Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)
(pokračuje H. Šedivá)

Včera dopoledne jsem se potřebovala dostat do Prahy způsobem, že jsem nemohla využít letadlo. Vlak jede v 9.15, tady je ve 13.44, takže při sebelepší vůli bych nestihla začátek jednání Sněmovny. Takže ono není tak jednoduché využívat železniční dopravu v době, kdy to trvá poměrně dlouhou dobu, není návazné spojení na další místa. Ten, kdo jezdí do Ostravy nebo do Bohumína, kde vlaky stavějí, nemusí používat další návazné přípoje, ten to má poměrně jednoduché. My to ale tak jednoduché nemáme.

A když mluvíme o tom letadle, tak letadlo přiletí v 18.30 do Mošnova. A zase všichni ještě musí použít další dopravu na to, aby se dostali do místa bydliště, Ostravy, Havířova, do Karviné atd. Nebo jako třeba pan poslanec Turek do Jablunkova, což je ještě nějakých pár kilometrů. Takže toto by si měli všichni dobře uvědomit.

Pan poslanec Kalousek v několika veřejných vystoupeních v rozhlase mluvil o rovných podmínkách. Uvědomme si, že rovné podmínky končí tím, že postavíme vedle sebe poslance pražského a poslance mimopražského. Pražský poslanec se za půl hodiny dostane s použitím městské hromadné dopravy po celé Praze, nepotřebuje vůbec žádné náhrady, a čerpá přitom náhrady 40%. Všichni ostatní poslanci, kteří jsou za Prahou, musí používat náhradní bydlení. Kde máte ty rovné podmínky? Ty rovné podmínky opravdu končí dnem nebo okamžikem, kdy tyto dva poslance postavíte vedle sebe.

A jestliže se někdo domnívá, že 60% náhrada pro moravskoslezské poslance je velmi nadsazená, pak to porovnejte právě i s těmi Pražáky. Pražák má 40 %, to je nějakých 20 tisíc (místopředsedkyně Kupčová zvoní), ti co bydlí ve vzdálenosti nad 250 km mají 60 %, ale Ostrava je 350 a více kilometrů. Kde je zohledněno těch dalších 100 km? Já vím, že se to někomu nebude líbit. My bychom si ty letenky zaplatili, ale znamenalo by tom potom rozhodnout o náhradách jiným způsobem, to znamená, že ty náhrady bychom dostali vyšší, abychom si mohli ty letenky platit sami.

A kromě toho, my také používáme na cesty po obvodech vlastní motorové vozidlo, protože když jedete do nějaké malé vesničky, tam vám jede autobus jednou večer a jednou ráno a těžko můžete použít hromadnou dopravu.

Já bych se přimlouvala za to, abychom některé návrhy, které pan poslanec Kalousek navrhuje, přijali, ale v případě, že by byl návrh na to, aby byly zrušeny náhrady nebo lety, budu podávat pozměňovací návrh, který by u pravil poslanecké náhrady podle vzdálenosti tak, jak jednotliví poslanci bydlí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se přihlásil pan předkladatel Miroslav Kalousek. Poté bude hovořit pan zpravodaj. Zatím nemám žádnou další přihlášku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych vzhledem k tomu, že se blíží konec diskuse a já jsem nechtěl vystoupit se závěrečným slovem, a když, tak abych umožnil možnost reakce, tak jsem chtěl především poděkovat za trpělivost s touto předlohou, chtěl jsem poděkovat za jednotlivé příspěvky do diskuse, chtěl jsem říci, že si samozřejmě nepředstavuji a ani vteřinu jsem si nepředstavoval, že by tato předloha byla schválena tak, jak je předložena. Očekávám celou řadu návrhů, pozměňovacích návrhů, pozměňujících řešení v rámci druhého čtení. Očekávám tedy živou diskusi.

Nicméně stále se domnívám, že to, co je označováno jako duplicity nebo jako souběh požitků na jeden účel, je natolik dlouhodobým a živým problémem, že bychom se s ním měli jednou provždy vyrovnat.

Děkuji panu poslanci Jičínskému za to, že připomněl určitou podle jeho názoru anomálii, když předseda parlamentní strany předkládá návrh, který je označen pouze jedním, a to jeho jménem. Je to prostě proto, že křesťanští demokraté, klidná síla (veselost v sále), berou jako naprosto samozřejmé, že když něco předkládá jejich předseda, jako by tam byla všechna ostatní jména. (Oživení, smích a potlesk v sále.) Prosím, až později… (veselost v sále) … až později jsem si uvědomil, že tato situace nemusí být pro všechny politické subjekty situací běžnou a standardní. Takže děkuji za toto připomenutí.

Domnívám se ale, že tato předloha, byť jakkoli kontroverzní, zaslouží svůj postup do druhého čtení, a dovoluji si o to Sněmovnu požádat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se pana zpravodaje, jestli si přeje vystoupit v obecné rozpravě, nebo se svým závěrečným slovem. (Se závěrečným slovem.)

Vidím ale ještě pana poslance Býčka, který se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní místopředsedkyně, nechci se dotknout toho hlavního problému, který má předkladatel na mysli, ale chtěl bych varovat před idealizací přepravy vlaky. Kolega Hovorka zde tuto záležitost posoudil tak, že bychom se mohli cítit na českých drahách jako v ráji. Vůbec to není pravda.

Já často užívám dopravu a musím konstatovat tři poznámky. První: Stávající jízdní řád je daleko horší pro cesty delší, než byl předcházející. Jeho propojenost s Prahou v čase je daleko horší a jsou i takové drobnosti, jako např. Slovenská strela je situována někam do večerních hodin, atd. Druhá poznámka: Zima je venku, zima je i ve vlaku. Několikrát se i stalo, že jsem putoval po vlaku a hledal takzvané teplé místečko. A třetí poznámka: Rád bych, kdyby na všech tratích jezdila pendolína. Ale ta pendolína jsou slibována, a zatím jezdí to, co chce, co kdo kde najme. Jednou je to vagon z Maďarska, pak je to vůz slovenský, někdy jsou to i vozy naše. Myslím si ale, že nejlepší vozy, které jsou v současné době používány na Intercity a Eurocity, jsou vagony slovenské.

Takže myslím si, že bychom neměli jednostranně preferovat České dráhy a pan generální ředitel by měl za tuto reklamu někomu poděkovat, ale především by se měl zamyslet nad tím, co na těch drahách se skutečně provozuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní hovoří pan poslanec Tomáš Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážená paní místopředsedkyně, já se omlouvám, původně jsem vůbec nechtěl vystoupit, ale mám pocit, že opravdu už se dostáváme do stadia, kdy tady opravdu pronášíme nedůstojné stesky nad problematikou dopravy. Opravdu mám pocit, že povídat si o tom, jak je těžké dopravovat se z Ostravy do Prahy, jaká je zima ve vlaku, že opravdu není důstojné této Sněmovny a že jsou tady desetitisíce obyvatel této země, kteří berou daleko nižší platy než poslanci Poslanecké sněmovny, kteří tyto problémy musí řešit a zcela jistě si je nějakým způsobem vyřešit dovedou.

Já jenom řeknu ještě jednu poznámku. Já si také myslím, že máme podpořit postoupení této předlohy do druhého čtení, myslím si, že jsou tam věci, které je potřeba ještě v tom návrhu upravit, a za sebe chci říci, že ve druhém čtení předložím návrh, který by měl postihovat podle mého názoru ještě jednu duplicitu, kterou pan předkladatel ve svém návrhu nevyřešil, a to tu duplicitu, kdy na jedné straně všichni poslanci pobírají náhradu na dopravu a zároveň všichni poslanci mají právo na bezplatnou dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky. I to je duplicita, která se má řešit a která prostě není vhodná.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemá žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu tedy končím.

Nyní tedy dávám slovo panu zpravodaji Jiřími Václavkovi, který přednese závěrečné poznámky.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v první řadě se omlouvám za zdržení, které jsem způsobil. Snažil jsem se dostat se sem z rozpočtového výboru co nejrychleji, rychleji už to bohužel nešlo.

Oblast, kterou otevřel pan poslanec Kalousek, neprojednáváme poprvé. Předpokládám, že dojde k tomu - a to v rámci druhého čtení - že přinejmenším část jeho návrhu bude přijata, i když si myslím, že některé části jsou trošku kontroverzní, mluvila tu o nich například i kolegyně Šedivá. Týká se to rozdílu koeficientů, které se týkají vzdáleností regionálních poslaneckých kanceláří od Poslanecké sněmovny, ale jsou to i další záležitosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP