(14.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: ze zdravotních důvodů pan poslanec Karel Černý, na zahraniční cestě do 18. srpna je Jan Kavan, hospitalizována a na celou schůzi omluvena je paní poslankyně Eva Nováková, na lázeňském léčebném pobytu je paní poslankyně Marie Rusová po celou dobu schůze a z rodinných důvodů se také omlouvá pan poslanec Bohuslav Záruba. To jsou všechny omluvy.

Pan poslanec Jiří Pospíšil má náhradní kartu č. 1.

A nyní můžeme přistoupit ke stanovení pořadu 46. schůze. Návrh tohoto pořadu máte uveden na pozvánce. A nyní tedy poslyšte to, na čem jsme se dohodli, co se týče celkového průběhu projednávání pořadu schůze. (Velký hluk v jednací síni.) Prosím o klid a pozornost.

Na dnešním grémiu byly učiněny tyto dohody:

Za prvé, všechny návrhy zákonů zamítnuté a vrácené Senátem, které budou mít splněny příslušné lhůty, budeme projednávat v pátek 19. srpna a dnešní jednání zahájíme blokem prvních čtení.

Druhá věc, na které jsme se dohodli, je, že budeme hlasovat o vyřazení z návrhu pořadu schůze dvou bodů, jednak bodu č. 25 o loteriích a bodu č. 26 - výzkum na lidských embryonálních buňkách.

Třetí věc, na které je dohoda, zařadit nové volební body, tj. návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

Pak vás chci ještě informovat, že z návrhů zákonů, se kterými jsme již vyslovili souhlas, Senát zamítl také tyto zákony: návrh zákona o územních finančních orgánech, sněmovní tisk 823/6, návrh zákona o zemědělství, sněmovní tisk 846/4, a návrh zákona o církvích, sněmovní tisk 863/3. Čtu tady tyto návrhy proto, že u těchto již byla splněna lhůta právě dnes, a já vám předkládám tyto zamítnuté návrhy zákonů k projednání. Na základě jednání grémia vám navrhuji zařadit je také na páteční jednání.

A ještě bych vás chtěl informovat, že Senát nám vrátil s pozměňovacími návrhy tyto návrhy zákonů: horní zákon, sněmovní tisk 722/5, výkon ústavní výchovy, sněmovní tisk 822/5, platy představitelů státní moci, sněmovní tisk 849/3, ochrana ovzduší, sněmovní tisk 862/3, úvěr EUROFIMA, sněmovní tisk 1010/3, výstavba družstevních bytů, sněmovní tisk 816/3, finanční konglomeráty, sněmovní tisk 835/5, a ochrana utajovaných informací, sněmovní tisk 880/4. U těchto návrhů zákonů, které jsem nyní přečetl, není ještě splněna příslušná zákonná lhůta a bude splněna v pátek 19. srpna. Prosím proto, abyste počítali s tím, že také o jejich zařazení budeme v pátek 19. srpna hlasovat a pořad 46. schůze o tyto body doplníme.

To je snad z mé strany vše. A nyní prosím vás, abyste se vyjádřili k pořadu schůze. Mám tady již první dvě písemné přihlášky, první od Michala Krause, druhou od Ivana Langera, hlásí se také Tomáš Kvapil. To je tedy zřejmě vše, takže nyní požádám nejdříve prvního přihlášeného pana poslance Michala Krause, aby přednesl svůj návrh na změnu a doplnění pořadu schůze.

(Stále značný hluk v jednacím sále. Předseda PSP zvoní.) Vás prosím všechny o klid.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl některé úpravy našeho pořadu.

Především bych si chtěl osvojit návrh, který avizoval pan předseda Poslanecké sněmovny, tzn. vypustit z pořadu této schůze tisk 1057 o loteriích a tisk 1071 - výzkum lidských embryonálních buněk, s tím, že současně si dovolím navrhnout zařadit dva, resp. tři nové body. Dva z nich se týkají personálních změn, které nastaly před několika okamžiky v poslaneckém sboru, to znamená, dovolil bych si navrhnout zařadit za předpokládaný zařazený bod "Volba člena kolegia NKÚ" bod "Změna v orgánech Poslanecké sněmovny" a za tento bod potom bod "Změna zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny".

Jako první bod dnešní schůze si dovoluji navrhnout, abychom zařadili bod "Usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu CzechTeku 2005". Předpokládám, že v návrhu usnesení by Poslanecká sněmovna měla požádat vládu České republiky, aby připravila komplexní zprávu o příčinách, průběhu a důsledcích policejního zásahu na CzechTeku 2005 a předložila ji na příští schůzi. Mám totiž za to, že i když samozřejmě je avizována debata a rozprava o této akci, za předpokladu, že chceme skutečně věcně řešit problémy, které tato událost přinesla, měli bychom znát výsledky kontrolních orgánů, které jsou k tomu určené, abychom mohli skutečně na základě toho seriózně posoudit, zdali obviňování policie, případně další události, které se k pořádání CzechTeku váží, byly skutečně objektivně posouzeny. Proto tedy doporučuji ještě jednou jako první bod dnešní schůze, to znamená bezprostředně po schválení pořadu, abychom zařadili bod "Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci pořádání CzechTeku 2005".

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, plus ty dva personální body.

Nyní prosím pana místopředsedu Ivana Langera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem rád, že pan kolega Kraus se pokusil zareagovat na problematiku, o které jsem přesvědčen, že by se jí Poslanecká sněmovna měla zabývat. Navrhnu ve svém vystoupení - a to je důvod, proč vystupuji - jiný způsob, tedy nikoliv zařazení bodu "usnesení Poslanecké sněmovny", ale zařazení bodu programu jednání Poslanecké sněmovny s názvem "Informace vlády o policejním zásahu proti účastníkům technoparty CzechTek".

Dovolte mi, abych svůj návrh odůvodnil. Jedná se podle přesvědčení poslaneckého klubu Občanské demokratické strany o událost, která vzbudila pozornost jako málo událostí v tomto roce. Je to událost, která zvedla obrovskou vlnu emocí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP