Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.27 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, omlouvám se vám za to, že jsme poněkud opožděně začali projednávání našeho dnešního odpoledního programu. Pauza byla vyhlášena do 14.15 hodin. Všem se vám omlouvám za toto zpoždění, ale my zde nyní řešíme to, že dalším bodem má být bod číslo 7, sněmovní tisk 559, jehož navrhovatelem je zastupitelstvo hlavního města Prahy, a nemáme zde předkladatele tohoto návrhu. Teď teprve dostávám avízo, že už tomu tak je, takže doufám, že tento problém je vyřešen. Přijměte prosím ještě jednou mou omluvu.

Já vás nejprve prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Myslím, že můžeme pokračovat v našem schváleném pořadu schůze.

 

Podle tohoto schváleného pořadu bychom se nyní měli věnovat bodu číslo

 

7.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

 

Vítám zde náměstka primátora hlavního města Prahy pana Rudolfa Blažka a prosím, aby se ujal slova. A ještě předtím oznámím, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 559/2.

A ještě předtím, než dám slovo panu navrhovateli, tak požádám, aby se slova ujal zpravodaj k tomuto tisku. A za přítomného pana poslance Hojdu se ujme zpravodajství pan poslanec Schling. - Jak mám této zprávě, kterou jsem dostala před chvilkou, rozumět? Rozumím tomu tak, že platí to, co platilo, tedy že zpravodajem výboru je pan poslanec Pavel Hojda. Žádám ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, paní předsedající, děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěl uvést projednávání tohoto bodu poměrně krátce. Tento návrh zákona, který předneslo hlavní město Praha, byl předložen do parlamentu už 7. 4. loňského roku. Poté byl od 14. 4. projednáván opakovaně v hospodářském výboru a poslední jednání hospodářského výboru, to bylo čtvrté jednání, proběhlo 2. března. Důvod prodloužení projednávání tohoto návrhu byl hlavně v tom, že hospodářský výbor se v některých případech neztotožňoval s návrhem a doporučoval přepracování tohoto návrhu. Rovněž se čekalo na to, že by opatření týkající se taxislužby byla zapracována do návrhu novely zákona 361. Tato novela bohužel nebyla přijata parlamentem, a proto se hospodářský výbor opět vrátil k projednávání návrhu tohoto zákona.

Při posledním jednání byl přijat komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který byl schválen. Hospodářský výbor svým usnesením 559/2 doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh přijmout ve znění komplexního pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Aby vlastní projednávání tohoto návrhu zákona bylo jednodušší, tak doporučuji a nechal bych Sněmovně odhlasovat, aby veškeré pozměňovací návrhy byly podávány k tomuto pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, čili k tisku 559/2. To je k mé zpravodajské zprávě vše.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Já poprosím pana navrhovatele, aby se ještě ujal slova k tomuto tisku.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předstupuji před vás po necelém roce, kdy Poslanecká sněmovna v prvním čtení přikázala k projednání hospodářskému výboru náš návrh novely zákona o silniční dopravě. Já bych chtěl říci, že ten komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru ke sněmovnímu tisku 559 považujeme za návrh, který je rozumný, adekvátní a vhodným způsobem doplňuje či upravuje námi předložený návrh.

Nemyslím si, že je třeba zde dlouze o tomto problému, kterým je pražská taxislužba a samozřejmě věci spojené další, které jsou upravovány zákonem o silniční dopravě, hovořit, a proto mi jenom dovolte, abych vás požádal, abyste tento komplexní pozměňovací návrh předložený hospodářským výborem podpořili, neboť skutečně významným způsobem přispěje ke zlepšení situace, a to nejenom v Praze, ale i v dalších městech, která se potýkají s podobnými problémy jako hlavní město Praha.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP