Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)
(pokračuje Říman)

Městské sportovní centrum, městečko to a to. Proč zrovna toto městské sportovní centrum? Mobilní ledová plocha ve větším městě - to a to. Proč zrovna tato mobilní ledová plocha? Copak je to jediná mobilní ledová plocha v České republice? Rekonstrukce místních komunikací v obci té a té. Je to snad jediná obec, která má rozbité místní komunikace v České republice? Bezpochyby ne. Rekonstrukce oplocení hřbitova. Je to snad jediný hřbitov v České republice, který není v dobrém stavu? Výstavba chodníku, obec ta a ta. Je to snad jediná obec, která nemá chodníky v pořádku z těch šesti a půl tisíce obcí? Mohli bychom pokračovat, vážení kolegové, prakticky donekonečna.

Když se na to podíváte střízlivýma očima, skutečně ony z vlády jdoucí návrhy jsou naprosto totožné s tím, co se tady předkládá v rámci druhého čtení. Koneckonců nalijme si čistého vína. Vždycky je lépe, když to jde rovnou z vlády, a to, že je to předkládáno za tímto pultíkem, to už je výraz jistého zoufalství těch z nás, kterým se to nepovedlo v rámci lobbování na Ministerstvu financí. Řekněme si to otevřeně. Je to prostě tak.

Co by se stalo, kdyby prošel návrh kolegy Kalouska? Stalo by se to, že tlak na dveře v útrobách Ministerstva financí by se jen zvětšil, a to velmi výrazně. Pravdou tedy je to, že by se celá věc stala méně přehlednou, ještě méně veřejně kontrolovatelnou, než je tomu doposud. Myslím, že to je dostatečný důvod pro to, abychom tento návrh zamítli.

Pokud pan kolega Kalousek skutečně touží po systémovém řešení, tak mu dám dobrou radu. Jediným systémovým řešením této neblahé praxe, ať už se odehrává za zavřenými dveřmi Ministerstva financí nebo za otevřenými dveřmi Poslanecké sněmovny, je zakázat ze zákona tyto úlitby obcím, svazům, sokolům, sportovcům, nevím komu ještě všemu. To znamená zrušit přímou linku mezi státním rozpočtem a těmito iniciativami. Jedinou možnou linku vést ze sféry státního rozpočtu tímto směrem přes rozpočty krajů. Dobře, dejme peníze krajům a kraje nepochybně lépe než my dokáží rozhodnout, komu na chodník přispět a komu ne.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Římanovi. Slovo má pan poslanec Václav Exner. Připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, nestává se příliš často, že souhlasím s panem poslancem Římanem, ale musím konstatovat, že tentokrát tomu tak je. Návrh, který je předložen skupinou poslanců, kteří většinou jsou zkušenými poslanci v této Sněmovně, je skutečně věcně i formálně velmi problémový a slabý.

Například. Konstatuje se, že je možné v dalším průběhu projednávání návrhu zákona podávat pozměňovací návrhy pouze na snížení výdajů. Není zde žádné omezení, že by se tyto návrhy měly týkat například navržených číselných údajů. Tím pádem není možné dělat ani úpravy textu, ani případné chyby, a to dokonce ani legislativní nebo gramatické chyby, protože jiné části jednacího řádu se na toto mimořádné projednávání návrhu státního rozpočtu nevztahují. Bylo by potřeba, aby návrh, když už by měl být aspoň věcně správný, byl upřesněn.

Kromě toho, jak už bylo konstatováno, nedovoluje žádné přesouvání v navržených výdajích ani v rámci jednotlivých kapitol, a to ani v takových případech, se kterými se ve výborech setkáváme, že předkladatelé, ať už z odborného ministerstva nebo z Ministerstva financí, po prodiskutování priorit v příslušném výboru se změnou, kterou případně výbor navrhuje, souhlasí.

Koneckonců ale strukturu rozpočtu určuje vláda. Záměr, jak je předložen, se nepodaří. Drobné akce do rozpočtu, jak právě bylo konstatováno, dává vláda, ale hlavně úředníci, kteří sestavují návrh. Vláda může dělat pomníčky - to, co se chce poslancům zakázat. Poslanecké návrhy k dílčím věcem jsou možné právě proto, že návrh rozpočtu, jak přijde z vlády, má části, které akce stejné hodnoty obsahují, a poslanecké návrhy jenom využívají struktury rozpočtu k tomu, aby příslušné tabulky, přílohy nebo text zákona byl v tomto smyslu doplněn.

Souhlasím s tím, že věc je třeba řešit, ale jinak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Slova se ujme pan profesor Zdeněk Jičínský, který je předposlední přihlášený do rozpravy. Už vidím další dva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, nechci rozmnožovat věcnou diskusi o problémech státního rozpočtu, včetně oněch drobných akcí, které prosazují poslanci prostřednictvím pozměňovacích návrhů. V tomto směru nepochybně k tomu lze vést různé oprávněné kritiky. Tento problém je ale především problém soudu v úrovni jiné, o které hovořil místopředseda Filip.

Projednávání zákona v parlamentu má jisté náležitosti, patří k suverenitě parlamentu jako vrcholného orgánu vzešlého z vůle lidu. V tomto směru tento návrh je v rozporu s těmito parlamentními ústavními principy, a proto i já se připojuji k návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu profesorovi Zdeňku Jičínskému. Nyní má slovo pan poslanec Radko Martínek, poté pan poslanec Miroslav Kalousek v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mě docela fascinuje s jakou lehkostí a přezíravostí někteří lidé hovoří o těchto záležitostech. Hovoří se o tzv. poslaneckých pomníčcích. V mnoha případech se to rozebírá i v tisku se značným despektem. Chtěl bych upozornit, že řada těchto věcí umožňuje řešit problémy, které se možná některým zdají být banální, ale pro život některých měst a obcí jsou zcela klíčové. Jako samozřejmě každá věc, i tato věc se dá zneužít. Samozřejmě najdeme v dlouhém seznamu i věci, které dejme tomu jsou s určitým otazníkem. Ale drtivá většina těchto věcí, které jsou v seznamech obsaženy, jsou dobře připraveny, dlouho diskutovány. A také řada z nás poslanců, kteří svůj mandát vykonáváme tak, jak ho vykonávat máme, chodí a v průběhu roku kontroluje, jakým způsobem je s penězi zacházeno a jak se celé dílo realizuje.

Hovořilo se tady o tom, co je systémové a co je nesystémové. Myslím si, že systémové by samozřejmě mohlo být osvobodit Sněmovnu od toho, aby se tady těmito věcmi zabývala, a dát tyto peníze do rozpočtu krajů s tím, že by vytvořily programy, jak pomáhat jednotlivým potřebným věcem v jednotlivých městech a obcích. Já bych se takovému řešení rozhodně nebránil. Otázkou je, jestli bychom na takovéto opatření našli vůli většiny Sněmovny, aby se mohlo zrealizovat. Když si vzpomenu na to, jak jsme probírali rozpočtové určení daní v minulých letech, tak si o tom troufám pochybovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi. Nyní má slovo pan poslanec Miroslav Kalousek, řádně přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegyně, kolegové, já jsem se řádně přihlásil do rozpravy jako poslední, protože nemám rád, když u těchto kontroverzních norem předkladatel zneužívá svého závěrečného slova, na které nelze reagovat, takže vystupuji v rozpravě, abych když tak mohl dostat vynadáno ještě jednou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP