Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)
(pokračuje Gruntová)

Vláda zřejmě nepochopila, že v současné době předložené tři odškodňovací návrhy jsou poněkud v jiném vztahu.

Dovolím si stručně rekapitulovat. Sněmovní tisk 740 kolegy Vidíma a sněmovní tisk 909 poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších se týkají zrušení dosavadních naturálních výhod a jejich nahrazení příplatkem k důchodu. Projednávaný sněmovní tisk 895 je obdobou nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, kterým se navrhuje obdobné ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. V obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo další jiný návrh. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 174 pro návrh hlasovalo 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Končím projednání tohoto tisku. Děkuji jak paní navrhovatelce, tak panu zpravodajovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu 19, kterým je návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 849, prvé čtení.

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo navrhovatel pan poslanec Miroslav Kalousek a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Václavek.

Nevidím ani jednoho z jmenovaných pánů. Poprosím poslanecké kluby, aby se pokusily jak pana navrhovatele, tak pana zpravodaje přilákat do Sněmovny. Dáme si na to pětiminutovou pauzičku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.23 hodin na pět minut.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Kalousek již přišel. Už vidím přicházet i pana poslance Václavka, můžeme pokračovat.

Ještě jednou zopakuji, že budeme projednávat bod 19, kterým je

 

19.
Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 849/ - prvé čtení

 

Tento návrh jsme začali projednávat na 41. schůzi dne 24. února letošního roku. Přerušili jsme obecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Bylo to usnesení Poslanecké sněmovny č. 1577.

Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které zatím mám jenom jednu písemnou přihlášku, nicméně si vzpomínám, že byl přihlášen pan poslanec Jičínský a ještě někdo další. Takže prosím všechny, kteří byli tehdy ne písemně přihlášeni, aby znovu své přihlášky zopakovali.

Nyní dostává slovo pan poslanec Zdeněk Jičínský, poté pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, pokračujeme v projednávání bodu, který nepochybně pro členy Parlamentu je důležitý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP