Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. března 2005 v 9.03 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Milé kolegyně, vážení kolegové, přeji vám hezký den. Zahajuji druhý jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny. Ač tomu možná nebudete věřit, všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami nebo mi stejně jako kolega Votava sdělili, že máte náhradní kartu, která v jeho případě má číslo 2.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito kolegové.

Pan kolega Říman má náhradní kartu číslo 3.

Omlouvá se paní poslankyně Eva Nováková z vážných zdravotních důvodů, paní kolegyně Marie Rusová ze zdravotních důvodů, pan kolega Oldřich Vojíř z důvodu zahraniční cesty. Z členů vlády se omlouvá premiér a ministr zahraničních věcí z důvodu jednání Evropské rady v Bruselu a místopředseda vlády Martin Jahn z důvodu neodkladných pracovních povinností.

Pro vaši informaci sděluji, že na dnešní jednání dopoledne jsme pevně zařadili následující body: 23, 24, 25, 2, 3 a 4. Ač jiná čísla, všechny body patří do gesce ministra kultury a ministra financí. Ještě jednou tedy opakuji, jsou to nová pořadová čísla podle schváleného pořadu schůze, tedy 23, 24, 25, 2, 3, 4 a 7.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 23, kterým je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/1992 Sb.,
o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 854/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedl ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jako… (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o klid ve Sněmovně! Pardon, pane ministře, počkejte ještě chvíli. Pane ministře financí, rozpusťte se v tom hloučku. Uděluji žluté karty. Prosím o klid v jednacím sále!

Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jako první bod ze tří bodů, které budu dnes dopoledne předkládat, předkládám novelu zákona, kterou se mění zákon č. 241 z roku 1992, a to je zákon o Státním fondu České republiky, a to fondu pro rozvoj české kinematografie.

Dosavadní působení Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie od roku 1992 dostatečně ověřilo jeho odůvodněnost jako systémového nástroje státní podpory české kinematografie. Současně však praxe prokázala nezbytnost určitých zpřesnění a úpravy způsobů a mechanismů pro jeho financování. (Stále značný hluk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, já mám pocit stejně jako vy, že hluk v sále je příliš vysoký, nicméně prosím zejména vaše kolegy, kdyby se mohli zklidnit, příp. svá jednání, která jsou nepochybně důležitá, mohli přenést mimo jednací sál. Vzhledem k tomu, že jsem se dobře vyspal, budu udělovat první napomenutí. Prosím pana kolegu Šplíchala, aby zaujal své místo. Stejně tak prosím pana kolegu Koudelku, svého milého kolegu Suka. Věřím, že toto byli první a poslední výslovně napomenutí.

Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Děkuji vám. Při úvahách, jak docílit, aby fond mohl plnit svou funkci, bylo třeba po nesprávném odstátnění československé kinematografie na začátku 90. let nalézt zdroje, které by zajistily pravidelný, trvalý a na státním rozpočtu nezávislý přísun finančních prostředků do fondu. Návrh proto vychází z toho, že na základě principu solidarity by se měly vedle kin, tak jak tomu dnes již je, podílet na podpoře filmové tvorby i další subjekty, které při své podnikatelské činnosti jednoznačně využívají filmového díla, to je provozovatelé prodejen a půjčoven nosičů, jakož i provozovatelé televizního vysílání. Tedy subjekty, které by nemohly bez existence kinematografického díla existovat.

Navržená tříprocentní sazba vybíraná formou zvláštního poplatku je svým charakterem pro povinné subjekty daňově uznatelným nákladem. Současně má každý z povinných subjektů možnost získávat ze zdroje soustředěného ve fondu v souladu se stanovenými pravidly finanční podporu na konkrétní kvalitní kinematografické projekty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP