato diskuse nějak pokračovat, měla by opravdu být až po té zprávě. Nicméně chtěl jsem zareagovat na slova pana kolegy Langera, když komentoval interpelaci pana poslance Suka z loňského roku, kdy se ta interpelace týkala zásahu v Boněnově, a on se nás snažil utvrdit v tom, že tenkrát ta interpelace byla myšlena jinak, že si to špatně vysvětlujeme. Pan předseda vlády nepřečetl tu interpelaci celou a já bych možná pro dokreslení, že to je trošku jinak, než nám se snaží říci pan kolega Langer, docitoval některé věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP