Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Chci říci jednu věc - že návrhy tohoto druhu jsme už tu měli dříve. Já osobně považuji za chybu, že už při dřívějších jednáních v minulém období se Sněmovna nerozhodla zrušit souběh požitků, protože to opravdu není ničím odůvodněné.

K návrhu, který poslanec Kalousek předložil, mám několik poznámek. Z obsahového hlediska skutečně není nesporné, a kolegové ze severní Moravy o tom v minulé diskusi poměrně podrobně hovořili, omezit jejich možnost účasti na schůzích Sněmovny prostřednictvím leteckého spojení. Chci jenom připomenout, že i v době starého Federálního shromáždění, jak za starého režimu, tak i po listopadu 1989, poslanci měli možnost k účasti na schůzi Sněmovny použít i letecké spojení. A není to něco, co je v řadě evropských zemí také možné. Samozřejmě uznávám rozdíly mezi velikostí takových zemí, jako je Francie, Německo a Česká republika. Ale ve vztahu k tomu, co jsem říkal o Federálním shromáždění, rozhodně pro poslance ze severní Moravy není jednodušší se sem dostat, než bylo tehdy pro poslance třeba z Bratislavy. (Velký hluk a neklid v sále.) Tento problém se mi jeví jako vážný. Myslím, že by jej poslanci měli velmi střízlivě posoudit.

Zároveň chci říci ještě jednu věc, protože se problematikou parlamentarismu zabývám dlouhá léta, a je tu několik kolegů, kteří byli i v parlamentu po volbách v roce 1990, tak vědí, že jsme se snažili v parlamentní kultuře…

Paní místopředsedkyně, mohu vás poprosit o zjednání klidu ve Sněmovně?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, skutečně hladina hluku je tu velmi vysoká. Poprosila bych všechny, kteří nechtějí sledovat vystoupení pana poslance Jičínského, ale i dalších, aby opustili jednací sál, případně aby se usadili do svých poslaneckých lavic a velmi se ztišili. Ještě jednou prosím o klid! Prosím, abyste rozpustili své hlučné hloučky.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Chci říci, že jsme se snažili tehdy po volbách v roce 1990 dát jistou parlamentní kulturu tomu, jak parlament funguje. Tehdy samozřejmě už při stanovení prvního zákona o platech a náhradách poslanců se ukázala ona problematika, kterou teď dlouhou dobu sledujeme zejména díky pozornosti médií, pro které je to téměř hlavní problém fungování parlamentu.

Ale chci upozornit na jiný problém, že tehdy jaksi byla snaha dát parlamentu a jeho činnosti organizovanější charakter, ale vzhledem k tomu, v jaké době se tehdy parlament vytvořil, se prosadilo velmi individualistické pojetí role poslance, včetně toho, že jednotlivý poslanec má právo podávat návrhy zákonů, což je něco, co vůbec běžné není. V řadě parlamentů to tak není. Právo podávat návrhy zákonů mají skupiny poslanců poměrně vyššího počtu, protože přece jenom tím je zajištěno, že se nedostávají nahodilé návrhy, které znamenají, že s parlamentním časem se nemusí nakládat marnotratně.

Omlouvám se. Možná to, co vám říkám, vás nezajímá. Ale je třeba, abychom o práci parlamentu přemýšleli, o tom, jaké tendence se v něm projevují. Musím říci, že mě teď velmi zaujalo, že právě takovýto návrh podává poslanec sám. Má samozřejmě na to z hlediska ústavy právo. O tom jaksi nepochybuji. Ale jde mi o faktický obsah, protože jestliže takovýto návrh podává sám poslanec, který je ale předsedou jedné parlamentní strany, pak mi to přijde zvláštní, protože bych přece jenom očekával, že jako předseda parlamentní strany tedy bude dávat svůj návrh jménem většího počtu poslanců. Dávám vám i tuto zvláštní skutečnost, která nepochybně také obohacuje naši parlamentní praxi, k úvaze.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou návrh zákona, který si klade za cíl zmenšit rozdíl mezi poslanci, senátory a ostatními občany České republiky. Já jsem slyšel mnoho názorů, že tento návrh je populistický. Snad je chybou, že pod tímto návrhem zákona je podepsán pouze jeden poslanec z jedné politické strany a že chybí více podpisů z různých politických stran. Ale je třeba říci, že za populistický je označován každý návrh, který směřuje k omezení výhod poslanců, ať už je to návrh na omezení imunity, snížení náhrad nebo snížení platů. Předpokládám, že každý z této Sněmovny chodí mezi lidi, mezi své voliče, diskutuje o těchto věcech se svými známými a zná názory lidí. Ví, že poslanecké náhrady jsou často trnem v oku lidem mnohem více než poslanecké platy.

Domnívám se, že by neměl například existovat souběh náhrad na dopravu a nároku na bezplatnou leteckou vnitrostátní přepravu nebo na souběh náhrad a čerpání pohonných hmot u některých funkcí. Domnívám se, že i ta nejodlehlejší místa v České republice jsou docela dobře dostupná pozemní veřejnou dopravou. Musím říci, že zejména České dráhy v poslední době udělaly veliký krok zejména v dálkové dopravě a že je to možné vidět i v kultuře cestování. Možná se blýská na časy, že pokrok nastane i v dopravě regionální, která je tím nejslabším článkem na cestě z Prahy do jednotlivých regionů.

Kdysi mi jeden kolega senátor řekl, že vlakem již necestoval 30 let. Chtěl bych jenom říci, že si myslím, že není nic potupného na tom, když poslanec nebo senátor cestuje vlakem. Je to relativně pohodlné a bezpečné.

Určitě víte, že jsme tady schvalovali zákony, které měly pomoci čerpat úvěry z EUROFIMA, které umožní pořízení nových souprav, nových vlaků pro České dráhy. Tyto vlaky budou ještě v letošním roce a v průběhu dalších let nasazovány na tratích Českých drah a umožní využít i starší vozový park LC vlaků na vozech Intercity a i rychlíků expresů, které jezdí například mezi Prahou a Ostravou. To znamená, že i naši kolegové z Ostravska budou mít větší zájem potom možná využívat tuto drážní dopravu.

Velice se přimlouvám za podporu tohoto návrhu. Prosím, abyste tento návrh podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Ludvík Hovorka byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se hlásí někdo další. Vidím paní poslankyni Hanu Šedivou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, nechtěla jsem původně vystupovat, protože jsem se domnívala, že kolem této záležitosti se rozvířila dosti velká debata již předtím, než tento sněmovní tisk přišel do Sněmovny. Ale vystoupení pana Hovorky mě trošičku nadzvedlo ze židle, takže se musím také vyjádřit.

Bylo tady řečeno, že poslanci z Moravskoslezského kraje by mohli využívat železniční dopravy. Já vám řeknu případ. Když skončíme v pátek ve čtyři hodiny, tak první vlak, který bez problému je možné stihnout, jede v 18.20. Je to takzvaný Hutník. Já se tímto Hutníkem dostanu domů ve 22.30. Mám poměrně slušné spojení z Ostravy, takže až do Příbora dojedu ve 22.30. Poslanec Turek, který bydlí až v Jablunkově, což je dalších asi 70 kilometrů od Ostravy, nebo další poslanec, který bydlí někde u Bruntálu, což je dalších 100 kilometrů od Ostravy, se asi těžko dostane do půlnoci domů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP