(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím nyní pana předsedu Hojdu, aby se ujal své role v této chvíli. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, protože na pořad této schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny tři volební body, dovolte mi, abych řekl několik slov. Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu byla zařazena v návrhu 45. schůze Poslanecké sněmovny. Při projednávání pořadu schůze byla tato volba na návrh poslaneckého klubu sociální demokracie z pořadu schůze vyřazena. Protože návrh viceprezidenta NKÚ na člena NKÚ dosud volební komise neprojednala, lze volbu uskutečnit až po jejím jednání, které je svoláno na čtvrtek ráno.

Ještě bych rád připomněl, že k dnešnímu dni chybějí dva členové Nejvyššího kontrolního úřadu, neboť kandidát Petr Neuvirt, kterého viceprezident navrhl 3. června 2004, nebyl zvolen. Nového kandidáta však již viceprezident NKÚ nepředložil. Podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu volí členy tohoto úřadu Poslanecká sněmovna na návrh prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Pokud jde o nově zařazený bod, návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů poslaneckými kluby, a to do středy, tj. do zítřka 17. 8. do 16.00 hodin. Dále vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny rovněž do zítřka, tj. do 17. 8. do 16.00 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu předsedovi Hojdovi. Vyhlásil lhůty. My můžeme přistoupit k programu, který jsme si schválili. Prosím všechny ty, kteří se nechtějí věnovat pořadu schůze, aby nejednali v jednací síni.

Žádám pana poslance Michala Krause, aby vystoupil jako první a uvedl bod, který jsme si odhlasovali jako první a který byl nazván

 

1.
Usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005

 

Prosím o klid. Poprosím pana poslance, aby uvedl projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že po vystoupení pana místopředsedy Langera mohu být velmi stručný, protože on prakticky většinu z toho, co jsem řekl, zde na mikrofon přednesl. Liším se s ním pouze v jednom detailu, a to sice, máme-li tyto záležitosti projednávat skutečně nezaujatě a na základě skutečných a ověřených informací, pokud možno objektivních -

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, někteří tady chtějí poslouchat a nemohou. Připadá mi, že je neúnosné, aby nebylo umožněno těm, kteří chtějí poslouchat řečníka, jej slyšet. Opravdu na vás apeluji, abyste se ztišili natolik, abychom se mohli věnovat tomuto bodu, který jsme nově zařadili.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kraus: Ano, abychom mohli projednávat informace pokud možno na základě komplexních kontrolních závěrů orgánů, které k tomu český stát má vytvořeny, ať už je to státní zastupitelství, případně různé kontrolní a inspekční orgány policie. Domnívám se, že je nezbytné, abychom požádali vládu České republiky, aby nám podala nejenom informaci, ale aby nám podala komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005.

Na základě toho bych si dovolil navrhnout usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna požádala vládu České republiky, aby na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky předložila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích událostí kolem CzechTeku 2005.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Poprosím pana poslance Krause, kdyby se ujal pozice u stolku zpravodajů. Otevřu obecnou rozpravu k návrhu, který tady přednesl pan poslanec Michal Kraus, který nás rovnou seznámil i s návrhem usnesení, které připravil pro tento bod.

Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do ní? Vidím jako prvního pana poslance Karáska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle § 52 jednacího řádu máme možnost, aby promluvil zde v Senátu i člověk, který není poslancem. V kuloárech je přítomen pan Stanislav Penc a chtěl by oslovit náš parlament. Já žádám o to, abychom ho připustili, aby o tom dal pan předsedající hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je tady návrh pana poslance Karáska, který chce, abychom hlasovali o možnosti nechat vystoupit ve Sněmovně pana Pence. Hlásí se Vojtěch Filip, pan Petr Lachnit. Omlouvám se Petru Lachnitovi, ale Vojtěch Filip má přednost. S faktickou?

 

Poslanec Petr Lachnit: To je faktická. Pan poslanec Karásek říkal - vystoupit zde v Senátu. Měl by to opravit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já jsem to chápal jako přeřeknutí. Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já s tím budu vřele souhlasit, pokud bude přijato toto usnesení, které navrhl Michal Kraus, protože tady se bavíme o tom, že si chceme přečíst nejdřív zprávu, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Já jsem tam nebyl, nevím, co se odehrálo, a čtu jenom jednotlivé materiály. Sešel jsem se se zástupci organizátorů techna. Přečetl jsem si velice zajímavou informaci. Četl jsem to, co vyšlo v novinách. Nemám nic, co bych mohl považovat za objektivní informaci. Vždycky to byla informace jenom z té nebo oné strany. Proto jsem hlasoval pro návrh kolegy Krause, abych dostal objektivní informaci vlády, protože takovou nemám. Potom si rád vyslechnu pana Pence, opravdu rád, a budu pro to hlasovat, ale až v době projednávání zprávy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zeptám se, jestli se k tomu vyjádří ještě Michal Kraus jako předkladatel.

 

Poslanec Michal Kraus: Já si myslím, že v tomto případě je nejjednodušší ztotožnit se s tím, co říkal kolega místopředseda Filip, protože skutečně v této chvíli neřešíme meritorně události kolem CzechTeku. Ostatně já si nejsem jist, jestli pan Penc tam byl a přinesl by nám informace na základě osobní zkušenosti. Pokud ale budeme projednávat zprávu vlády, tak samozřejmě můžeme vyslechnout názory i nejrůznějších dalších, kteří budou k této věci mít co říci. Ale v tuto chvíli osobně bych to také nedoporučoval, protože si nemyslím, že k projednání tohoto bodu by to přineslo nějaké pozitivum.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji předkladateli. A nyní ještě pan ministr František Bublan se také hlásí o slovo, pravděpodobně před tímto hlasováním, které nechám okamžitě proběhnout, pravděpodobně po jeho vystoupení. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci upozornit na to, že chceme znát objektivní informace. Počkejme si na zprávu, kterou vám vláda předloží, a pokud chcete potom nějakou diskusi a slyšet jednu z těch stran, tak v tom případě už avizuji dopředu, že budu žádat o to, aby byli vyslechnuti policisté, kteří na místě zasahovali.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. Ještě s technickou se hlásí místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, to je přesně to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Vzhledem k tomu, jaký bod projednáváme, žádám z tohoto místa vaším prostřednictvím, jestli by pan kolega Karásek svůj návrh nestáhl. Hrozně nerad bych byl přítomen tomu, že Poslanecká sněmovna neschválí vystoupení někoho k bodu, který se týká něčeho jiného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP