Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)
(pokračuje Václavek)

Vzhledem k tomu, že v rámci rozpravy nezazněl žádný návrh, který by bránil tomu, aby tento zákon postoupil do druhého čtení, nevidím žádný důvod k tomu, abychom to tak neudělali. Doporučuji samozřejmě projednání v rozpočtovém výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předpokládám, že pan navrhovatel nebude chtít vystoupit se svým závěrečným slovem, jak to avizoval v rozpravě. Dobře.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo ještě jiný další návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona projednal rozpočtový výbor, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 171 poslanců pro hlasovalo 100, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednávání bodu 19.

 

Protože se blíží třináctá hodina, kolegyně a kolegové, dovolím si v tuto chvíli vyhlásit polední přestávku. V jednání budeme pokračovat ve 14.15. Členům organizačního výboru připomínám, že za 10 minut začne jednání tohoto výboru. Po polední přestávce začneme ve 14.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP