Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem již ve své zpravodajské zprávě avizoval, že budu podávat návrh na zamítnutí. Já samozřejmě rozumím anebo i chápu důvody, které zde předřečníci řekli ve prospěch přijetí tohoto zákona, nicméně myslím si, že stanovisko vlády, já jsem říkal, že se s ním ztotožňuji, vyjadřuje podstatu, proč i já navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

Já bych připomenul ty dva hlavní důvody. Jednak je to z důvodu zachování určité právní jistoty. Myslím si, že nelze obnovovat právo, které již jednou zaniklo. A za druhé, osobně si myslím, že doba, která byla poskytnuta pro uplatnění tohoto práva, nároku na znovuzískání občanství, byla podle mne poměrně dostatečně dlouhá. Já si myslím, že od změny poměrů v našem státě je to více jak patnáct let, a to byla určitě dlouhá doba. A i poslední právní úprava pětiletá umožňovala, aby každý, kdo měl zájem požádat o znovunabytí českého občanství, tuto možnost nějakým způsobem využil. Nelze přece donekonečna prodlužovat takovýto nárok. Nehledě na to, že v tom senátním návrhu zákona není uplatňování nároku časově omezeno. Je to opravdu donekonečna.

Takže dávám návrh zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Registruji váš návrh a budeme o něm posléze hlasovat, ale nyní jsme stále ještě v otevřené obecné rozpravě. Slovo má pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Dámy a pánové, kolegové, nesouhlasím s tím, co tady řekl můj předřečník, a připojím se k řadě těch, kteří tady plédují za to, aby tento návrh zákona byl postoupen do dalšího čtení. Věřím, že kolegové v zahraničním výboru si s tím poradí a proberou všechna pro a proti a najdou cestičku i z právních kliček a z právních problémů, které tento návrh provázejí.

Víte, doba, které se to týká, a náprava chyby, která v ní byla učiněna, samozřejmě souvisí s totalitním režimem. Souvisí s dobou, kdy se komunistická totalita mstila za projevení vlastního názoru a opuštění republiky na všem. Na majetku, na dětech, na příbuzných, i takto papírově na dálku. Je pravda, že patnáct let se může možná zdát jako dlouhá doba, ale z pohledu od nás, z Česka, nám, kteří jsme tady byli a kteří jsme byli v denním kontaktu s realitou. Lidé, kteří odešli, mnozí z nich ani nevědí, že můžou zažádat o to, o čem se tady bavíme.

Znám to i z osobní zkušenosti, a proto si vás dovolím požádat, abyste přece jenom propustili tento návrh do dalšího čtení. A kolegy v zahraničním výboru žádám o pečlivé zvážení všech pro a proti při vyhodnocování tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a ptám se nyní, zda je další přihláška do obecné rozpravy z pléna, protože písemně žádnou přihlášku předloženou nemám. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Zeptám se na závěrečná slova - nejprve paní navrhovatelky, paní senátorky Jitky Seitlové. Prosím.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych poděkovala všem těm, kteří vystoupili v této diskusi, která myslím byla bohatá, definovala všechny ty problémy, které se s návrhem zákona objevují. A myslím si, že také vystihla podstatu situace, která je ve vztahu Česká republika a naši krajané, naši bývalí občané v zahraničí.

Já si dovolím na závěr té debaty položit otázku. Je nějaký důvod, proč bychom neměli umožnit lidem, kteří chtějí být zpátky českými občany, byli českými občany a odešli v době nesvobody, aby nemohli být zpět českými občany? Je nějaký vážný důvod? Já si myslím, že neexistuje, já o něm nevím. Jistě, je tady jakási právní jistota, ale ohrožujeme někoho tím, že se tam mění ten termín? Neohrožujeme. Nikoho tím nepoškozujeme. Je to věc, která je čistě v teorii právní praxe.

Prosím tedy, abyste zvážili a postoupili, pokud uznáte za vhodné, návrh do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní senátorko. Zeptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje, pana poslance Václava Votavy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo osm poslanců a padl jediný návrh, a to návrh na zamítnutí. Můžeme o něm nechat hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji vám za toto shrnutí rozpravy, kterou jsme právě absolvovali. Já ještě přivolávám naše kolegy do zasedací síně, aby se mohli tohoto hlasování zúčastnit. Ještě chvilku počkám, aby se mohli v klidu dostavit všichni, kteří chtějí být účastni na tomto hlasování.

Zopakuji pro ty, kteří právě přicházejí, že je skončena obecná rozprava. Ocitli jsme se ve fázi, kdy budeme rozhodovat o jediném návrhu, který v obecné rozpravě zazněl, a to o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Tento návrh předložil pan poslanec Václav Votava. Domnívám se, že můžeme zahájit hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 50 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 50. Z přítomných 150 pro bylo 56, proti 60. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru. Prosím o další návrhy. Je další návrh na přikázání? Já se zeptám ještě proto, že jsem zaregistrovala v řeči pana poslance Laštůvky… Prosím kolegy, aby ho upozornili. Registrovala jsem ve vaší řeči, že máte návrh na předložení k přikázání také zahraničnímu výboru. Prosím, zda na tomto návrhu trváte.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Paní místopředsedkyně, dovolte, abych navrhl, aby tuto předlohu projednal zahraniční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji za tento návrh. Přistoupíme k hlasování. Nejprve tedy budeme hlasovat o přikázání výboru petičnímu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 51 a ptám se, kdo je pro návrh na přikázání výboru petičnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 51. Z přítomných 150 pro bylo 115, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru zahraničnímu. Zahajuji hlasování pořadové číslo 52. Ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 52. Z přítomných 149 pro bylo 89, proti 4. Také tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru petičnímu a výboru zahraničnímu. Končím projednávání bodu číslo 22, sněmovního tisku 845, v prvém čtení. Děkuji jak paní senátorce Seitlové, tak panu zpravodaji, panu poslanci Votavovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP