Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)
(pokračuje Buzková)

Jako součást nového školského zákona prošla určitá změna v přijímacím řízení na střední školy. Podle předešlého školského zákona přijímací řízení fungovalo tak, že každý žák se mohl přihlásit na dvě střední školy, ale předesílám také, že pro dvě kola přijímacího řízení, to znamená pro dvě kola dvě přihlášky. Mohl se hlásit na libovolný počet škol soukromých. Nový návrh zákona, který ze strany ODS - na to bych pana poslance Bartoše velmi ráda upozornila - právě v této záležitosti nevyvolal žádné spory ani pozměňovací návrhy při jeho projednávání, přináší změnu v tom smyslu, že každý žák se může hlásit na jednu školu pro první kolo, na jednu školu pro kolo druhé. Znamená to zlepšení v tom smyslu, že pakliže žák není přijat na školu v prvním kole, má možnost ve druhém kole se hlásit na libovolný počet středních škol. Není tomu již tak, že je vázán jednou jedinou přihláškou, kterou podal v přihlášce spolu s kolem prvním. To znamená, že jeho šance na to, aby se rozhodl, na kterou školu se hlásí v kole druhém, která škola mu dává větší šanci ve druhém kole uspět, zůstává i nadále otevřená.

V současné době veškeré průzkumy počtu přihlášek ukázaly, že většina středních škol bude vypisovat druhé kole, a to znamená, že žáci budou mít šanci se přihlásit jak v prvním kole, tak v případě, že neuspějí, se budou moci přihlásit v kole druhém.

To, co navrhuje pan poslanec Bartoš a jeho kolegové, je návrh, který je naprosto nesystémový. Pakliže by byl schválen návrh zákona o tom, že každý absolvent základní školy se bude moci hlásit na libovolný počet středních škol, upozorňuji na to, že by došlo k naprostému chaosu. Problém je v tom, že jakmile by měl každý žák možnost se hlásit na všechny školy ve druhém kole, došlo by v každém případě k právnímu kolapsu v tom smyslu, že by nebylo jasné, zda je nebo není možné, aby střední školy vypisovaly nebo nevypisovaly přijímací řízení ve stejném termínu. Nemám tím samozřejmě na mysli stejný termín pro všechny střední školy, nicméně jakmile je oprávněn žák k tomu, aby se hlásil na všechny střední školy, o které má zájem, došlo by samozřejmě k tomu, že by každý žák mohl žádat o oprávnění, aby se přijímací řízení na veškeré střední školy konaly v různých dnech, aby měl právo se zúčastnit každé přijímací zkoušky na jednotlivých typech škol. Myslím si, že není zapotřebí, abych tomuto ctěnému sboru zdůrazňovala, k čemu by asi tak došlo.

A ustanovení, které pan poslanec Bartoš a jeho kolegové zapracovali do návrhu zákona, že pakliže žák je přijat na střední školu a byl již předtím přijat na jiné střední školy, je povinen oznámit těmto středním školám, že nebude nastupovat na místa na těchto středních školách, musím upozornit, že podle základní a teoretické právní nauky každý zákon má obsahovat hypotézu, dispozici i sankci. Tento návrh zákona bezesporu obsahuje hypotézu i dispozici, nicméně neobsahuje sankci. Pakliže chybí v zákoně sankce, je záměr zákona nevynutitelný. Znamená to tedy, že pakliže by žák byl přijat na dvě, tři, pět nebo osm středních škol a rodiče nesplnili povinnost vyrozumět ostatní školy, že žák nenastoupí na tuto školu, neexistuje zde žádná sankce, tudíž tato povinnost je nevynutitelná. Ráda bych upozornila, že tento návrh zákona poslanců ODS by způsobil pouze to, že na střední školy by bylo v konečné podobě přijato méně žáků, než jak je tomu v současné době, a to vzhledem k tomu, že ti, kteří by byli přijati na střední školy, a to dokonce na několik středních škol, by přes ustanovení v této novele zákona de facto nebyli povinni upozornit na to, že žák nastupuje na jinou střední školu, a teprve v září nebo v říjnu by zjistili ředitelé škol, že místa na jejich školách nejsou obsazena. V té době by již bylo pozdě na to, aby vypisovali druhé nebo třetí kolo přijímacího řízení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, upozorňuji na to, že tento návrh zákona přes možné dobré úmysly pana poslance Bartoše by ve své podstatě přijímání na střední školy pouze zhoršil. Pakliže by pan poslanec Bartoš a jeho kolegové měli skutečně dobrou víru při předkládání tohoto návrhu zákona a skutečně chtěli zlepšit podmínky přijímání na střední školy, bezesporu by souhlasili s tím, že není možné měnit způsob přijímání na střední školy v době, kdy ještě nebyl vyhodnocen první ročník přijímacího řízení na střední školy. V současné době ještě neproběhlo ani kolo první, nemluvě o kole druhém a třetím. Pakliže by pan poslanec Bartoš měl skutečně dobrou víru pomoci přijímacímu řízení, bezesporu by souhlasil s tím, aby jeho návrh novelizace školského zákona se projednával v měsíci září nebo říjnu, kdy již bude možné vyhodnotit první ročník přijímacího řízení podle nového školského zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem sice přesvědčena o tom, že tento návrh zákona je spíše škodlivý než užitečný, ale vzhledem k tomu, že má mysl je velice otevřená jiným návrhům, než které jsem sama předkládala, doporučovala bych, aby někdo z poslanců - já sama již nemám toto právo vzhledem k tomu, že nejsem členkou Poslanecké sněmovny - navrhl, aby tento návrh zákona byl odročen do prvního zasedání Poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku, kdy by bylo možné již diskutovat na základě výsledků přijímacího řízení v prvním ročníku přijímacího řízení na střední školy podle nového školského zákona. Pakliže by nebyl přijat takovýto návrh, doporučovala bych zamítnutí takovéhoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství Petře Buzkové. Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní se slova ujme pan poslanec Bohuslav Záruba, připraví se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nový zákon číslo 561/2004 Sb. v celém svém rozsahu nezačal ještě působit, a již začaly první problémy. Ministerstvo školství paragrafem 60 zasadilo první nepříjemnou ránu těm, kteří chtějí studovat podle svých představ. Těm, kteří mají zájem na kvalitě a na dobrých školských službách.

V žádném případě neobstojí tvrzení ministerstva, že jak to dopadne, se uvidí později. To je snad hazard s lidským vzdělanostním potenciálem. Uvědomil si vůbec někdo, že stávajícími přijímacími zkouškami způsobil absurdní omezení svobodného výběru vzdělávání? Hlavně že jsme uchazeče správně rozškatulkovali, nezpůsobili mnoho administrativních problémů a zdánlivě je všechno v pořádku, protože jsme naplnili literu zákona. Je to však pravda?

Po roce 1990 jsme se těšili na to, že naše děti již nebudou muset plánovitě naplňovat kvóty na jednotlivé typy škol. Věřili jsme, že ve vzdělávání dojde k radikálnímu obratu ve způsobu jeho získávání. Předpokládali jsme, že každý bude mít možnost studovat tam, kde to pro něho bude optimální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP