Začátek schůze Poslanecké sněmovny
16. srpna 2005 ve 14.04 hodin

Přítomno: 192 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 46. schůzi a přeji vám příjemné odpoledne.

Tuto schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na základě usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1796 ze dne 30. června tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 5. srpna 2005.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili jako vaši kolegové, že žádáte o vydání náhradní karty. O tu žádá pan poslanec Bílý, který má náhradní kartu číslo 4, a pan poslanec Reiber, který má náhradní kartu číslo 8.

Vážení kolegové, prosím, abyste se všichni posadili. (Zvoní zvoncem.)

Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat, abychom všichni minutou ticha uctili památku zesnulého ministra kultury Pavla Dostála. (Všichni povstali.) Děkuji vám.

A nyní, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, dovolte, abychom umožnili naší nové kolegyni složení poslaneckého slibu. Úmrtím pana ministra Pavla Dostála zanikl jeho poslanecký mandát, proto je nutné učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně. Proto žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, představila nám novou poslankyni a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 24. července roku 2005 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Pavlu Dostálovi, a to podle ustanovení § 6 písm. d) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Mandátový a imunitní výbor na své 26. schůzi dne 28. července 2005 přijal usnesení číslo 36, ve kterém konstatoval, že panu Pavlovi Dostálovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Jana Hamplová.

Paní poslankyně převzala dne 3. srpna 2005 osvědčení o vzniku mandátu z rukou předsedy Poslanecké sněmovny. V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslankyně Jana Hamplová poslanecký slib.

Žádám paní poslankyni Janu Hamplovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové poslankyně. Vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste povstali. (Všichni vstávají.) Děkuji.

Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslankyně Jana Hamplová skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jménem nás všech paní kolegyni Hamplové přeji hodně úspěchů a spokojenosti v její poslanecké práci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu kolegovi Kasalovi. Připojuji se k tomu přání.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Bratského a poslance Karla Šplíchala. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, tak budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tyto dva návrhy na ověřovatele, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 1. Přítomno je 162 poslanců. Pro hlasovalo 151, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Bratského a Karla Šplíchala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP