(15.20 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Pokud jde o sobotu, postupovala v rámci zákona. Jestli byly jednotlivé excesy, je potřeba je vyšetřit a je potřeba ty věci řešit opět v rámci zákona, padni komu padni, jestli je to policista nebo účastník technoparty.

Ani před zákrokem, ani v jeho průběhu a až do středy odpoledne následně po zákroku jsem nehovořil s nikým z policie, to znamená, nic jsem neovlivňoval, nic jsem ani ovlivnit nemohl. Chci, aby to členové Poslanecké sněmovny věděli, chci, aby to jasně věděla česká veřejnost.

Já věřím - tady reaguji také na pana místopředsedu Langera a jeho vystoupení - že policie vždy bude postupovat tak, aby postupovala podle zákona. Nerad bych, aby se v této zemi vytvořil stav , že si do této země bude přijíždět kopnout do naší policie každý. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále probíhá obecná rozprava. Hlásí se do ní místopředseda Sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, každý z vás si nyní může srovnat obsah a charakter dvou vystoupení. Mého vystoupení, když jsem odůvodňoval návrh na zařazení nového bodu jednání Poslanecké sněmovny, a vystoupení předsedy vlády. Já jsem při odůvodňování návrhu zařadit bod "informace vlády o policejním zásahu" kladl otázky, a kladl jsem je proto, že jsou to otázky, které je důležité znát a je důležité si na ně odpovědět, abychom si udělali jasno, zda všechno proběhlo tak, jak mělo, nebo ne. Obávám se, že po vystoupení předsedy vlády je zbytečné hlasovat o zařazení nebo schválení bodu "usnesení Poslanecké sněmovny". Z vystoupení předsedy vlády vyplynulo, že on má prostě jasno. A jestli toto vystoupení má předjímat výsledek informace vlády, potom si myslím, že je zbytečné, aby takovýto druh informace nám vláda předkládala. Anebo naopak, možná to bude dobře, když takovýto druh informace, která vychází z postoje předsedy vlády, který má ve všem jasno, Sněmovna dostane. Myslím si, že v tom případě bude mít také mnoho dalších z nás jasno, co a jak dále.

Pan předseda vlády Paroubek zde vyslovil politování nad stovkami lidí, kteří trpěli na dálnici. Já položím otázku: Je zde někdo, kdo by snad schvaloval to, aby lidé, kteří jedou na dovolenou, zůstali zablokováni na dálnici a nemohli se dostat tam, kam chtěli? Vím, že bych měl tuto otázku klást prostřednictvím předsedajícího. Kladu ji tedy vaším prostřednictvím, pane předsedo: Je zde v této Poslanecké sněmovně někdo, kdo je potěšen tím, že lidé, kteří jeli na dovolenou, zůstali trčet na dálnici a nemohli se dostat tam, kam chtěli? (Řečník se rozhlíží po sále, jestli se někdo hlásí.) Pane předsedo vlády, není zde nikdo. (Smích v sále.) Není zde nikdo, a otázka přece zní, proč ti lidé na té dálnici v těch autech museli zůstat stát. Já jsem tu otázku kladl, když jsem odůvodňoval zařazení tohoto bodu. Vy jste si na tu otázku již dávno odpověděl a to si nemyslím, že je dobře.

Pan předseda vlády Paroubek zde citoval z písemné interpelace mého kolegy Suka. Slovy klasika by se dalo říci "to je velké, ale opravdu velké nedorozumění", pane předsedo vlády. A doporučoval bych vašim poradcům, aby vás příště lépe informovali, protože existuje zásadní rozdíl mezi tím, proč kolega Suk, proč Občanská demokratická strana v loňském roce policii kritizovala, a proč ji kritizuje teď. Jestli se správně podíváte, a prosím, dejte si tu práci, na skutkový právní stav věci vloni a srovnáte ho se situací letos, musíte naleznout zásadní a kategorickou odlišnost. Tehdy se technoparty konala bez svolení majitele na jeho soukromém pozemku a policie několik dnů nečinně přihlížela. Letos se technoparty měla konat na soukromém pozemku se souhlasem jeho majitele a policie zasáhla dříve, než se nějaká akce vůbec mohla konat. To, co následovalo poté, už je jen důsledek špatného rozhodnutí - z mého pohledu - které bylo v tento okamžik.

Pane předsedo vlády, já věřím, že nemůžete být tak zatvrzelý a uznáte zásadní odlišnost skutkovou, faktickou a právní mezi tím, co se odehrálo tehdy a co se odehrálo letos. V každém případě jsem velmi zklamán tím, že jste vystoupil takovým způsobem, jakým jste vystoupil, a prosím všechny, aby si skutečně srovnali tón a obsah vystoupení mého a tón a obsah vystoupení předsedy vlády. Přesto vám dávám naději a dávám vám šanci, přesto budu přesvědčovat své kolegy, abychom toto usnesení podpořili. Myslím si, že to bude příležitost pro nás všechny udělat si konečný názor, jakým způsobem jste vy schopen spravovat tuto zemi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tu dva přihlášené, jednak pana poslance Švarcbeka, jednak ministra vnitra Františka Bublana. Pan ministr má sice přednost, ale počká. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Švarcbek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás z tohoto postu vyzval k uklidnění emocí a abych se skutečně připojil k návrhu pana poslance Krause, aby celá záležitost CzechTeku 2005 byla šetřena orgány Ministerstva vnitra, policie a dalšími orgány.

Víte, já nechci hovořit o tom, co jsem tam zažil. Byl jsem na místě prakticky od pátku až do příštího pátku dalšího týdne. Vím, co se tam dělo, mluvil jsem s řadou funkcionářů policie, s ředitelem policie okresu Tachov a dalšími. Jsem k dispozici a jsem připraven v případě šetření podat objektivní zprávy. Mrzí mě jedna věc - že již od pátku jsem upozorňoval některé dalo by se říci redaktory České televize a především Primy na to, aby věci byly podávány objektivně, jak to tam skutečně probíhalo. Bohužel, nebyl jsem vyslyšen. Mluvil jsem i s některými redaktory různých médií. Konkrétně i v neděli v 11 hodin na policejním ředitelství, kde dokonce mě pan Sedláček z regionálního vysílání Primy upozorňoval na to, abych pronesl pár věcí tak, jak jsem byl rozrušen. Já jsem mu odpověděl, že rozrušen nejsem, ale že mě mrzí, že média a televize neinformují o věcech tak, jak to tam probíhalo.

Jsem k dispozici v případě různých komisí atd., jsem schopen odpovídat objektivně na otázky, jak to tam probíhalo. Mrzí mě, že tady jednání ovládají emoce. Přitom máme orgány v trestním řízení, které mohou konat, a já věřím, že konat budou.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní bych požádal pana ministra Františka Bublana, který se přihlásil o slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci zde o tom příliš dlouho mluvit. Nechám si to, až budeme za měsíc projednávat tu zprávu. Pan místopředseda Langer zde ale položil několik otázek nebo polootázek, ze kterých už jakoby vyplývá určitý nádech toho, že pravda je někde jinde. Proto uvedu jen velice krátce srovnání.

V posledních dnech - nechal jsem si to vyjet z otevřených zdrojů - několik festivalů. Rock for people v Českém Brodě na Kolínsku, 15 tisíc lidí, bez problémů, 200 záchodů, všechno zajištěné, pořadatelská služba, parkování apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP