(18.30 hodin)
(pokračuje Gongol)

Vřele bych přivítal, když to není součástí návrhu, kdyby z téže dílny přišel i zákon, který bude řešit především růst příjmů do státního rozpočtu.

Očekával jsem od předsedy rozpočtového výboru daleko sofistikovanější návrh na zásadní řešení toho, jak zabránit odlivu zisků do zahraničí, který jste umožnili nepromyšlenou privatizací. Účel je totiž splněn. Občané budou svoji pozornost soustřeďovat na hozenou kost a zapomenou na to, kde jejich těžce vydělané peníze utíkají. Jen namátkou uvedu: 10 mld. Kč Američanům za CME; 3 mld. Kč rodákovi z Bechyně - a to jsem také nevěděl, zjistil jsem to až při tom výpisu - za DIAG Human; 2,5 mld. Kč za Petrcíle panu Masnému - možná že z toho půjčí opět některé politické straně na volby; 600 mil. firmy Housing and Construction apod. Pan předkladatel je natolik dobrý psycholog, že věděl, že tyto miliardové kauzy budou zapomenuty. Pozornost se soustředí na těchto pár náhodně vybraných úspor. Ani se nemusel namáhat hledat další.

Jsem připraven podpořit jakýkoliv návrh úspor předložený kýmkoliv, který bude postihovat daleko širší rámec úspor, než je zde populisticky uvedeno, který opravdu přispěje k obohacení společnosti, ze kterého budou mít užitek prostí občané.

Na začátku tohoto návrhu byl můj upřímně myšlený návrh na možné úspory v nákladech Sněmovny na dopravu. Jak to dopadlo, jste viděli. Nyní jsem zde upřímně řekl svoje stanovisko. Co mohu očekávat? Samozřejmě že každá upřímnost musí být odměněna, chcete-li potrestána. Určitě to budou čertovy rohy, jiný získá auru světce. Dojde ke spravedlivé dělbě, ale i ty rohy mohou být užitečné, neboť se říká "chytrému napověz, hloupého trkni". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil jménem poslaneckého klubu ODS pan poslanec Michal Doktor, a protože půjde o procedurální návrh, resp. budeme hlasovat o procedurálním návrhu, tak mu dávám slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám oznámil žádost poslaneckého klubu na přestávku na jednání poslaneckého klubu, a to ihned.

Vzhledem k tomu, že jsme uprostřed jednání, vznáším zároveň tento procedurální návrh: přerušit projednávání tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy, zároveň hlasovat o ukončení této schůze a jeho přeřazení jako jednacího bodu na příští řádné zasedání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ten druhý návrh asi nebyl úplně přesný, protože to nebude hlasování o ukončení této schůze, ale o vyřazení tohoto bodu z této schůze.

Ještě předtím, než přerušíme projednávání tohoto bodu, pan navrhovatel.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já samozřejmě nic nenamítám proti přerušení, nicméně vzhledem k tomu, že tady padly informace, které hraničily s obviněním, bych přece jen chtěl požádat, zda bych nemohl zareagovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Opravdu nebudu dlouho zdržovat. Jen mi dovolte stručnou reakci na moje předřečníky, pány Gongola, Vymětala a Opálku.

Pan kolega Gongol polemizoval s tím, zda je můj volební obvod a trvalé bydliště v Bechyni, nebo v Praze, či zda snad nepobírám neoprávněně vyšší náhrady za dopravu. Moje trvalé bydliště je v Bechyni, tam je také můj volební obvod a tam jsou také moje poslanecké kanceláře. V jižních Čechách jsou tedy moji voliči, tam dojíždím.

Ano, vlastníme s manželkou společně byt v Praze a já chápu, že určitému vidění světa je velmi vzdáleno myšlení, že někde člověk bydlí a někde jinde něco vlastní, leč prosím o pochopení, že to je zcela legální. Ano, zákony by mi umožňovaly, aby moje žena fakturovala Kanceláři Poslanecké sněmovny za ubytování v Praze, leč tak nečiníme, věřte, to by bylo skutečně nemravné.

K tomu ostatnímu bych chtěl jen podotknout, že přes to všechno mám pana poslance Gongola rád, jak jen lze mít rád komunistu (smích v sále), a prosím, abyste vy k němu také byli shovívaví, on je to v zásadě hodný člověk.

Pan poslanec Vymětal tady vyjmenoval v pořadí moje hlasování. Poprvé jsem říkal "ano", podruhé jsem se zdržel a potřetí "ne". To prosím pěkně proto, že poprvé jsem si všímal věcného návrhu. Pak už jsem byl vybaven zkušenostmi, co navrhuje pan poslanec Vymětal, a hlasoval jsem podle navrhovatele. Jak vidno, ne vždy je to dobrá cesta.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, zdá se, že zneužíváte toho, že jsem vám dala slovo mimo pořadí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Končím, promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme hlasovat o návrhu, který tady padl. Je ještě několik přihlášek do obecné rozpravy, a protože -

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní místopředsedkyně, protestuji proti vašemu postupu. Jestliže klub si vyžádal přestávku, měla jste ukončit schůzi. Klub má právo na přestávku, nikdo další neměl mluvit. Já jsem byl přihlášen normálně do rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dávám vám za pravdu.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Poslanec Kalousek měl být v normálním pořadí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dávám vám za pravdu. Kolegyně a kolegové, protože klub ODS o své žádosti o přestávku informoval vedení Sněmovny již předem, ještě prosím neodcházejte, v tuto chvíli budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy a dále budeme hlasovat o vyřazení tohoto bodu z této schůze Poslanecké sněmovny, než její konání ukončím.

 

První hlasování je o tom, zda souhlasíme s přerušením tohoto bodu. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku před ukončením rozpravy. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 573 z přítomných 102 poslanců pro hlasovalo 73, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o vyřazení tohoto nedokončeného bodu č. 50 z této naší 41. schůze. Kdo souhlasí? Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 574 z přítomných 102 poslanců pro návrh hlasovalo 70, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a končím 41. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze byla ukončena v 18.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP